Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 24

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Důvěryhodná digitální úložiště, jejich audit a certifikace
Resumé: Cílem příspěvku je informovat čtenáře o významu a atributech důvěryhodných úložišť a formou přehledu popsat nejznámější přístupy k auditu a certifikaci ...
Dlouhodobá archivace digitálních dat – od teoretických úvah k praktické realizaci?
Resumé: Článek stručně informuje o tématu dlouhodobé archivace digitálních informací (digital preservation). Po úvodu do problematiky a vysvětlení základních ...
Jak šel čas v časopisu Knihovna
Resumé: Příspěvek stručně popisuje historii časopisu „Knihovna“1, který v loňském roce zaznamenal 25 let vydávání. Časopis začal vycházet v roce 1990 jako ...
Nástroje pro digitální archivaci
Resumé: Tento text podává přehledovou základní informaci o nástrojích a informačních zdrojích používaných v oblasti dlouhodobé archivace digitálního obsahu ...
Archivematica – vybrané zahraniční projekty
Resumé: Článek přináší přehled vybraných zahraničních digitálních repozitářů, které využívají open source systém pro dlouhodobou archivaci Archivematica, a ...
Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách
Resumé: Článek přináší poznatky a postřehy spojené se zkušenostmi z praxe k tématu Information Commons. Text odkazuje na stejnojmennou diplomovou práci ...
Vztah mezi čtenářstvím a prospěchem žáků na základní a střední škole
Resumé: V roce 2017 provedla Národní knihovna ČR reprezentativní celostátní průzkum České děti a mládež jako čtenáři. Celkově bylo v rámci kvantitativního ...
Konference Knihovny současnosti 2018
I v letošním roce proběhne v pořadí již 26. ročník největší české knihovnické konference Knihovny současnosti 2018. Záštitu nad konáním konference převzali ...
Ředitel, stavitel, pedagog a bibliograf – Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
Katedra fotografie FAMU v Havaně – počátek česko-kubánské spolupráce při ochraně fotografického kulturního dědictví?
Resumé: V průběhu roku 2014 realizovali pracovníci oboru Restaurování fotografie na pražské FAMU vědecký projekt společně s vědeckými institucemi na Kubě, ...
Terminografická práce a databáze TDKIV
Resumé: Po úvodním představení „České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy“ (TDKIV) autorka vymezuje význam oborů souvisejících s ...
Hlavní témata současné informační vědy
Resumé: Článek identifikuje hlavní témata současné informační vědy. Podkladem je analýza základních děl o informační vědě, nejvýznamnějších časopisů o ...
Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven ČR v roce 2016: výsledky průzkumu
Resumé: Národní knihovna dlouhodobě sleduje vývoj personální situace v knihovnách v České republice a v pravidelných intervalech realizuje průzkumy v této ...
Rozhovor s Andym Lassem nejen o CASLINu
Andrew Lass je profesorem na Mount Holyoke College (USA). Pod záštitou Nadace Andrewa W. Mellona byl počátkem 90. let iniciátorem projektů CASLIN (Czech and ...
Nový slovenský knižničný zákon
Resumé: Príspevok popisuje obsah nového a účinného knižničného zákona, v hlavných bodoch upozorňuje na práva a zákonné povinnosti ustanovené pre knižnice ...
Doc. PhDr. Rudolf Vlasák osmdesátníkem
15. června 2016 oslaví významné životní jubileum – 80 let života – jeden z předních představitelů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, jeho ...
Co je to kniha? Odpověď na Kantovu otázku?
Knihovny současnosti – historie konference a příprava letošního ročníku
Právo na zapomnění v prostředí internetu
Resumé: Studie Právo na zapomnění v prostředí internetu vychází ze stejnojmenné diplomové práce[1] autorky a zabývá se aplikací práva na zapomnění v prostředí ...
Projekty rozvoje informační gramotnosti pro celoživotní učení
Resumé: Příspěvek prezentuje tři tuzemské projekty rozvoje informační gramotnosti, jeho cílem je ukázat směry, kterými se vzdělávání ke gramotnostem pro 21. ...
Metodologické aspekty testovania použiteľnosti mobilných interaktívnych máp pre účely orientácie v knižniciach
Resumé: Pre zabezpečenie jednoduchej orientácie v knižniciach sa používajú okrem značenia, umiestneného v priestore, aj rôzne druhy interiérových máp. Značenia ...
Optimalizace standardů pro jmenné bibliografické zpracování monografických elektronických publikací v síti knihoven ČR
Resumé: V roce 2015 se stanou součástí katalogizační praxe v ČR nová katalogizační pravidla RDA (Resource Description and Access). Článek informuje o změnách v ...
Význam a smysl knihovny v pojetí dětí a dospívajících
Resumé: Příspěvek představuje dílčí výsledky získané smíšeným výzkumem v rámci projektu realizovaného pedagogy a studenty Ústavu bohemistiky a knihovnictví ...
Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny
Resumé: Článek podává základní informace o současném dění kolem Dodatků ke Knihopisu českých a slovenských tisků. Zároveň představuje nové aktivity spojené s ...