Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 70

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Úvod do ergonomie v knihovnách
Důvěryhodná digitální úložiště, jejich audit a certifikace
Resumé: Cílem příspěvku je informovat čtenáře o významu a atributech důvěryhodných úložišť a formou přehledu popsat nejznámější přístupy k auditu a certifikaci ...
Dlouhodobá archivace digitálních dat – od teoretických úvah k praktické realizaci?
Resumé: Článek stručně informuje o tématu dlouhodobé archivace digitálních informací (digital preservation). Po úvodu do problematiky a vysvětlení základních ...
Jak šel čas v časopisu Knihovna
Resumé: Příspěvek stručně popisuje historii časopisu „Knihovna“1, který v loňském roce zaznamenal 25 let vydávání. Časopis začal vycházet v roce 1990 jako ...
Nástroje pro digitální archivaci
Resumé: Tento text podává přehledovou základní informaci o nástrojích a informačních zdrojích používaných v oblasti dlouhodobé archivace digitálního obsahu ...
Archivematica – vybrané zahraniční projekty
Resumé: Článek přináší přehled vybraných zahraničních digitálních repozitářů, které využívají open source systém pro dlouhodobou archivaci Archivematica, a ...
Knihovny a jejich zapojení v projektu "Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích": shrnutí výsledků aktivit projektu
Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2022/2
Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/2
Recepce české literatury v Polsku po roce 1993 – texty, účastníci, instituce
Číst jako baťovec : výchova čtenářů v baťovském Zlíně
Mladý šedesátník
Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách
Resumé: Článek přináší poznatky a postřehy spojené se zkušenostmi z praxe k tématu Information Commons. Text odkazuje na stejnojmennou diplomovou práci ...
Vztah mezi čtenářstvím a prospěchem žáků na základní a střední škole
Resumé: V roce 2017 provedla Národní knihovna ČR reprezentativní celostátní průzkum České děti a mládež jako čtenáři. Celkově bylo v rámci kvantitativního ...
Konference Knihovny současnosti 2018
I v letošním roce proběhne v pořadí již 26. ročník největší české knihovnické konference Knihovny současnosti 2018. Záštitu nad konáním konference převzali ...
Ředitel, stavitel, pedagog a bibliograf – Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
Vít Richter slaví
Postavení Národní knihovny České republiky a její srovnání s dalšími vybranými evropskými národními knihovnami
Resumé: Článek se zabývá srovnáním vybraných statistických dat několika národních knihoven. Data byla získána dotazníkovým šetřením s cílem porovnat postavení ...
Indexace dokumentů a nové vědní obory: na okraj problému
Resumé: Současný prudký rozvoj věd a vznik nových oborů označujeme jako analyticko-syntetické období. Na pomezí tradičních věd vznikají nové obory s novou ...
Terminologický seminář v Národní knihovně ČR
Resumé: Článek popisuje program Terminologického semináře, který se uskutečnil 4. dubna 2019 v Národní knihovně České republiky.
Prodlužování aktivního pracovního života – hrozby, překážky a jejich možná řešení v knihovnách
Resumé: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) byl jedním z partnerů v projektu (podpořeném z evropských strukturálních fondů) s názvem ...
1919 – 2019 = Knihovny
Tipy z Knihovny knihovnické literatury
Cesta ku kvalitatívnemu vyjadreniu tvorivého podielu osôb vo vede a výskume prostredníctvom implementácie taxonómie CRediT
Resumé: Vo vedeckej a akademickej komunikácii a praxi, vo vedeckom a odbornom publikovaní vedeckých a odborných diel, vo vydavateľskej praxi, ako aj v agende ...
Nové přírůstky Oddělení rukopisů a starých tisků
Resumé: Příspěvek popisuje knižní sbírku, kterou v roce 2021 získalo darem Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Šlo o pozůstalost po ...
Čtenářství dětí v době koronavirové pandemie
Resumé: Tento příspěvek představuje výsledky kvantitativního výzkumného šetření Čtenářství v době pandemie. Cílem tohoto šetření bylo popsat změny mediálního ...
Analýza věkové, vzdělanostní a platové struktury pracovníků knihoven v ČR 2020/2021: výsledky průzkumu
Resumé: Národní knihovna České republiky pravidelně uskutečňuje průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR již od roku 1998. ...
K životnímu jubileu profesorky Jely Steinerovej
Databáze českých článků – báze ANL
Resumé: Článek se věnuje historii české článkové bibliografie, jejíž základy položil Ladislav Jan Živný již v první čtvrtině 20. století. Významné změny v ...
Digitálna knižnica v dobe virovej II. - Vývoj a služba národného systému sprístupňovania diel
Resumé: Článek pojednává o zavedení, provozování a rozvoji systému digitálních knihoven pro univerzitní studenty a výzkumníky v průběhu nouzového stavu i mimo ...