Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 48

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Důvěryhodná digitální úložiště, jejich audit a certifikace
Resumé: Cílem příspěvku je informovat čtenáře o významu a atributech důvěryhodných úložišť a formou přehledu popsat nejznámější přístupy k auditu a certifikaci ...
Dlouhodobá archivace digitálních dat – od teoretických úvah k praktické realizaci?
Resumé: Článek stručně informuje o tématu dlouhodobé archivace digitálních informací (digital preservation). Po úvodu do problematiky a vysvětlení základních ...
Jak šel čas v časopisu Knihovna
Resumé: Příspěvek stručně popisuje historii časopisu „Knihovna“1, který v loňském roce zaznamenal 25 let vydávání. Časopis začal vycházet v roce 1990 jako ...
Nástroje pro digitální archivaci
Resumé: Tento text podává přehledovou základní informaci o nástrojích a informačních zdrojích používaných v oblasti dlouhodobé archivace digitálního obsahu ...
Archivematica – vybrané zahraniční projekty
Resumé: Článek přináší přehled vybraných zahraničních digitálních repozitářů, které využívají open source systém pro dlouhodobou archivaci Archivematica, a ...
Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách
Resumé: Článek přináší poznatky a postřehy spojené se zkušenostmi z praxe k tématu Information Commons. Text odkazuje na stejnojmennou diplomovou práci ...
Vztah mezi čtenářstvím a prospěchem žáků na základní a střední škole
Resumé: V roce 2017 provedla Národní knihovna ČR reprezentativní celostátní průzkum České děti a mládež jako čtenáři. Celkově bylo v rámci kvantitativního ...
Konference Knihovny současnosti 2018
I v letošním roce proběhne v pořadí již 26. ročník největší české knihovnické konference Knihovny současnosti 2018. Záštitu nad konáním konference převzali ...
Ředitel, stavitel, pedagog a bibliograf – Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
Vít Richter slaví
Postavení Národní knihovny České republiky a její srovnání s dalšími vybranými evropskými národními knihovnami
Resumé: Článek se zabývá srovnáním vybraných statistických dat několika národních knihoven. Data byla získána dotazníkovým šetřením s cílem porovnat postavení ...
Indexace dokumentů a nové vědní obory: na okraj problému
Resumé: Současný prudký rozvoj věd a vznik nových oborů označujeme jako analyticko-syntetické období. Na pomezí tradičních věd vznikají nové obory s novou ...
Terminologický seminář v Národní knihovně ČR
Resumé: Článek popisuje program Terminologického semináře, který se uskutečnil 4. dubna 2019 v Národní knihovně České republiky.
Prodlužování aktivního pracovního života – hrozby, překážky a jejich možná řešení v knihovnách
Resumé: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) byl jedním z partnerů v projektu (podpořeném z evropských strukturálních fondů) s názvem ...
1919 – 2019 = Knihovny
Tipy z Knihovny knihovnické literatury
Databáze českých článků – báze ANL
Resumé: Článek se věnuje historii české článkové bibliografie, jejíž základy položil Ladislav Jan Živný již v první čtvrtině 20. století. Významné změny v ...
Digitálna knižnica v dobe virovej II. - Vývoj a služba národného systému sprístupňovania diel
Resumé: Článek pojednává o zavedení, provozování a rozvoji systému digitálních knihoven pro univerzitní studenty a výzkumníky v průběhu nouzového stavu i mimo ...
Zajímavý nález zlomku rukopisu z druhé poloviny 13. století s dvouhlasou hudební notací z okruhu pařížské katedrály Notre-Dame v kodexu V E 15
Resumé: Zpráva o nálezu unikátního fragmentu hudebního rukopisu z druhé poloviny 13. století s dvouhlasou hudební notací z okruhu pařížské katedrály ...
Vzpomínka na PhDr. Janu Sodomkovou
Publikační činnost PhDr. Jany Sodomkové
Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/1
Katedra fotografie FAMU v Havaně – počátek česko-kubánské spolupráce při ochraně fotografického kulturního dědictví?
Resumé: V průběhu roku 2014 realizovali pracovníci oboru Restaurování fotografie na pražské FAMU vědecký projekt společně s vědeckými institucemi na Kubě, ...
Terminografická práce a databáze TDKIV
Resumé: Po úvodním představení „České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy“ (TDKIV) autorka vymezuje význam oborů souvisejících s ...
Hlavní témata současné informační vědy
Resumé: Článek identifikuje hlavní témata současné informační vědy. Podkladem je analýza základních děl o informační vědě, nejvýznamnějších časopisů o ...
Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven ČR v roce 2016: výsledky průzkumu
Resumé: Národní knihovna dlouhodobě sleduje vývoj personální situace v knihovnách v České republice a v pravidelných intervalech realizuje průzkumy v této ...
Rozhovor s Andym Lassem nejen o CASLINu
Andrew Lass je profesorem na Mount Holyoke College (USA). Pod záštitou Nadace Andrewa W. Mellona byl počátkem 90. let iniciátorem projektů CASLIN (Czech and ...
Síťové společenství knihoven jako způsob propojení subjektů za účelem realizace profesních cílů
Resumé: Příspěvek se zabývá způsoby utváření profesního síťového společenství, umožňujícího rozšiřovat zdrojový a inovační potenciál knihoven. Zájem ...
Sbírka kázání moravského superintendenta církve evangelické helvétského vyznání Michala Blažka, 1789–1790
Resumé: Zpráva o nákupu raně novověkého rukopisu z let 1789–1790, obsahujícího sbírku dvaceti kázání Michala Blažka, moravského superintedenta církve ...
Tipy z knihovny knihovnické literatury 2019/2