Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 1 Knihovny a informace doma a ve světě Konference Knihovny současnosti 2018

Konference Knihovny současnosti 2018

I v letošním roce proběhne v pořadí již 26. ročník největší české knihovnické konference Knihovny současnosti 2018. Záštitu nad konáním konference převzali ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

file_pdf.png
Konference Knihovny současnosti je organizována Sdružením knihoven ČR (www.sdruk.cz), a to již od roku 1993. Je to v knihovnických kruzích každoročně očekávané společensko-odborné setkání s mezinárodní účastí návštěvníků i přednášejících. V tomto roce se uskuteční na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v termínu 11. – 13. září. V letošním programu bude kladen důraz zejména na tato témata: nové trendy v knihovnických technologiích tradičně prezentovaných v tematické sekci Infobox; sekce týkající se vzdělávání – tentokrát rozdělena na dva bloky – Vzdělávání knihovníků a Vzdělávání veřejnosti; otevřenost knihovny co nejširší veřejnosti v sekci Knihovna pro všechny; inovace související s oblastí propagace a PR knihoven v sekci Design služeb a marketing.

Mottem letošní konference je „Tvoříme zlatá léta“, kterým se budeme snažit demonstrovat snahu pracovníků knihoven zajistit uživatelům co nejpříznivější podmínky pro práci či zábavu a volný čas – takové podmínky, které odpovídají nárokům současného čtenáře a zároveň drží krok s velice rychle se rozvíjejícími trendy světového knihovnictví. „Zlatá léta“ pro nás neznamenají pouhou metu, ale jsou především dlouhodobou motivací.

Mgr. Martina Horejšová

 

HOREJŠOVÁ, Martina. Konference Knihovny současnosti 2018. Knihovna: knihovnická revue. 2018, 29(1), 80. ISSN 1801-3252.

18.12.2018
Vyhledávání

5. konference ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVEN

Termín: 14. - 15. května 2019
Místo: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín
Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) nabídnout do 28. února 2019 prostřednictvím online formuláře na adrese
https://goo.gl/forms/h8rU6wwLgvInSSz93


Konference: Má mozek ještě šanci?
Kdy: 14. května 2019
Místo: Hotel Don Giovanni, Praha
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html
https://www.linkedin.com/groups/12184966/


Otevřené repozitáře 2019
Kdy: 28. a 29. května 2019
Kde: Aula VŠB-TUO, místnost NA3,
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Téma: Od vizí k akčním plánům


10. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven
Kde: Obecní dům v Praze
Kdy: 13 – 14.6. 2019


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)