Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 1 Knihovny a informace doma a ve světě Konference Knihovny současnosti 2018

Konference Knihovny současnosti 2018

I v letošním roce proběhne v pořadí již 26. ročník největší české knihovnické konference Knihovny současnosti 2018. Záštitu nad konáním konference převzali ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

file_pdf.png
Konference Knihovny současnosti je organizována Sdružením knihoven ČR (www.sdruk.cz), a to již od roku 1993. Je to v knihovnických kruzích každoročně očekávané společensko-odborné setkání s mezinárodní účastí návštěvníků i přednášejících. V tomto roce se uskuteční na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v termínu 11. – 13. září. V letošním programu bude kladen důraz zejména na tato témata: nové trendy v knihovnických technologiích tradičně prezentovaných v tematické sekci Infobox; sekce týkající se vzdělávání – tentokrát rozdělena na dva bloky – Vzdělávání knihovníků a Vzdělávání veřejnosti; otevřenost knihovny co nejširší veřejnosti v sekci Knihovna pro všechny; inovace související s oblastí propagace a PR knihoven v sekci Design služeb a marketing.

Mottem letošní konference je „Tvoříme zlatá léta“, kterým se budeme snažit demonstrovat snahu pracovníků knihoven zajistit uživatelům co nejpříznivější podmínky pro práci či zábavu a volný čas – takové podmínky, které odpovídají nárokům současného čtenáře a zároveň drží krok s velice rychle se rozvíjejícími trendy světového knihovnictví. „Zlatá léta“ pro nás neznamenají pouhou metu, ale jsou především dlouhodobou motivací.

Mgr. Martina Horejšová

 

HOREJŠOVÁ, Martina. Konference Knihovny současnosti 2018. Knihovna: knihovnická revue. 2018, 29(1), 80. ISSN 1801-3252.

22.06.2018
Vyhledávání

Bibliotheca Academica
https://akvs.cz/event/bibliotheca-academica-2018/
30-31.10. 2018, Plzeň


 

TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR