Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod O časopise Redakční rada

Redakční rada

Redakční rada časopisu Knihovna: knihovnická revue

Šéfredaktorka:

Redakční rada:

 • předseda: Mgr. Adolf Knoll – náměstek pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy, Národní knihovna ČR, Praha, Česká republika.
 • Mgr. Tomáš Gecprovozně ekonomický náměstek Národního zemědělského muzea a člen ÚKR, Česká republika.
 • PhDr. Hanuš Hemola – – ředitel Odboru doplňování fondů, Národní knihovna ČR, Praha, Česká republika.
 • Prof. PhDr. Dušan Katuščák, Ph.D.– Bratislava, Slovensko
 • PhDr. Anna Machová – Knihovnický institut, Národní knihovna ČR, Praha, Česká republika.
 • Mgr. Pavlína Mazáčková, Ph.D. Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika.
 • dr. hab. prof. UP Grzegorz Nieć - Instytut nauk o informacji, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polsko
 • Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. –  Filozoficko-přírodovědná fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika.
 • Děvana Pavlíková, FCLIP - emeritní kurátorka Britské knihovny v Londýně, Velká Británie.
 • Doc. PhDr. Pavel Rankov, Ph.D. –  Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika.
 • PhDr. Vít Richter – ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, Praha, Česká republika
 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D. – vedoucí oddělení časopisů a ředitel Knihovny Národního Muzea, odborný asistent Katedry mediálních studií FSV UK Praha, Česká republika.
 • Dr. Jürgen Warmbrunn - Herder Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg, Německo
 • Doc. PhDr. Viktor Zacharov, CSc.– Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace

 

 

KONTAKT

Veškerou korespondenci adresujte na jméno výkonného redaktora. Při veškeré korespondenci

vždy uvádějte Vaše kontaktní údaje.

 

PhDr. Renáta Salátová

email: renata.salatova@nkp.cz

tel. 221 663 343

mob. 736 787 153

 

Redakce časopisu Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus

Renáta Salátová

Národní knihovna ČR - KI

Klementinum 190

110 00 Praha 1

05.05.2020
Vyhledávání

Informace o zdravotním stavu osob v době koronavirové


IFLA a pandemie COVID-19
IFLA - Mezinárodní asociace knihovnických asociací připravila webovou stránku o situace knihoven v době pandemie COVID-19. Zde naleznete přehled o situaci v knihovnách na celém světě, výměnu zkušeností a doporučení.


Knihovny proti viru


Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)