Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/2 Knihovny a informace doma a ve světě Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2022/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2022/2

file_pdf.png

Uncommon quotes for library lovers / edited by Jamie Santoro. Chicago: ALA Editions, 2022. 120 stran: ilustrace. ISBN 978‑0‑8389‑3793‑8.

OBR. 1 uncommon quotes.pngV knize je shrnuto 100 „nejpozoruhodnějších, nejvíce podnětných a povznášejících“ aforismů o knihách, radosti ze čtení, intelektuální svobodě a knihovnictví. Najdete zde citáty od autorů, jako jsou Kurt Vonnegut, Jamie Foster, Roberto Bolaño, od osobností showbyznysu, např. Oprah Winfrey, sportovců, např. tenisty Arthura Ashe, ale i od bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a současné první dámy USA Jill Biden a od mnoha a mnoha dalších. Tito všichni zdůrazňují vliv knihoven a knihovníků. Útlá knížka je doplněna mnoha vtipnými ilustracemi.

Signatura knihy ve fondu Knihovny knihovnické literatury je Sb 42.061.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093202&local_base=KKL

 

Lesen im digitalen Zeitalter / Gerhard Lauer. Darmstadt: wbg Academic, [2020]. 262 stran. ISBN 978‑3‑534‑26854‑2.

OBR 2 lessem im digitalen.pngDigitalizace mění svět kolem nás, čtenářství a četbu knih nevyjímaje. Objevují se obavy, že s dominancí počítačů a internetu bude čtení pro lidi méně důležité a přitažlivé, že mladí lidé zapomenou na jednu z nejdůležitějších kulturních technik. Ve skutečnosti lidé nečtou o nic méně a počet nových publikací rok od roku roste. Přesto se některé věci mění. Kniha se zabývá touto „digitální modernizací“ světa knih a čtení. Analyzuje, jak a co čtou mladí a starší lidé, jak se vydavatelé a prodejci knih vypořádávají s digitálními výzvami a jaké zcela nové způsoby čtení přijímají. Kniha je obranou čtení a čtenářství a nastiňuje příležitosti ke čtení v tomto digitálním věku.

Signatura této knihy je Sf 42.066.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093395&local_base=KKL

 

Die Herzog August Bibliothek: Eine Geschichte in Büchern / Peter Burschel. Berlin: Insel Verlag, [2022]. 122 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978‑3‑458‑19496‑5.

OBR 3 DIE HERZOG.jpgHistorická knihovna saského vévody Augusta – Die Herzog August Bibliothek – se nachází ve městě Wolfenbüttel, ve spolkové zemi Dolní Sasko. Tato významná knihovna byla založena v roce 1572. Již v 17. století byla považována za osmý div světa. Díky počtu shromážděných rukopisných a tištěných svazků se stala největší knihovnou v Evropě. Sbírka středověkých a novověkých rukopisů v jejím historickém knižním fondu byla a je jednou z nejvýznamnějších na světě. Z význačných rukopisů lze jmenovat například exempláře ze sbírek uherského krále Matyáše Korvína, Wolfenbüttelský žaltář (Der Wolfenbütteler Psalter, jediný dochovaný exemplář latinské tištěné bible s rukopisnými Lutherovými glosami k vlastním přednáškám z počátku roku 1513), Gottschalkovu vizi (Visio Godeschalci) a mnohé další. Knihovna je také známa svým výzkumem a rozsáhlou spoluprací se stovkami vědců z celého světa. Na knihovnu dohlíží dolnosaské ministerstvo vědy a kultury. Od roku 2016 je ředitelem knihovny autor této publikace, Peter Burschel. Kniha je doplněna mnoha barevnými faksimilemi.

Signatura této knihy je Tp 42.094.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094408&local_base=KKL

 

Library services and incarceration: recognizing barriers, strengthening access / Jeanie Austin; foreword by Kathleen de la Peña McCook. Chicago: ALA Neal‑Schuman, 2022. xix, 186 stran. ISBN 978‑0‑8389‑4945‑0.

OBR 4 library services.jpgTato kniha poskytuje knihovníkům i těm, kteří se na tuto profesi teprve připravují, informace, jak zlepšit vzdělávání a zajistit přístup ke znalostem všem uživatelům knihoven. Zvláště pak lidem uvězněným – ať už Afroameričanům, původním obyvatelům Spojených států amerických či příslušníkům různých menšin. Text předkládá praktické informace o knihovních a informačních službách ve veřejných i vysokoškolských knihovnách, v detenčních centrech pro mladistvé, ve věznicích. V úvodu se autorka zabývá historií vězeňství ve Spojených státech amerických, dále pokračuje informacemi o formách uvěznění v této zemi, pokračuje informacemi o metodách poskytování podpory při následném začleňování do společnosti a jejich souvislostí s možnostmi knihoven. Autorka knihy je knihovnicí veřejné knihovny v San Franciscu.

Signačura knihy je Sbd 42.099.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094189&local_base=KKL

 

Library signage and wayfinding design: communicating effectively with your users / Mark Aaron Polger. Chicago: ALA Editions, 2022. xxvi, 128 stran: ilustrace. ISBN 978‑0‑8389‑3785‑3.

OBR 5 Library signage.jpgAutor se v této publikaci věnuje interiérovému designu v knihovnách. Snaží se být praktickým průvodcem při vytváření přehledného a účelného zařízení interiérů. Zabývá se ale především informačním značením zaměřeným na uživatele. Informační značení – plakáty, vývěsky – by mělo být jasné a přehledné, tak, aby usnadňovalo orientaci uživatelů a jejich komunikaci s pracovníky knihoven. Kniha ukazuje, jak rozpoznat rysy špatného designu – od nápisů, které jsou rozvláčné, příliš malé atd. – až po informační značení, které používá nejednotnou terminologii, různá barevná schémata či typy písma. Jedna z kapitol knihy je věnována digitálnímu značení v knihovnách, virtuálnímu a dotykovému.

Signatura knihy je Aaa 42.097.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093674&local_base=KKL

 

Mentoring A to Z / Julie Todaro. Chicago: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2015. xii, 153 stran. ISBN 978‑0‑8389‑1329‑1.

OBR 6 Mentoring a-z.jpgNa více než sto padesáti stranách autorka představuje obsáhlou diskuzi o mentorství ve 21. století. Nastiňuje různé programy mentorství v rámci ALA (American Library Association), v profesních i státních institucích. Obsahuje velké množství informací o mentorství a vytváření mentorských programů. Jednotlivé kapitoly se věnují hodnotám a přínosům mentorství, navrhování a implementaci programů a procesů mentorství (osobního, virtuálního atd.), problémům mentorů i mentorovaných. Tato publikace je doporučována managementu knihoven a knihovníkům, kteří mají zájem rozvíjet mentorský program ve své organizaci, nebo knihovnám a školám s programy knihovnictví a informační vědy.

Signatura této knihy je V 42.102.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000083690&local_base=KKL

 

Libraries and the substance abuse crisis: supporting your community / Cindy Grove. Chicago: ALA Editions, 2020. xv, 107 stran. ISBN 978‑0‑8389‑4739‑5.

OBR 7 Libraries_and_substance.jpgKniha se zaměřuje na roli knihoven v boji proti závislostem na různých návykových látkách, ať už se jedná o alkohol či jiné látky. Veřejné knihovny se v dnešní době nevěnují jen knihovním a informačním službám, jsou to i komunitní a vzdělávací centra a pořádají různé akce. Proto jsou oslovovány ohledně možností pořádání osvětových a vzdělávacích programů s touto závažnou tematikou – boje proti závislostem na návykových látkách. Mnoho pracovníků knihoven neví, jak k této problematice přistoupit. Kniha obsahuje pokyny pro školení zaměstnanců knihoven k tomuto tématu, tipy pro vytváření materiálů i pro možnosti spolupráce s organizacemi, které problematiku závislostí řeší. V knize se objevuje i část věnovaná bezpečnostním opatřením v knihovnách v souvislosti s uvedenými problémy. Autorka je ředitelkou veřejné knihovny a má také zkušenost s prací v sociálních službách, kde se setkala s lidmi užívajícími návykové látky.

Signatura knihy je Sbd 42.101.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092547&local_base=KKL

 

Information : a historical companion / edited by Ann Blair, Paul Duguid, Anja‑Silvia Goeing, and Anthony Grafton. Princeton; Oxford: Princeton University Press, [2021]. xx, 881 stran: ilustrace, mapy, grafy, faksimile. ISBN 978‑0‑691‑17954‑4.

OBR 8 Information.jpgTato obsáhlá kniha vypráví příběh o dějinách a rozvoji informací od roku 1450 až do současnosti. Pokrývá řadu epoch a regionů, včetně středověkého islámského světa, raného novověku, moderní Evropy a Severní Ameriky. Díky technologického pokroku máme nyní zdánlivě neomezený přístup k informacím. Jak se však informace staly tak zásadními pro náš každodenní život? Jak jejich zpracování a ukládání dalo vzniknout naší současnosti, která je založena na datech/informacích? Publikace se těmito otázkami zabývá podrobně a sleduje vznik informačních postupů, technologií atd. v globálním měřítku. Knihu vytvořil mezinárodní tým odborníků. Na konci každé kapitoly je další doporučená literatura.

Signatura této knihy je V 42.098.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094523&local_base=KKL

 

The library as forum in the social media age / John M. Budd. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2022]. vii, 192 stran. ISBN 978‑1‑5381‑6835‑6.

OBR 9 the library as forum.jpgCílem této publikace je ukázat způsob, jakým mohou v knihovnách probíhat diskuse o politických a občanských tématech. V úvodní kapitole autor objasňuje, co to vlastně jsou veřejné knihovny a k čemu slouží. V další části knihy se zabývá tím, jakým způsobem může knihovna přispět k diskusím o ožehavých občanských a politických tématech. Tyto typy diskusí mohou být napínavé a komplikované. Kniha ale uvádí typy diskusních praktik tak, aby vše probíhalo zdvořile a v atmosféře ohleduplnosti. Jiná část publikace pojednává o volbě místa pro takový typ diskusí. V závěru knihy jsou uvedeny příklady konverzačních témat pro tyto případy. Účelem knihy je ukázat, jak lze o problematických a obtížných otázkách diskutovat slušně, smysluplně a ohleduplně.

Signatura knihy je Kea 42.122.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094526&local_base=KKL

 

The library as playground: how games and play are reshaping public culture / by Dale Leorke and Danielle Wyatt. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2022]. xiv, 149 stran: ilustrace. ISBN 978‑1‑5381‑6431‑0.

OBR 10 the library as playground.jpgPočítačové a digitální hry začaly zaujímat své místo ve využívání a funkci knihoven. V mnoha knihovnách byly zřízeny vybavené prostory pro tuto činnost, která může být považována za vzdělávací. Jednotlivé kapitoly této knihy se zabývají historií počítačových her v knihovnách a vůbec hrami v současné době. Je rozebírána prostorová transformace knihoven potřebná k rozvíjení této činnosti. V knihovnách se tvoří také komunity pro hraní počítačových her a videoher. Možnost hraní těchto her jistě přispívá i k návštěvnosti knihoven. Kniha byla napsána na základě „práce v terénu“ a nejnovějšího výzkumu. Autoři vytvořili svazek, který má velký význam jak pro odborníky z oblasti her a videoher, tak pro knihovnickou práci.

Signatura této knihy je Sh 42.118.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094342&local_base=KKL

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

VAVROŠOVÁ, Zuzana. Tipy z Knihovny knihovnické literatury. Knihovna: knihovnická revue. 2022, 33(2), 116–120. ISSN 1801-3252.

29.06.2023
Vyhledávání
Výročí 70 let Knihovnického institutu

12. 10. – 28. 12. 2023

výstavní chodba, 1. patro, Klementinum

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka.

Výzkumy – Kurikulum – Gramotnosti

Autorka: Pavlína Mazáčová,

ilustrace: Lucie Inka Mazáčová

více informací a objednání

nkcr_rozvoj.kompetenci.uciciho.knihovnika_obalka_1_0.png

Hudební oddělení slaví 100 let

Termín: 9. 11. 2023 – 16. 1. 2024

výstavní chodba přízemí, Klementinum 190, Praha 1

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023

Termín: 29. a 30. 11. 2023

Místo: konferenční sál Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Zájemci o přednesení příspěvku mohou své příspěvky zasílat do 30. 9. 2023 na adresu vit.richter@nkp.cz

více informací

archivy_knihovny_muzea_v_digitalnim_svete_2023_logo.png

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)