Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023/2 Knihovny a informace doma a ve světě Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/2

file_pdf.png

101 treasures from the National Library of Israel / Raquel Ukeles, Hezi Amiur, Yoel Finkelman, Hanna Solomon Judaica, Stefan Samuel Thrope; photography by Arddon Bar-Hama. New York; London: Scala Arts Publishers, 2023. 334 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-1-78551-413-5.

Národní knihovna Státu Izrael má ve fondu více než 5 milionů svazků knih, rukopisů, periodik, stejně jako archivy, mapy, fotografie, hudebniny atd. Knihovna se věnuje budování komplexních sbírek judaik (tj. židovských a hebrejských děl), zabývá se světovým výzkumem islámu a Blízkého východu. Tato krásná kniha poskytuje čtenáři informace o bohatých a rozmanitých sbírkách národní knihovny, které se dotýkají židovského národa v celém světě. Kniha byla sestavena vybranými kurátory a odborníky na knihovní fondy knihovny a představuje 101 nejcennějších položek v jejích sbírkách, a to v rozmezí od Babylónie 5. století až po současný Tel Aviv, přináší poučné i anekdotické příběhy o těchto významných dílech a zajímavých lidech, kteří za nimi stojí. Publikaci doplňují barevné fotografie a faksimile. Kniha byla vydána u příležitosti otevření nové budovy knihovny v Jeruzalémě.

Signatura knihy je Taa 42.341.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095426&local_base=KKL

 

La gestion d’une bibliothèque: un guide pratique / sous la direction de LeAnne Hardy, Linda Lambert et Ferne L. Weimer; traduit de l’anglais et coordonné par Sandy Ayer. Carlisle, Cumbria: Langham Global Library, [2022]. x, 327 stran. ISBN 978-1-83973-070-2.

Tato praktická příručka obsahuje popis všech kroků každodenních činností knihovníků – katalogizace, zpracování dokumentů, organizace knihovních služeb – abychom jmenovali alespoň některé. Příručka je určena začínajícím knihovníkům, zejména těm, kteří neměli možnost studovat vysokou školu v oboru knihovnictví. Autoři knihy doufají, že bude velkým přínosem pro všechny, kteří chtějí přispět k rozvoji knihoven a knihovnických služeb ve frankofonním světě. Kniha nabízí přehled základních pojmů, které musí znát každý knihovník, aby mohl dobře vykonávat svoji práci.

 

 

 

Signatura této knihy je Km 42.347.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095422&local_base=KKL

 

Information literacy and the digitalisation of the workplace / edited by Gunilla Widen and Jose Teixeira. London: Facet Publishing, 2023. xxvii, 157 stran. ISBN 978-1-78330-581-0.

Digitalizace měla v posledních letech velký vliv na takřka všechna pracoviště, vnesla podstatné změny do způsobu a organizace práce. Nové technologie se promítají téměř vždy do pracovních procesů i dělby práce. Cílem dané publikace je přiblížit roli informační gramotnosti zaměstnanců jako klíčové podmínky úspěšné digitalizace nebo digitální transformace na dnešních pracovištích. Své příspěvky do této publikace napsali přední vědci – profesoři informačních studií a informačních systémů na Åbo Akademi University ve Finsku, zabývající se informační gramotností s dopadem na pracovní činnosti.

 

 

 

Signatura knihy je Ol 42.360.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095429&local_base=KKL

 

Reference and information services: an introduction / Kay

Ann Cassell and Uma Hiremath. Fifth edition. London: Facet Publishing, 2023. xiii, 522 stran. ISBN 978-1-78330-632-9.

Text této knihy je koncipován tak, aby doplňoval všechny úvodní kurzy především pro studenty a knihovníky referenčních služeb, je výborným textem pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti výše jmenovaných služeb. Předkládá metody identifikace důležitých materiálů přiřazováním konkrétních typů uživatelských dotazů k nejlepším dostupným informačním zdrojům, bez ohledu na jejich formát. Kapitoly o základních konceptech, důležitých zdrojích a speciálních tématech jsou novým pohledem na hlavní problémy referenčních služeb, včetně etiky, poradenství pro čtenáře, informační gramotnosti.

 

 

Signatura knihy je Sd 42.362.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095430&local_base=KKL

 

Von Gutenberg zum World Wide Web: Aspekte der Wirkungsgeschichte von Gutenbergs Erfindung – zur Neukonzeption des Mainzer Gutenberg-Museums / herausgegeben von Stephan Füssel. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2022. 113 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-3-447-11932-0.

Sborník příspěvků autorů z různých zemí odráží význam a dopad vynálezů Johannese Gutenberga (1400–1468) a ukazuje jejich další vývoj do současnosti. Byl vydán v souvislosti s přípravou nové koncepce Gutenbergova muzea v Mohuči. Editor sborníku Stephan Füssel se dlouhodobě zabývá tématy, která se Gutenberga týkají. Zařazuje ho do světových mediálních dějin a popisuje jej jako otce masové komunikace v moderní době.

Příspěvky v knize se zabývají vzájemným vztahem mezi knihou a novinami, budoucností tištěné knihy v digitální společnosti, a také možnostmi i riziky World Wide Webu. WWW spoluurčuje naše životy pouze 34 let a ve srovnání s dobou, která uplynula od stále živého Gutenbergova vynálezu, je tedy teprve na počátku vývoje…

 

Signatura této knihy je Xb 42.367.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095283&local_base=KKL

 

Das großartigste Gebäude in München: die Baugeschichte der Bayerischen Staatsbibliothek / Annemarie Kaindl; herausgeber von der Bayerische Staatsbibliothek. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2023. x, 375 stran: ilustrace, mapy, plány, faksimile, portréty. ISBN 978-3-447-12032-6.

Publikace čítající přibližně 200 fotografií, ilustrací, plánů a faksimilí představuje bohatou stavební historii Bavorské státní knihovny (Bayerische Staatsbibliothek) od jejího založení v roce 1558. Po představení knihovny se pozornost soustředí na budovu, kterou její architekt Friedrich von Gärtner postavil v roce 1843. Podle bavorského krále Ludvíka I. to byla „největší budova v Mnichově“ – a velmi důležité místo na mnichovské

Ludwigstrasse. Textem i obrazem je představena stavba i zařízení velkolepé budovy, její neustálé přizpůsobování se provozu knihovny, destrukce budovy v době 2. světové války i její následná rekonstrukce a modernizace. Bavorská státní knihovna se dnes prezentuje jako pokladnice písemného a vizuálního kulturního dědictví, jako inovační centrum pro digitální technologie a služby, poskytovatel multimediálních informačních služeb a místo pro vědu, studium a výuku a jako paměťová instituce světové úrovně.

 

Signatura této knihy je Aac 42.366.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095411&local_base=KKL

 

Gutenberg-Jahrbuch 2023. 98. Jahrgang / im Auftrag der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Philip Ajouori, Julia Bangert, Gerhard Lauer und Nikolaus Wechselbaumer. Wiesbaden: Harrassowitz, 2023. 253 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-3-447-12016-6.

Ročenka je mezinárodní odbornou publikací s širokým tematickým záběrem. Typograficky kvalitně zpracovaná kniha obsahuje odborné příspěvky v němčině, angličtině, francouzštině, italštině, španělštině. Stěžejním tématem je akademický výzkum života a díla Johannese Gutenberga. Kromě toho je zde zpracována celá škála témat týkajících se dějin a umění knihy,

knižního průmyslu, výroby papíru atd. Ročenku vydává Die Internationale Gutenberg-Gesellschaft, mezinárodní sdružení pro výzkum historie a vývoje technologie tisku a psaných médií, které bylo založeno v roce 1901 v Mohuči.

 

 

Signatura této knihy je X 42.364.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095413&local_base=KKL

 

Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru / Jan Halada, Barbora Osvaldová (editoři). Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023. 323 stran: ilustrace, portréty, faksimile. ISBN 978-80-246-5592-5.

Publikace sedmnácti autorů, kteří působí na katedrách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, vysvětluje pojmy z oblasti tisku, rozhlasu a televize, včetně digitalizace a „internetizace“ médií. Obsahuje rovněž podrobnější hesla z kulturní žurnalistiky a publicistiky a postihuje širokou nakladatelskou problematiku. U mnoha hesel je věcná, slovníková část doplněna o část popularizační, která nabízí pohled do historie jednotlivých pojmů nebo rozvíjí či jinak doplňuje encyklopedické podání.

 

 

 

Signatura této knihy je Zfb 42.372.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095596&local_base=KKL

 

Filmové plakáty: dějiny jednoho média / Ian Haydn Smith; z anglického originálu Selling the movie: The Art of the Film Poster přeložil Petr Stránský. V Praze: Slovart, 2021. 303 stran: faksimile (převážně barevné). ISBN 978-80-7529-625-2.

Kniha plná reprodukcí plakátů z nejrůznějších částí světa a všech období filmové tvorby je podrobnou historií jednoho z nejzajímavějších reklamních médií. Obsahuje kapitoly zaměřené na tvůrce plakátů, vývoj stylů, vliv politiky a ideologie i na to, jakou roli ve vývoji filmového plakátu hrála komerce. Díky této knize se lze vydat na zábavnou, poučnou a strhující cestu po kinematografii, umění a obchodu, který láká miliony diváků do pokladen kin. Oproti svému původnímu vydání kniha obsahuje i 16 nových stran o vývoji českého a slovenského filmového plakátu.

 

 

Signatura knihy je Oaaf 42.370.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095594&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

VAVROŠOVÁ, Zuzana. Tipy z Knihovny knihovnické literatury. Knihovna: knihovnická revue. 2023, roč. 34, č. 2, s. 104–107. ISSN 1801-3252.

22.06.2024
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresu vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00 Olomouc

knihovny_soucasnosti_2024.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar_plakat.jpg

Kulturní aktivity žen ve středověku: královny - šlechtičny - měšťanky

Termín: 17. 5. - 29. 6. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí, Klementinum, Praha 1

kralovny_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)