Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023/1 Knihovny a informace doma a ve světě Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/1

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/1

file_pdf.png

Personalistika v knihovnách: příručka pro personální práci / Richard Ščerba. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2022. 156 stran. ISBN 978­-80-­7050­-772­-8.

PERSONALISTIKA.jfifPublikace je určena nejen vedoucím pracovníkům knihoven. Zaměřuje se na základní témata personální práce. Obsahem jednotlivých kapitol je například vedení personální agendy, pracovně právní vztahy, kvalifikace a vzdělávání pracovníků, práce z domova, odměňování atd. Autor publikace pracoval na pozici personálního ředitele Národní knihovny České republiky.

 

 

 

 

 

Signatura knihy je Kfa 42.272.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094997&local_base=KKL

 

Rahvusraamatukogu vana ja uus algus = The past and the new beginnings of the National Library of Estonia / koostaja Karen Jagodin; toimetaja: Gerli Randjärv, Keiu Krikmann; tõlkija Tiina Büttner. [Tallinn]: Eesti Rahvusraamatukogu, 2021. 64 nečíslovaných stran: barevné ilustrace. ISBN 978­-9949-­41­-369-­0.

Rahvusraamatukogu.jfifTato publikace popisuje budovu Národní knihovny Estonska. Knihovna se nachází v hlavním městě – Tallinnu. Jedná se o pětipodlažní objekt se dvěma podzemními patry. V budově je umístěno 20 čtenářských sálů, ve kterých se nachází 600 čtenářských míst. Je zde i velký konferenční sál, divadelní sál a množství dalších výstavních prostor. Depozitáře této knihovny mohou pojmout 5 milionů svazků. Národní knihovna Estonska je jednou z největších knihoven v pobaltských zemích.

 

 

 

Signatura této zajímavé publikace je Taa 10.227/B.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095007&local_base=KKL

 

20. výročí knihovního zákona / k vydání připravila Renáta Krejčí Salátová. Praha: Národní knihovna České republiky, 2022. 115 stran: ilustrace. ISBN 978­-80-­7050-­765-­0.

20.VÝROČÍ.jfifJak napovídá titul knihy, jedná se o publikaci vydanou u příležitosti 20. výročí přijetí knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Monografie popisuje kroky vedoucí k přípravě a pozdějšímu přijetí zákona, přičemž cesta od napsání až po přijetí tohoto legislativního dokumentu nebyla snadná. Najdeme zde příspěvky o historii vzniku tohoto zákona, s odkazem na předcházející knihovnické zákony z r. 1919 a 1959. Další kapitoly se věnují např. regionálním funkcím knihoven, úloze krajských knihoven, ochraně knihovních fondů, dotační politice atd. Autory příspěvků jsou známé osobnosti z oblasti našeho knihovnictví.

 

 

Signatura této publikace je Kia 42.275.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095008&local_base=KKL

 

Schriftguterhaltung in Archiven und Bibliotheken: ein Handbuch für Musik-, Kirchen-, Kommunal-, Privat- und Literaturarchive/bibliotheken und die Denkmalpflege / Patricia Engel. Horn; Wien: Verlag Berger, [2018]. 304 stran: ilustrace. ISBN 978-­3­-85028-­850-­7.

SCHRIFTGUTERHALTUNG.jfifTato kniha je vlastně manuálem či praktickým průvodcem, který využijete v případě, kdy se domníváte, že máte v knihovně či archivu problém s uchováváním, ochranou či restaurováním knihovních fondů. Autorka zpracovala v knize odborné zkušenosti ze své praxe. Tyto poznatky jsou velmi užitečné pro archiváře, knihovníky i správce sbírek. Patricia Engel, která organizuje semináře k uvedené tematice, je restaurátorkou Evropského výzkumného centra pro konzervaci knih a papíru (European Research Centre for Book and Paper Conservation) při Univerzitě pro další vzdělávání v Křemži (University for Continuing Education Krems) v Rakousku.

 

 

Signatura knihy je Ol 42.296.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093827&local_base=KKL

 

Book wars: the digital revolution in publishing / John B. Thompson. Cambridge; Medford: Polity, 2021. xv, 511 stran: ilustrace, grafy. ISBN 978­-1-­5095-­4678-­7.

BOOKWARS.jfifKniha zachycuje dobu bouřlivých desetiletí, v níž se vydávání knih střetlo s prudkým rozvojem moderních technologií. Poskytuje komplexní a podrobný popis technologických převratů v jednom z nejdůležitějších a nejúspěšnějších kreativních odvětví – vydávání knih. Základ, na kterém byl knižní průmysl založen po takřka 500 let, byl zpochybněn technologickým rozvojem, jenž umožnil rychle ukládat a přenášet obsah knih (e-knihy, audioknihy). Vydavatelé a obchodníci se ocitli tváří v tvář nárůstu nových „hráčů“, kteří nabízeli nové produkty a služby. Mezi oběma stranami vypukly ostré konflikty, začaly „knižní války“. Autor knihy je emeritním profesorem sociologie na University of Cambridge.

 

Signatura této knihy je Abdf 42.289.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093812&local_base=KKL

 

Disabilities and the library: fostering equity for patrons and staff with differing abilities / edited by Clayton A. Copeland; foreword by Blanche Woolls. Santa Barbara; Denver: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-­CLIO, LLC, [2023]. xxiv, 507 stran: ilustrace. ISBN 978­-1-­4408­5907-­6.

DISABILITIES.jfif Knihovníci by měli rozumět potřebám uživatelů se zdravotním postižením a také svým kolegům, kteří mezi osoby zdravotně postižené patří. Profesní vzdělávání některých knihovníků zahrnuje i práci s těmito uživateli, jiní pracovníci knihoven mají ale málo zkušeností s touto skupinou uživatelů i kolegů. Kniha je užitečným vzdělávacím materiálem k problematice knihovních služeb zdravotně postiženým – popisuje potřeby zdravotně postižených, podporuje zájem personálního managementu o zaměstnávání zdravotně postižených, nabízí rady pro rozvoj knihovních služeb ve vztahu k zdravotně postiženým uživatelům a knihovníkům. Autory kapitol knihy jsou knihovníci, pedagogové i vědci.

 

Signatura této knihy je Kr 42.290.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091969&local_base=KKL

 

Stories of books and libraries / edited by Jane Holloway. New York; London; Toronto: Everyman’s Library, Alfred A. Knopf, 2023. 494 stran. ISBN 978­-0­-593­-53627­-8.

STORIESOF.jfifKrásná kniha o knihách a knihovnách. Soubor příběhů autorů světové literatury reflektujících dané téma různými způsoby a v různých epochách – od Umberta Eca (Jméno růže – zde The name of the rose) přes Jorge Luise Borgese (Babylónská knihovna – The Library of Babel) až po současnou skotskou autorku Ali Smith (Veřejná knihovna a jiné příběhy – Public Libraries and other stories).Samotné knihy uplatňují svou moc tajemným způsobem – např. pokus vojenských vůdců imaginárního národa cenzurovat veškerou literaturu se zvrtne v povídce Generál v knihovně (A general in the library) od Itala Calvina. Svůj hold knihám a magickým místům, které knihy ukrývají, vzdává řada dalších vynikajících spisovatelů, např. Evelyn Waugh, Colette, Isaac Babel, Ray Bradbury, Walter Benjamin.

Signatura knihy je Zda 42.297.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095106&local_base=KKL

 

New communication in the post-pandemic era: media, education, and information / Hasan Kemal Suher, Deniz Denizel, Tuna Tetik (eds.). Berlin; Peter Lang, [2021]. 247 stran: grafy. ISBN 978­-3­-631-­85565-­2.

NEWCOMMUNICATION.jfifPublikace byla sestavena jako výsledek výzkumu a studií o teoriích komunikace. Přináší nové poznatky vyplývající ze zkušeností z globální krize způsobené pandemií Covidu-19. Příspěvky zahrnují celou škálu multidisciplinárních témat včetně firemní komunikace, chování spotřebitelů, reklamních strategií, vztahů s veřejností, blockchainových technologií, streamovacích služeb, dopadů provozu nových komunikačních kanálů (např. změn vnímání hudby při převodu živých hudebních vystoupení a hudebního vzdělávání na online platformy) atd. Kniha je určena vědcům, vysokoškolským pedagogům, manažerům, specialistům na styk s veřejností, ale také studentům, kteří chtějí zlepšit své komunikační znalosti a dovednosti s přihlédnutím k novým historickým podmínkám – v médiích, vzdělávání, informacích – souvisejícím s globální krizí.

Signatura této knihy je If 42.295.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095108&local_base=KKL

 

50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers: k jubileu dvou českých exilových nakladatelství / Michal Přibáň a kol. Vydání první. V Praze: Vysoká škola kreativní komunikace, 2022. 237 stran. ISBN 978­-80-­88431-08-­4.

50LETINDEXU.jfifEmigrační vlna z let 1968–1969 byla velmi silná; neskončila ani ve chvíli, kdy normalizační režim na podzim 1969 definitivně uzavřel hranice. Po roce 1968 odešly do exilu ve velkém počtu osobnosti vskutku významné. Mnohým dalším, kteří zůstali doma, byla v Praze upřena možnost jakékoli publicity. Autorské zázemí případných nově založených exilových nakladatelství bylo poměrně velké. V příspěvku Michala Přibáně se o tom dočtete víc.

 

 

 

 

Signatura knihy je Xc 42.284.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095169&local_base=KKL

 

Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách / Radim Hladík a kolektiv. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 413 stran: ilustrace (převážně barevné). ISBN 978-­80­246­-5193-­4.

DIGITÁLNÍOBRAT.jfifV publikaci jsou dokumentovány inovace, které tzv. digitální obrat přináší do práce českých sociálněvědních a humanitních badatelů. Rozvoj digitálních technologií totiž mění i vědní obory, které se těmto oblastem lidského soužití věnují. Jednotlivé kapitoly sledují jednotnou linii výkladu, v níž čtenářům nejprve představí jevy vymezené v tradiční oborové perspektivě a poté názorně předvedou uplatnění digitálních postupů, s jejichž pomocí lze zkoumanou oblast uchopit prostřednictvím počítačové analýzy. Kniha je vhodná i pro čtenáře, kteří nemají předchozí znalosti programování a odborných digitálních aplikací, ale mají zájem seznámit se blíže se způsoby, jak zkoumat společnost a kulturu s využitím dat a počítačů.

Signatura této knihy je Zd 42.280.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095162&local_base=KKL

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

VAVROŠOVÁ, Zuzana. Tipy z Knihovny knihovnické literatury. Knihovna: knihovnická revue. 2023, 34(1), 102–105. ISSN 1801-3252.

18.12.2023
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí,

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)