Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2021/2 Knihovny a informace doma a ve světě Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/2

file_pdf.png

Information literacy and theological librarianship: theory & praxis / edited by Bobby Smiley. Chicago: Atla Open Press, 2019. 189 stran.
ISBN 978-1-949800-03-6.

Publikace vydaná Americkou teologickou knihovní asociací pod názvem „Informační gramotnost a teologické knihovnictví“ nabízí postupy, zkušenosti a teoretické průzkumy knihovníků teologických knihoven. Svazek pojednává o klíčových pojmech informační gramotnosti se zaměřením na pojmy teologické. Poskytuje informace o činnostech knihoven tohoto typu, o rozšiřování informační gramotnosti i o tom, co patří k jedinečným rysům teologického knihovnictví.

Signatura této publikace je If 41.705.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092376&local_base=KKL

Information_literacy.png

Burning the books: a history of knowledge under attack / Richard Ovenden. London: John Murray, [2020]. 308 stran: ilustrace, portréty, faksimile.
ISBN 978-1-529-37875-7.

Knihovny a archivy se během své historie od starověku až po současnost setkaly s mnoha potížemi, útoky a ničením knihovních a archivních fondů. S plynoucím časem se intenzita těchto útoků zvyšuje. Bylo velmi obtížné zachovat například právní dokument jako Magna charta libertatum, když při posledním pokusu o krádež byla rozbita vitrína, v níž se dokument nachází. Text knihy Burning the books je přehledem historie civilizace se zdůrazněním zásadního významu fyzických knihoven a archivů v naší digitální době. Kniha byla mezi šesti tituly, které byly nominovány na cenu The Wolfson History Prize, která je každoročně udělována ve Velké Británii.

Autor je knihovníkem pracujícím v Bodleyově knihovně (Bodleian Library), která je hlavní studijní knihovnou Oxfordské univerzity.

Knihu najdete pod signaturou Ol 41.765.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092917&local_base=KKL

Burning_the_books.png

Wikipedia @ 20: stories of an incomplete revolution / edited by Joseph Reagle and Jackie Koerner. Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT Press, 2020. x, 360 stran.
ISBN 978-0-262-53817-6.

Kniha nás provází dvěma dekádami historie internetové encyklopedie Wikipedie. Ta je nyní známá pro spolehlivé získávání informačních zdrojů a informací. Popularita Wikipedie vytrvale roste a tato encyklopedie dnes patří mezi nejvyužívanější referenční stránky na webu. Jednotlivé příspěvky tohoto sborníku jsou věnovány např. tiskovým zprávám o wikipedii, vztahem wikipedie – knihovny apod., ale i tomu, proč někteří lidé wikipedii nemají rádi.

Signatura této knihy je Ife 41.796.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091385&local_base=KKL

Wikipedia.png

Handbook of research on library response to the COVID-19 pandemic / [edited by] Barbara Holland. Hershey: IGI Global, [2021]. xxvi, 537 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-7998-6449-3.

Po rozšíření pandemie COVID-19 byly uzavřeny knihovny po celém světě – od univerzitních knihoven po veřejné
a národní knihovny. Stály před rozhodováním, jaké služby a jakým způsobem nabídnout uživatelům. Zda zvolit minimální omezení knihovních služeb nebo úplné uzavření knihovny. V závislosti na zemi, státu nebo městě byl odlišný přístup. V některých regionech bylo rozhodnutí ponecháno na ředitelích knihoven. Tato situace vedla ke vzniku nové oblasti výzkumu knihovnických služeb, nových technologií a pokroku knihoven v průběhu této globální zdravotní krize.

Tato příručka o výzkumu reakcí knihoven na pandemii
COVIDu-19 se skládá z kapitol, které se týkají základních
knihovních služeb a nově se objevujícího výzkumu a technologií, které se během této pandemie vyvíjely. Kniha poskytuje cenný materiál nejen pro odborníky, ale i pro ty, kteří se zajímají o současný stav knihoven během „covidové“ pandemie a výhled do jejich budoucnosti.

Signatura této publikace je Ol 41.792.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092988&local_base=KKL

Handbook_of_research.jpg

A brief history of the Bodleian library / Mary Clapinson. Oxford: Bodleian Library, University of Oxford, [2020]. 264 stran: ilustrace, portréty, plány, faksimile.
ISBN 978-1-85124-273-3.

Bodleyova knihovna (Bodleian Library) je hlavní studijní knihovnou Oxfordské univerzity. Patří k nejstarším knihovnám v Evropě, ve Velké Británii je to druhá největší knihovna po British Library. „Bodleianu“ založil anglický diplomat a učenec sir Thomas Bodley, podle kterého je pojmenována. Kniha popisuje, jak se knihovna založená před více než čtyřmi sty lety rozrostla a stala se světově uznávanou institucí, která je „domovem“ více než třinácti milionů exemplářů knih. Historie knihovny je současně historií sběratelů, sbírek, příběhů hlavních darů a nákupů. Po celou svoji historii byla knihovny spjata s britskou monarchií a politickými událostmi. Publikace přibližuje historii Bodleyovy knihovny od jejího založení až do současnosti také krásnými ilustracemi – tisky, portréty, rukopisy
a archivním materiálem a je nezbytným čtením pro každého, koho zajímá historie knihoven a jejich sbírek.

Tato kniha je v KKL uložena pod signaturou Tb 41.824.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000083595&local_base=KKL

A_brief_of_history.png

New libraries in old buildings: the creative reuse of disused structures / edited on behalf by Petra Hauke, Karen Latimer and Robert Niess. Berlin; Boston: De Gruyter, Saur [2021]. vii, 379 stran: ilustrace, plány.
ISBN 978-3-11-067951-9.

Kniha se zaměřuje na problémy vznikající při revitalizaci starých nebo opuštěných budov, které by mohly či měly sloužit jako knihovny. Zabývá se transformací budov, které původně měly jiný účel, jako například historická požární stanice v Berlíně, bývalý obchod s potravinami ve Finsku, továrna na zápalky v Pensylvánii atd. Publikace ukazuje příklady celosvětově osvědčených postupů z různých typů knihoven v historickém, městském i venkovském prostředí, a zároveň se zaměřuje na udržitelnost architektury a interiérového designu. Kniha, která je doplněna ilustracemi a plány, vychází v edici IFLA Publications.

Signatura této knihy je  Aac 41.864.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091931&local_base=KKL

New_libraries.png

Book conservation and digitization: the challenges of dialogue and collaboration / Alberto Campagnolo and contributors. Leeds: Arc Humanities Press [2020]. xi, 303 stran: ilustrace. ISBN 978-1-64189-053-3.

Kniha pojednávající o ochraně knihovních fondů a péči o ně se zaměřuje na jejich konzervaci a také digitalizaci. V úvodu je vysvětleno, jakým způsobem určit uměleckou hodnotu knih. Dále se zabývá obtížným nacházením rovnováhy mezi ochranou knihovních fondů a jejich digitalizací. Digitalizace je nejrozsáhlejším tématem knihy. Na toto téma je zde uvedeno množství případových studií: rozsáhlá digitalizace ve Vatikánské apoštolské knihovně a v Britské knihovně, digitalizace středověkých rukopisů v londýnské Wellcome Library, je uvedena informace o partnerské nadaci v projektech digitalizace (British library a Qatar Foundation) a jiné. Kniha je doplněna faksimilemi i fotografiemi z odborných procesů a činností
používaných při ochraně knihovních fondů a digitalizaci.

Signatura této knihy je Ol 41.828.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092613&local_base=KKL

Book_conservation.png

Rabota bibliotek i zaščitnyje mery v uslovijach pandemii: metodičeskije rekomendacii. Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacional’naja biblioteka, 2021. 36 stran: ilustrace.
ISBN 978-5-8192-0595-2.

Publikace je založena na nejnovějších informacích z literatury a internetových zdrojů. Představuje charakteristiky virů, poskytuje informace o jejich dopadu na člověka, informuje o opatřeních na ochranu personálu a kulturních institucí během pandemie. Knihovníci jsou mezi prvními, u nichž je vysoké riziko infekce při šíření nových virů, zejména koronavirů a COVIDu-19. Proto potřebují vědět, jak chránit sebe a čtenáře, jak rozumně využívat finanční prostředky při pořizování ochranných pomůcek a metod. Publikace popisuje komplex opatření uplatňovaných v době, kdy je knihovna zcela uzavřena, postupy při obnově provozu depozitářů knih a návratu zaměstnanců a čtenářů do prostor knihovny. Příručka také popisuje činnosti související s minimální údržbou
a s bezkontaktním vracením knih, organizací karanténní zóny atd. Pokyny byly vypracovány s cílem pomoci knihovnám, archivům, muzeím a dalším institucím, které plánují informovat zaměstnance o všech druzích změn v provozním režimu v době zdravotních rizik.

Signatura této knihy je Ol 41.806.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093308&local_base=KKL

Rabota_bibliotek.png

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

VAVROŠOVÁ, Zuzana. Tipy z Knihovny knihovnické literatury. Knihovna: knihovnická revue. 2020, 32(2), 100–103. ISSN 1801-3252.

22.12.2021
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Božena Němcová - osobnost, dílo, mýtus

20. 1. 2022 – 19. 3. 2022
Klementinum

Stop predátorům

Připojte se k diskuzi, zaměřené na problematiku predátorských časopisů a konferencí, kterou pořádá Filosofický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Knihovna Akademie Věd České Republiky, Knihovna ČZU a AKVŠ!

Na základě výstupů diskuse bude vytvořen volně dostupný, výukový modul podporující informovanost v souvislosti s predátorskými praktikami.

Diskuze se koná
25. ledna 2022 od 13:00–14:30.

Přihlaste se na: bit.ly/stoppredatorum

STOPPREDATORUM.png

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

 

Knihovny proti viru

 

Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)