Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2021 / 1 Knihovny a informace doma a ve světě Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/1

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/1

Jméno

file_pdf.png

DIversity_and.png

Diversity and inclusion in libraries: a call to action and strategies for success / edited by Shannon D. Jones, Beverly Murphy. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2019]. xviii, 192 stran. ISBN 978-1-5381-1439-1.

Kniha se zabývá tématem začleňování příslušníků menšinových skupin do pracovních kolektivů knihoven. Jednou ze silných stránek této knihy je to, že se v ní prolíná historie, teorie a praktické aplikace na základě reálných příběhů cca třiceti přispěvatelů. Je vysvětleno, proč jsou různorodost a začleňování důležité, jak začleňování probíhá a jaké jsou na něj ohlasy.

Signatura, pod kterou knihu najdete, je Kr 41.495.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091270&local_base=KKL

Planning_optimal.png

Planning optimal library spaces: principles, processes, and practices / David R. Moore II, Eric C. Shoaf. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2018]. xxi, 172 stran: ilustrace (převážně barevné), plány. ISBN 978-1-5381-0940-3.

Publikace popisuje přístup k plánování prostorů knihovny, ukazuje využití kreativního myšlení k okamžité nápravě zdánlivě beznadějných situací. Představuje řešení renovací a transformací interiérů knihoven, ať už formou jednoho projektu, nebo několika menších. Jednotlivé kapitoly se zabývají strategií ukládání knihovních fondů, rozebírají finanční rozpočet, poskytují doporučení pro počátek plánování. Kniha je doplněna případovými studiemi a barevnými ilustracemi. Autoři mají v dané oblasti letité zkušenosti: D. R. Moore je architekt, jehož třicetiletá kariéra se soustředila výhradně na knihovny, E. C. Shoaf, děkan knihovny na Queens University v Charlotte v Severní Karolíně, je „veteránem“ akademických knihoven s velkou zkušeností s renovacemi a stavebními projekty.

Publikaci naleznete pod signaturou Aab 41.493.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089421&local_base=KKL

Informačná_veda.png

Informačná veda: výkladový slovník / editori Jela Steinerová, Miriam Ondrišová. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 276 stran.
ISBN 978-80-223-4866-9.

Cílem výkladového slovníku je poskytnout základní orientaci jak odborníkům, tak i studentům a mladým vědeckým pracovníkům – všem těm, kteří začínají se studiem informační vědy. Výběr hesel byl podmíněn významem termínů v informační vědě a také novými trendy tohoto oboru. Základními jednotkami slovníku jsou autoritní hesla, která jsou uspořádána podle slovenské abecedy. Orientaci ve slovníku usnadňuje seznam autorů a hesel, abecední rejstřík hesel a vybraných významných termínů, které jsou obsaženy v textech hesel.

Tento výkladový slovník naleznete označený signaturou Ib 41.584.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092168&local_base=KKL

Seniorzy_w_bibliotece.png

Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy świat: wybór konspektów zajęć / Marcin Blicharski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020. 59 stran.
ISBN 978-83-65741-57-8.

Tato publikace chce být inspirací pro knihovny a knihovníky při pořádání kurzů počítačové gramotnosti, které jsou cíleně určeny seniorům. Podstatnou část knihy tvoří praktické návody, jak krok za krokem přistupovat k základním počítačovým dovednostem, například jak používat myš, klávesnici atd. Postupně pak přechází k seznámení se systémem, s textovými editory atd. Část knihy se také věnuje prvním krokům do digitálního světa internetu, způsobům připojení k internetu a navigace na něm.

Autor, který se v této publikaci snaží podělit o své vlastní zkušenosti, je IT specialistou veřejné knihovny ve Varšavě-Mokotowě a sám se realizaci těchto kurzů věnuje.

Signatura publikace je Sbb 41.639.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092132&local_base=KKL

The_ABC.png

The ABC of it: why children’s books matter / Leonard S. Marcus; foreword by Lisa Von Drasek. Minneapolis; London: University of Minnesota Press [2019]. vii, 231 stran: ilustrace (převážně barevné), faksimile. ISBN 978-1-5179-0801-0.

Oblíbená dětská kniha může zanechat trvalý dojem a lidé jako dospělí si často takové vzpomínky na dětství uchovávají. Tato kniha je vlastně příběhem o vývoji knih pro děti a dětské literatury vůbec. Sleduje i její roli ve světové kultuře. V knize se setkáte s nezapomenutelnými postavami knih svého dětství i s příběhy, které tyto postavy prožívají.

Kniha souvisí s výstavou připravenou Minnesotskou univerzitou (University of Minnesota), resp. historikem literatury Leonardem Marcusem, s využitím tzv. Kerlanovy sbírky dětské literatury (Kerlan Collection of Children’s Literature, https://www.lib.umn.edu/clrc/kerlan-collection), již univerzita vlastní. Výstava se uskutečnila v Newyorské Veřejné knihovně v letech 2013–2014.

Publikace je doplněna mnoha nádhernými barevnými ilustracemi a faksimilemi.

V KKL ji najdete pod signaturou Seb 41.623.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092124&local_base=KKL

Syria_s.png

Syria’s secret library: reading and redemption in a town under siege / Mike Thomson. First edition. New York: PublicAffairs, 2019. 305 stran: barevné ilustrace.
ISBN 978-1-5417-6762-1.

Tato kniha je pozoruhodným příběhem malé provizorní knihovny v syrském městě Daraya, které leží na okraji Damašku. Během několikaletého obléhání v době syrské občanské války zde bylo obyvatelstvo připraveno takřka o vše. V podzemí se ale nalézala provizorní knihovna, ve které byly knihy zachráněné ze zničeného města. Lidé tyto knihy zachraňovali za cenu obrovského rizika. V provizorní knihovně pak našli útočiště, naději, povzbuzení i lásku k literatuře. Kniha nabízí samozřejmě i příběhy lidí, kteří se podíleli na záchraně knih a provozu knihovny. Autor publikace – Mike Thomson – je zpravodajem britské stanice BBC.

Signatura knihy je Ol 41.685.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090539&local_base=KKL

Essential_law.png

Essential law for information professionals / Paul Pedley. Fourth edition. London: Facet Publishing, 2019. xlvi, 400 stran. ISBN 978-1-78330-435-6.

Publikace je průřezem právních předpisů z oblasti knihovního a informačního práva. Jednotlivé kapitoly pojednávají o právu trestním, autorském (výjimky z autorských práv, provádění Marrákešské smlouvy z r. 2018 O usnadnění přístupu k publikovaným dílům osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení); o licenčních smlouvách, ochraně osobních údajů (GDPR), svobodě informací, lidských právech atd. Jsou zde zmíněny i dokumenty Evropské unie, dále nařízení o informacích z veřejného sektoru z roku 2015, důsledky návrhů nové směrnice o opakovaném užití z roku 2018, rozšíření režimu práva na veřejné půjčování na e-knihy. Nabízí čtenářům nástroje pro rychlé posouzení právních rizik a identifikaci řešení. Proto jsou zde právní problémy předkládány přístupným způsobem, formou popisu jednotlivých případů. Příklady a případy, zmíněné v této publikaci, jsou vesměs z Anglie, Walesu, Severního Irska a Skotska. Toto čtvrté vydání zahrnuje změny, k nimž došlo v průběhu osmi let, tedy od doby vydání třetího.

Knihu naleznete pod signaturou Ig 41.618.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000076479&local_base=KKL

Sudden_position.png

Sudden position guide to: cataloging and metadata / Jeremy Myntti editor; Susan Thomas series editor; contributors (in alphabetical order) Ben Abrahamse, Whitney Buccicone, Stephen Buss, Autumn Faulkner, Matthew Gallagher, Jeremy Myntti, Nicole Smeltekop. Chicago: Association for Library Collections & Technical Services, a division of the American Library Association, 2019. xii, 167 stran.
ISBN 978-0-8389-4857-6.

Dostali jste ve své knihovně na starost katalogizaci nebo metadata bez formálního školení? Máte zkušenosti s katalogizací jednoho konkrétního typu zdroje a nyní jste byli požádáni, abyste katalogizovali neznámé položky? Nebo právě začínáte svou kariéru katalogizátora v knihovně a nevíte, kde najít pomoc, kterou potřebujete? Průvodce katalogizací a prací s metadaty bude dobrým výchozím bodem pro seznámení se s principy a standardy popisu zdrojů. Připraví vás na zvládnutí nových činností v oblasti katalogizace nebo metadat.

Knihu naleznete pod signaturou Od 41.687.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090408&local_base=KKL

Rozumienie.png

Rozumienie świata: o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Magdalena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. 339 stran: barevné ilustrace; 1 CD. ISBN 978-83-65741-05-9.

Kniha je určena těm, kteří pracují s dětmi a mládeží – knihovníkům, učitelům, studentům humanitních věd, pracovníkům komunitních center i rodičům. Je bohatě ilustrovaná, obsahuje mnoho tipů a praktických rad, jakož i scénářů workshopů. Kniha zmiňuje metodu polského sdružení pedagogů a animátorů KLANZA, což je metoda práce se skupinou, tzv. pedagogika zábavy (s využitím zkušeností tzv. Spielpedagogik původem z Rakouska). Je to opakovatelný způsob organizace setkání lidí, zaměřující se na takové aspekty, jako například navazování kontaktů ve skupině mezi účastníky, stanovení pravidel práce, péče o pohodu účastníků, ocenění vynaloženého úsilí účastníků, využití tance, pohybu, hudby atd. Publikace je doplněna CD.

Najdete ji označenou signaturou SBB 41.643.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090902&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

VAVROŠOVÁ, Zuzana. Tipy z Knihovny knihovnické literatury. Knihovna: knihovnická revue. 2021, 32(1), 86–89. ISSN 1801–3252.

12.07.2021
Vyhledávání
Výstava o čtení

ČTEME. ČTEME? ČTĚME!

místo: Galerie Klementinum, Národní knihovna České republiky

termín: 30. 8. - 15. 10. 2021

(Ne)šťastná Ukrajina

Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945
Místo: Klementinum, Národní knihovna ČR
Termín: 7. 9. – 30. 10. 2021

plakat_ukrajina-2021.png

CovidCON

Termín: 30. 11. 2021

Místo: Městská knihovna v Praze

https://www.sdruk.cz/vyzva-k-prihlaseni-prispevku-na-konferenci-covidcon-2021/

Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě

Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě
místo: Univerzita Karlova,
Celetná 20,
110 00 Praha 1
termín: 1. 12. - 2. 12. 2021
ZÁJEMCI O PŘEDNESENÍ ODBORNÝCH PŘÍSPĚVKŮ MOHOU SVÉ NÁVRHY OHLÁSIT DO 30.9.2021 na adresu:
vit.richter[zavináč]nkp.cz
(název příspěvku, stručná anotace).
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2021

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

 

Knihovny proti viru

 

Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)