Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 2 Knihovny a informace doma a ve světě Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2020/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2020/2

file_pdf.png

Mi(ni)str knihovnictví: kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera / k vydání připravila Renáta Salátová. Praha: Národní knihovna České republiky, 2020. 178 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile. ISBN 978-80-7050-723-0.

Publikace k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera, jedné z nejvýraznějších osobností našeho současného knihovnictví. Monografie zahrnuje mimo jiné i jeho činnost ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a v Ústřední knihovnické radě. Čtenář zde najde přehled jeho publikační činnosti, která čítá téměř 550 položek a ukazuje různorodost jeho odborných knihovnických zájmů, např. průzkumy (nejčastěji čtenářství), služby knihoven, koncepce, strategie a trendy v oblasti knihovnictví a rovněž legislativu. Kniha je doplněna archivními fotografiemi.

Signatury této publikace jsou Krb 41.550, Krb 41.551, Krb 41.552.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092085&local_base=KKL


 

Library dementia services: how to meet the needs of the Alzheimer’s community / Timothy J. Dickey. Bingley: Emerald Publishing, 2020. xv, 189 stran. ISBN 978-1-83867-694-0.

Na celém světě žije 50 milionů lidí s Alzheimerovou chorobou a desítky milionů dalších, kteří o ně pečují. Pro knihovny, které poskytují služby veřejnosti, je důležité, aby se knihovníci a informační profesionálové naučili s těmito lidmi pracovat a poskytovat knihovní služby oběma těmto skupinám.

Kniha, určená zkušeným profesionálům i studentům knihovnictví, představuje přehled o onemocnění známém jako Alzheimerova demence a snaží se porozumět informačním potřebám pracovníků, kteří o tyto nemocné pečují. Autoři zkoumají osvědčené postupy a pokyny a přinášejí konkrétní nápady pro poskytování služeb osobám trpícím demencí a jejich pečovatelům.

Signatura této publikace je Sbd 41.544.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091420&local_base=KKL


 

LGBTQ+ librarianship in the 21st century: emerging directions of advocacy and community engagement in diverse information environments / edited by Bharat Mehra. Bingley: Emerald Publishing, 2019. xviii, 305 stran.
ISBN 978-1-78756-474-9.

Kniha se zabývá tématem zapojování sexuálních menšin do života knihoven, knihovních činností, služeb a knihovnictví vůbec. Publikace je složena z příspěvků knihovnických a informačních odborníků, kteří zkoumají, jak mohou knihovníci a zaměstnanci knihoven hrát aktivnější roli při prosazování sociální spravedlnosti pro tyto menšiny.

Kniha je dostupná pod signaturou Sbd 41.545.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092026&local_base=KKL


 

Libraries and reading: intellectual disability and the extent of library diversity / by Matthew Conner, Leah Plocharczyk. Bingley: Emerald, 2020. ISBN 978-1-78973-386-0.

Knihovny mají sloužit všem lidem, některé z knihoven se snaží poskytovat knihovní a informační služby také osobám s mentálním a vývojovým postižením. Kniha se zabývá problematikou integrace těchto osob do knihoven a knihovních komunit. Autoři ukazují, jak lze v každodenních činnostech nalézt prostředky pro tuto integraci.

Kniha je doplněna případovým studiemi z veřejných knihoven ve Spojených státech amerických a je dostupná pod signaturou Sbd 41.542.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091422&local_base=KKL


 

Freedom libraries: the untold story of libraries for African Americans in South / Mike Selby. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2019]. xiv, 193 stran: ilustrace. ISBN 978-1-5381-1553-4.

Kniha „Knihovny svobody“ vypráví příběh kulturní a politické činnosti afroamerického hnutí za občanská práva ve Spojených státech amerických v polovině 60. let minulého století. Afroameričané byli segregováni ve veřejných knihovnách po celá léta. Byl jim odpírán přístup k informacím, vzdělání i k rozvoji čtenářství. Lidé z hnutí za občanská práva zřizovali knihovny, žádali o knižní dary, které pak přicházely z celé země. Postupně byly budovány nové knihovny, ve kterých diskriminovaní Afroameričané měli možnost čtení, vzdělávání a dalšího rozvoje. Kniha je doplněna dobovými fotografiemi. Autor je knihovníkem a novinářem.

Signatura této knihy je Sbd 41.497.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090535&local_base=KKL


 

Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. Tom 1, Dzieje i rozwój / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. 315 stran: ilustrace, grafy, faksimile. ISBN 978-83-8084-218-2.

Představujeme první ze tří svazků publikace, která se věnuje populárně vědeckým časopisům v Polsku. Soustřeďuje se na období 18. až 20. století (konkrétně, jak již napovídá název, do roku 1939). První svazek se věnuje mapování toho, jak se vyvíjelo zaměření časopisů, tedy např. technické, přírodovědné, společenské, zdravotnické apod.

Pod signaturou Oaab 41.441 je tento první díl dostupný v Knihovně knihovnické literatury.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091179&local_base=KKL


 

Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. Tom 2, Związki nauki ze sztuką / Dorota Kamisińska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. 264 stran: ilustrace, plány, faksimile, tabulky.

ISBN 978-83-8084-220-5.

Druhý svazek publikace o historii polských populárně vědeckých časopisů se soustřeďuje na grafické a výtvarné zpracování tohoto typu časopisů v Polsku v období 18. až 20. století. Zabývá se vztahem mezi vědou a uměním, tematikou ilustrací i technikou jejich tvorby. Zkoumá, jaké místo vlastně má ilustrace a obrazová příloha v populárně naučných časopisech. Přináší profily autorů, kteří se na výtvarné podobě časopisů podíleli. Kniha je doplněna ukázkami ilustrací v těchto časopisech.

Tento druhý svazek má signaturu Oaab 41.442.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091204&local_base=KKL


 

Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. Tom 3, Technika na łamach / Agnieszka Cieślikowa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. 136 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-83-8084-222-9.

Třetí svazek výše uvedené publikace je zaměřen na techniku a technická témata v polských populárně naučných časopisech, na jejich výběr a zpracování. Kniha také představuje vybrané aspekty technických témat ve zkoumaných časopisech.

Knihovna knihovnické literatury má tento třetí svazek k dispozici pod signaturou Oaab 41.443.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091205&local_base=KKL


 

Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu / Zdenka Andree, Jana Bednářová, Aleš Brožek, Zdeňka Čechová, Jana Linhartová, Vladimíra Řeháková, Renata Zrníková (eds.). Vydání první. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2019. 163 stran: ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile.

Tato reprezentativní celobarevná publikace je věnována, jak název napovídá, veřejným knihovnám v Ústeckém kraji. Mapuje jejich vývoj od založení jednotlivých knihoven až po jejich současnost. Seznamuje s aktuálním stavem veřejného knihovnictví v tomto regionu a současně provází i po lokalitách, v nichž knihovny sídlí. Čtenář tak získá představu nejen o knihovnách, ale i o zajímavých místech kraje.

Kniha je pod signaturou Kfda 41.439 uložena v Knihovně knihovnické literatury.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091069&local_base=KKL

Zpracovala: Zuzana Vavrošová


VAVROŠOVÁ, Zuzana. Tipy z Knihovny knihovnické literatury. Knihovna: knihovnická revue. 2020, 31(2), 118-120. ISSN 1801-3252.

01.07.2021
Vyhledávání
Výstava o čtení

ČTEME. ČTEME? ČTĚME!

místo: Galerie Klementinum, Národní knihovna České republiky

termín: 30. 8. - 15. 10. 2021

(Ne)šťastná Ukrajina

Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945
Místo: Klementinum, Národní knihovna ČR
Termín: 7. 9. – 30. 10. 2021

plakat_ukrajina-2021.png

CovidCON

Termín: 30. 11. 2021

Místo: Městská knihovna v Praze

https://www.sdruk.cz/vyzva-k-prihlaseni-prispevku-na-konferenci-covidcon-2021/

Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě

Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě
místo: Univerzita Karlova,
Celetná 20,
110 00 Praha 1
termín: 1. 12. - 2. 12. 2021
ZÁJEMCI O PŘEDNESENÍ ODBORNÝCH PŘÍSPĚVKŮ MOHOU SVÉ NÁVRHY OHLÁSIT DO 30.9.2021 na adresu:
vit.richter[zavináč]nkp.cz
(název příspěvku, stručná anotace).
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2021

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

 

Knihovny proti viru

 

Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)