Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 1 Knihovny a informace doma a ve světě Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2020/1

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2020/1

file_pdf.png

tipy_img_0.jpgDalší divné hlášky z knihkupectví / Jen Campbellová. Brno: CPress, 2017. 114 stran: ilustrace. ISBN 978-80-264-1701-9.

Když Jen Campbellová začala sepisovat svoje zkušenosti se zákazníky knihkupectví na svém blogu, netušila, jaký úspěch zaznamenají. Postupem času se „hlášky“ zákazníků dostaly z obrazovky počítače na papír a od té doby baví jak odvážné knihkupce, kteří musejí dennodenně čelit podivným a občas poněkud děsivým dotazům, tak i jejich knihomilské zákazníky, kteří dokáží ocenit absurdní a literární humor. Zde je malá ukázka z této knihy:

Zákazník: „Jak se u vás dá platit?“ Prodavačka: „Hotově, kreditní nebo debetní kartou, šeky…“ Zákazník: „A co takhle dokladem „máte to u mě“?“

Prodavačka zahlédne zákazníka, jak na polici s knihami pokládá česnek, a proto se zeptá: „Prosím vás, můžete mi říct, co tu provádíte?“ Odpověď zákazníka: „Tyhle publikace jsou o upírech. Jde o bezpečnostní opatření.“

Tato zábavná kniha je dostupná v Knihovně knihovnické literatury pod signaturou Xc 41.260.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090202&local_base=KKL


 

tipy_img_1.jpgReaders and society in nineteenth-century France: workers, women, peasants / Martyn Lyons. London: Palgrave, 2019. xi, 207 stran. ISBN 978-0-333-92126-7.

Zajímavá kniha zabývající se rozvojem čtenářství ve Francii 19. století.

Zaměřena je především na četbu nižších společenských vrstev, dělníků, rolníků, a také žen. Popisuje postoj a vztah liberálů, katolíků a republikánů k této problematice. Analyzuje také fenomén strachu ze čtení v této zemi v uvedeném období.

Autor předkládá též řadu případových studií.

V Knihovně knihovnické literatury je kniha vedena pod signaturou Sf 41.237.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090509&local_base=KKL


 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917–2017 / pod redakcją Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliote- karzy Polskich, 2017. 451 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty. ISBN 978-83-64203-83-1.

Publikace byla vydána u příležitosti stého výročí založení Spolku polských knihovníků (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, SPB). Představuje bohatou a rozmanitou činnost této největší organizace knihovnické komunity v Polsku. Kniha je rozdělena do tří částí. První popisuje roky 1917–1945. Druhá část se věnuje historii spolku v období lidového Polska, tedy činnostem organizace v letech 1945–1989. Část třetí je věnována práci SBP po roce 1989, tedy v nové politické, sociálně ekonomické a kulturní realitě. Hlavní text je doplněn životopisy všech předsedů SPB zpracovaných na základě pramenů citovaných v práci. Použití knihy je usnadněno díky rejstříkům jmen. Text je doplněn fotografiemi publikovanými na konci jednotlivých částí.

Kniha je dostupná pod signaturou Kp 41.322.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090249&local_base=KKL


 

Klementinum / Petra Oulíková. Praha: Národní knihovna České republiky, 2019. 277 stran: ilustrace (převážně barevné), plány. ISBN 978-80-7050-710-0.

Výpravná kniha seznamuje čtenáře s Klementinem, které je sídlem Národní knihovny ČR. Rozsáhlý komplex budov Klementina, někdejšího sídla pražské provincie řádu jezuitů, se nachází v samém srdci Prahy, na Starém Městě Pražském. Publikace je zaměřena převážně na architekturu a výzdobu tohoto barokního areálu, jeho sochy, fresky, unikátní sluneční hodiny atd., ale čtenář se také dozví mnoho pozoruhodných informací z historie Klementina. Autorka se věnuje i jednotlivým částem areálu, například Zrcadlové kapli, dnešní Všeobecné studovně (původně řádový refektář), kostelu sv. Klimenta… Kniha obsahuje velké množství barevných příloh včetně plánů.

V Knihovně knihovnické literatury má kniha signaturu Za 41.366.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090602&local_base=KKL


 

tipy_img_4.jpgNa cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“: protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848) / Claire Madl, Michael Wögerbauer, Petr Píša. Praha: Academia: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2019. 383 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-80-200-3054-2.

Jak je patrné již z názvu a podnázvu, kniha mapuje rozvoj knižního trhu v Čechách od poloviny 18. století do poloviny 19. století. V jednotlivých kapitolách rozebírá knižní politiku, ekonomické a sociální podmínky knižní kultury a také vývojové tendence tiskové produkce v Čechách. Je popisován i vznik a rozvoj soukromých půjčoven knih a tzv. čtenářských kabinetů, díky nimž se čtení prosadilo jako zábavná praxe. Samostatná kapitola je věnována tisku kalendářů, které byly finanční oporou tiskařů-nakladatelů.

Tato kniha je pod signaturou XC 41.359 uložena v Knihovně knihovnické literatury.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090593&local_base=KKL


 

tipy_img_5.jpgLibrary volunteers: a practical guide for librarians / Allison Renner. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2019]. xv, 101 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-5381-1691-3.

Příručka, která se zabývá problematikou dobrovolnictví v knihovnách, pokrývá všechny aspekty dobrovolnických programů, od vytváření přes nábor až po udržování a zkvalitňování těchto programů. Zkoumá výhody dobrovolnických programů pro knihovny i neziskové organizace. Autorka uvádí, že smysluplný dobrovolnický program není přínosem pouze pro dobrovolníky, ale zlepšuje životy všech členů komunity.

Publikace je v Knihovně knihovnické literatury uložena pod signaturou Ke 41.246.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090601&local_base=KKL


 

tipy_img_6.jpgDes tweets et des likes en bibliothèque: enquête sur la présence de quatre bibliothèques de lecture publique sur les réseaux sociaux numériques / Marie-Françoise Audouard, Mathilde Rimaud et Louis Wiart; avant-propos de Christophe Evans; préface de Dominique Boullier. Villeurbanne: Presses de l’enssib, [2018]. 268 stran: ilustrace, grafy, tabulky. ISBN 979-10-91281-44-7.

Kniha vznikla na základě průzkumu využívání digitálních technologií a sociálních sítí ve čtyřech francouzských veřejných knihovnách. Autoři jsou specialisté v oboru knižní kultury a IT. Publikace na základě výsledků průzkumu analyzuje a hodnotí vztahy knihoven s jejich uživateli a zabývá se též perspektivou těchto vztahů v kontextu nynějšího celosvětového úsilí o redefinici povolání knihovníka veřejné knihovny.

Signatura této knihy v KKL je Se 41.313.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089956&local_base=KKL


 

tipy_img_7.jpgEarly modern media and the news in Europe: perspectives from the Dutch angle / by Joop W. Koopmans. Leiden; Boston: Brill, [2018]. xvii, 361 stran: ilustrace, faksimile.

ISBN 978-90-04-37930-5.

V 17. a 18. století bylo Nizozemsko jedním z hlavních evropských center tištěných médií, k nimž patřily noviny, brožury a rytiny. Autor publikace mapuje vztah těchto tiskovin k politice a společnosti, rozebírá, jak se ve významných novinových titulech 17. a 18. století (Gravenhaegse CourantEuropische Mercurius) odrazily vybrané etapy nebo události nizozemských dějin. Zahrnuje i témata související, např. zpravodajskou hodnotu těchto médií, poskytování zpráv během válek či cenzuru knih.

V Knihovně knihovnické literatury je tato publikace dostupná pod signaturou Oaab 41.343.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090391&local_base=KKL


 

tipy_img_8.jpgRestavracija dokumenta: konservatizm i innovacii: sbornik statej = Document restoration: conservatism and innovation: proceedings. Moskva: Paškov dom, 2019. 155 stran: ilustrace, grafy, faksimile. ISBN 978-5-7510-0762-1.

Sborník příspěvků z Mezinárodního vědecko-praktického semináře uskutečněného v Ruské národní knihovně (Sankt-Petěrburg) se týká restaurování a konzervace historických knih a dalších dokumentů v univerzitních a odborných knihovnách, muzeích i archivech Ruské federace a několika republik bývalého SSSR (Gruzie, Lotyšsko, Arménie), například rukopisů na různých nosičích, knižních vazeb, fotografií (archiv Treťjakovské galerie). Obsahuje také příspěvek na téma restaurování a rekonstrukce sbírky islámských rukopisů Univerzitní knihovny v Bratislavě (autor – doc. Michal Galamboš). Zhruba třetina příspěvků se týká otázek preventivní konzervace dokumentů (např. jako součásti přípravy výstavních exponátů) a restaurátorských průzkumů.

Publikace, doplněná množstvím barevných fotografií, je dostupná ve fondu KKL pod signaturou Olb 41.448.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091000&local_base=KKL

Zpracovala: Zuzana Vavrošová


VAVROŠOVÁ, Zuzana. Tipy z Knihovny knihovnické literatury. Knihovna: knihovnická revue. 2020, 31(1), 87–90. ISSN 1801-3252.

07.12.2020
Vyhledávání
Webinář: Jak zapojit knihovnu do využívání systému DNNT

Termín: 8. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

Termín: 15. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

dnnt_logo_znak_barva_cmyk.jpg

ČSN ISO 690 - informace a dokumentace

1.12.2022 začala platit nová norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, kterou se nahrazuje norma ČSN ISO 690 z března 2011.

Tento dokument předepisuje sadu pravidel, zásad a požadavků na přípravu bibliografických citací a citací ve zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické citace a citace všech druhů informačních zdrojů, včetně monografií, periodik, příspěvků v monografiích či periodikách, patentů, kartografických dokumentů, uměleckých děl a představení, stejně tak jako rozličných elektronických zdrojů, např. výzkumných dat, databází, programů a aplikací, webových archivů a sociálních médií, hudby, zvukových nahrávek, tiskovin, fotografií, grafických a audiovizuálních dokumentů, archivních zdrojů a filmů.

Personalistika v knihovnách

Představujeme připravovanou publikaci do vašich příručních knihoven. Personalistika v knihovnách (příručka pro personální práci) je dílem autora Richarda Ščerby. Personální oddělení má většinou na starosti životní cyklus zaměstnanců a vše, co s lidmi souvisí. Nestihli jste ji objednat? Pište na marie.seda@nkp.cz

Personalistika.jpg

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

 

Knihovny proti viru

 

Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)