Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 1 Knihovny a informace doma a ve světě

Knihovny a informace doma a ve světě

Postavení Národní knihovny České republiky a její srovnání s dalšími vybranými evropskými národními knihovnami

Resumé: Článek se zabývá srovnáním vybraných statistických dat několika národních knihoven. Data byla získána dotazníkovým šetřením s cílem porovnat postavení národních knihoven v zemích...

Indexace dokumentů a nové vědní obory: na okraj problému

Resumé: Současný prudký rozvoj věd a vznik nových oborů označujeme jako analyticko-syntetické období. Na pomezí tradičních věd vznikají nové obory s novou terminologií. Velká četnost neologis...

Terminologický seminář v Národní knihovně ČR

Resumé: Článek popisuje program Terminologického semináře, který se uskutečnil 4. dubna 2019 v Národní knihovně České republiky.

Prodlužování aktivního pracovního života – hrozby, překážky a jejich možná řešení v knihovnách

Resumé: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) byl jedním z partnerů v projektu (podpořeném z evropských strukturálních fondů) s názvem „Společným postupem sociálních par...
Vyhledávání

Informace o zdravotním stavu osob v době koronavirové


IFLA a pandemie COVID-19
IFLA - Mezinárodní asociace knihovnických asociací připravila webovou stránku o situace knihoven v době pandemie COVID-19. Zde naleznete přehled o situaci v knihovnách na celém světě, výměnu zkušeností a doporučení.


Knihovny proti viru


Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)