Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/1 Recenze Zámecké knihovny jihozápadní Moravy

Zámecké knihovny jihozápadní Moravy

file_pdf.png

BENDOVÁ, Lenka, Jana BISOVÁ, Petr MAŠEK a Jan KRYŠTŮFEK. Zámecké knihovny jihozápadní Moravy. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 61 stran.
ISBN 978-80-7036-690-5. Dostupné také z: https://www.provenio.net/pdf/uploads/Zamecke_knihovn_jihozapadni_Moravy_monografie.pdf


Publikace Zámecké knihovny jihozápadní Moravy autorů Lenky Bendové, Jany Bisové, Petra Maška a Jana Kryštůfka je jedním z výstupů projektu NAKI II – Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách. Autorský tým, který se problematice zámeckých knihoven dlouhodobě a soustavně věnuje, vycházel z několikaletého průzkumu a vydáním publikace navázal na své předchozí aktivity týkající se zpracování fondů zámeckých knihoven a výzkumu proveniencí. Publikace Zámecké knihovny jihozápadní Moravy představuje celkem 35 zámeckých knihoven, a to jak stávajících, tak i dnes již neexistujících knihoven, nacházejících se na území jihozápadní Moravy. Protože byla řadě knihoven na sledovaném území v minulosti věnována dostatečná pozornost, rozhodli autoři více se zaměřit na badatelsky dosud nezpracované knihovny. Zámecké knihovny, jejichž historie byla již dříve popsána, jsou představeny pouze prostřednictvím stručnějšího medailonu s odkazem na příslušnou literaturu. Na tento přístup upozorňují autoři hned v úvodu, kde je zároveň souhrnně zmíněna základní relevantní literatura k tématu. Podrobnější seznam použitých pramenů a literatury ke konkrétním knihovnám, na něž je v textu prostřednictvím poznámek pod čarou odkazováno, je zařazen na konci. Dílo přináší celkem 12 zcela nových studií pojednávajících o existujících knihovnách (např. Biskupice, Dačice nebo Třešť), 9 stručnějších statí s odkazem na publikovanou literaturu, v níž byla dané knihovně věnována větší pozornost (takto jsou čtenáři seznámeni např. se zámeckou knihovnou v Batelově, Telči nebo Moravských Budějovicích) a 14 zpráv o dnes již neexistujících knihovnách (např. původní knihovna Hynka Brtnického z Waldsteina v Brtnici nebo knihovna Taaffů na zámku Myslibořice).

Zámecké knihovny jsou v publikaci představeny komplexně, a to jak z historického, časového, obsahového, tak i jazykového hlediska. Autoři věnují pozornost historii dané knihovny od doby jejího založení až do současnosti. Jednotlivé studie seznamují čtenáře nejen s majiteli sídla a jejich osudy, které se mnohdy promítly i do obsahu knihovního fondu, ale především s jejich bibliofilskými aktivitami. V historickém kontextu jsou vyzdviženi členové rodu, kteří se významným způsobem podíleli na rozšíření fondu či jeho profilování a jejichž provenienci v knihovně můžeme nalézt. V rámci představení fondů zámeckých knihoven upozorňují autoři také na vzácná či raritní díla, zajímavosti nebo knihy odrážející společenské kontakty jejich vlastníků. Zabývají se rovněž otázkou způsobu budování a doplňování fondu, a pokud do něj byly vedle aktuálně vydávaných děl zařazeny i starší tisky, nezapomínají zmínit ani provenience vztahující se k jejich předchozím vlastníkům. Provenienční označení nacházející se v knihách jsou v textu nejen popsána a identifikována, ale v řadě případů se v publikaci setkáme také s jejich fotografií.

Publikace Zámecké knihovny jihozápadní Moravy přináší nejen souhrnné informace k dějinám zámeckých knihoven, ale také řadu nových a cenných poznatků. Díky své obsahové komplexnosti tak představuje významný pramen pro výzkum dějin knižní kultury nejen na území jižní Moravy. Ačkoliv je publikace primárně určena odborníkům, ocení ji i široká veřejnost, která se zde může seznámit jak s podobou fondů zámeckých knihoven, tak i s osudy jejich majitelů.

 

Mgr. Lucie Heilandová, Ph.D.

 

HEILANDOVÁ, Lucie. BENDOVÁ, Lenka, Jana BISOVÁ, Petr MAŠEK a Jan KRYŠTŮFEK. Zámecké knihovny jihozápadní Moravy. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 61 stran. ISBN 978-80-7036-690-5. Dostupné také z:
https://www.provenio.net/pdf/uploads/Zamecke_knihovn_jihozapadni_Moravy_monografie.pdf. Knihovna: knihovnická revue. 2022, 33(1), 89–90. ISSN 1802-3252.

21.12.2022
Vyhledávání
Výročí 70 let Knihovnického institutu

12. 10. – 28. 12. 2023

výstavní chodba, 1. patro, Klementinum

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka.

Výzkumy – Kurikulum – Gramotnosti

Autorka: Pavlína Mazáčová,

ilustrace: Lucie Inka Mazáčová

více informací a objednání

nkcr_rozvoj.kompetenci.uciciho.knihovnika_obalka_1_0.png

Hudební oddělení slaví 100 let

Termín: 9. 11. 2023 – 16. 1. 2024

výstavní chodba přízemí, Klementinum 190, Praha 1

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023

Termín: 29. a 30. 11. 2023

Místo: konferenční sál Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Zájemci o přednesení příspěvku mohou své příspěvky zasílat do 30. 9. 2023 na adresu vit.richter@nkp.cz

více informací

archivy_knihovny_muzea_v_digitalnim_svete_2023_logo.png

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Kategorie: