Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Číslo časopisu 2017/01

Úvodník

Editorial

Renata Salátová

Recenzované příspěvky

Zvukové dokumenty ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého uchovávání v ČR. Přípravná studie NK ČR k možnosti dlouhodobého uložení digitalizovaných dat[1]

Natalie Ostráková, Filip Šír
Resumé: V uplynulém období byla v České republice věnována velká pozornost digitalizaci tištěných materiálů a dlouhodobému uchovávání dokumentů vzniklých digitalizací. Nyní přichází na řadu další, do té doby téměř opomíjená, cenná část našeho kulturního dědictví – zvukové dokumenty. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou se Národní knihovna ČR v minulém roce začala věnovat dlouhodobému uchovávání zvukových dokumentů. Byla provedena analýza situace ve světě, prozkoumány standardy a doporučení mezinárodních organizací (ARSC[2], [3], IASA[4], [5], LOC[6] apod.) i praxe vybraných zahraničních institucí – knihoven, archivů, institucionálních repozitářů. Byly též testovány softwarové nástroje pro práci se souborovými formáty zvukových dokumentů. Na základě zjištěných údajů pak byly zvoleny souborové formáty pro archivaci a zpřístupnění zvukových dokumentů, metadatová schémata pro jejich popis a nástroje pro identifikaci, validaci a charakterizaci. ...

Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice

Eva Novotná, Monika Müllerová, Petra Kašparová, Alena Šonková, Simona Haraštová, Blanka Smejkalová
Resumé: Článek pojednává o elektronické dostupnosti největších českých digitalizovaných mapových sbírek. Byly zkoumány technické požadavky na vybavení uživatele, možnosti a obtížnosti vyhledávání, typy, kvalita a standardy metadat, vlastnosti zobrazených informací a další služby pro práci s rastrovými daty, jako je zoomify, stahování výřezu map nebo tisk souborů. Hodnocen byl i celkový komfort práce s portálem či dostupnost nápovědy. Pozornost byla věnována také dodržování autorských, licenčních a pořadatelských práv. Některé portály zpřístupňují i statistiky přístupů uživatelů a využívání. Přidané služby obsahují většinou geografické vyhledávání, možnosti georeferencování mapy, překrývání mapové vrstvy a komparace díla....

Knihovny a informace doma a ve světě

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Anna Machová, Lenka Bejlková, Veronika Tichá
Vyhledávání

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálním partnerem konference LIB CON 2017
Místo: Hostivice
Datum: 3.11.2017


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálním partnerem konference: Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2017
Kde: v Praze
Kdy: 29 - 30.11.2017

 


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálním partnerem konference: Konference o šedé literatuře a repozitářích
Kde: Národní technická knihovna v Praze
Kdy: 19. října 2017


Redakce časopisů Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus se zúčastní Konference: Periodiká v minulosti a súčasnosti
Kde: Bratislava
Kdy: 12. - 13. září 2017