Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Číslo časopisu 2021/01

Úvodník

Úvodník 2021/1

Renáta Salátová

Recenzované příspěvky

Christologický cyklus Monogramisty ME v novozákonních tiscích Jiřího Melantricha z Aventinu

Jana Vlachová
Resumé: Příspěvek je sondou do vztahu renesančních tiskařů k tištěnému obrazu. Pojednává o christologickém cyklu Monogramisty ME z 30. let 16. století, přičemž seznam jeho ilustrací rozšiřuje o 15 dosud neznámých položek. Jiří Melantrich z Aventinu cyklus využíval i v průběhu 60. let ve svých novozákonních tiscích a před rokem 1576 nechal dokonce vytvořit jeho kopii. Znovupoužití původních, čtenáři dobře přijímaných motivů totiž nejen zabezpečilo úspěšný prodej titulu, ale také šetřilo náklady na práci kreslíře (autora námětu)....

Komparace výzkumů nakladatelů ve vztahu k e-knihám v době před a v průběhu koronavirové krize

Jan Halada, Irena Prázová
Resumé: Článek přináší výsledky výzkumu nakladatelských subjektů ve vztahu k e-knihám, který organizoval Institut komunikačních studií a žurnalistiky a Centrum mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Výzkum srovnává chování a preference českých nakladatelů k vydávání e-knih, a to v době před vypuknutím covidové pandemie (na začátku roku 2020) a v době vrcholné pandemické situace na podzim 2020 a sleduje proměny vztahu nakladatelství k elektronickým knihám, jejich názory na ně, na budoucnost knižního trhu i na jejich spolupráci s knihovnami....

Knihovny a informace doma a ve světě

Databáze českých článků – báze ANL

Tereza Melichová
Resumé: Článek se věnuje historii české článkové bibliografie, jejíž základy položil Ladislav Jan Živný již v první čtvrtině 20. století. Významné změny v podobě vzniku kooperačního systému, různých verzí bibliografie (ANL FULL, ANL+, ANLretro), až po zrušení analytického pracoviště v Národní knihovně ČR, se však udály až v posledních třiceti letech. Popsán je také aktuální stav a fungování ANL a naznačeno její budoucí směřování....

Digitálna knižnica v dobe virovej II. - Vývoj a služba národného systému sprístupňovania diel

Zdenko Vozár
Resumé: Článek pojednává o zavedení, provozování a rozvoji systému digitálních knihoven pro univerzitní studenty a výzkumníky v průběhu nouzového stavu i mimo něj v České republice v průběhu období od počátku pandemie v roce 2020 až do března 2021. Věnuje se evaluaci provozu systému Kramerius pro vysoké školy na jaře 2020, následnému zprovoznění a rozvoji webové služby NDK.CZ a dalším změnám, které epidemie covid-19 vyvolala v provozu digitálních knihoven NK ČR. Popisuje rozvoj poskytování digitálních služeb veřejnosti prostřednictvím online přístupů a iniciativu týkající se obohacování elektronických zdrojů, včetně zavedení kontinuální kampaně v souvislosti se sklizní na téma covidu na českém internetu. Obecně, současná krize vyvolala žádaný tlak na nutnost přehodnotit strategii služeb veřejnosti a více úsilí věnovat rozvoji a udržitelnému provozu digitálních knihoven a repozitářů, ale rovněž i technologiím a licenčním právům s nimi spojeným. Je to právě jejich přístupnost přímo z domova, která zásadně usnadňuje práci všem studentům a čtenářům u jinak nedostupných zdrojů. Zároveň umožňuje okamžitou a dlouhodobou dostupnost kultury v době téměř úplného zastavení oběhu fyzických svazků. V zásadě je toho možné dosáhnout jenom při spravedlivém nastavení licencování pro poskytování digitalizovaných a digitálně šířených verzí děl....

Zajímavý nález zlomku rukopisu z druhé poloviny 13. století s dvouhlasou hudební notací z okruhu pařížské katedrály Notre-Dame v kodexu V E 15

Renata Modráková
Resumé: Zpráva o nálezu unikátního fragmentu hudebního rukopisu z druhé poloviny 13. století s dvouhlasou hudební notací z okruhu pařížské katedrály Notre-Dame, nacházejícího se v nedávno zdigitalizovaném kodexu V E 15 zároveň přibližuje průzkum vlastnických vztahů ve středověkých rukopisech Národní knihovny ČR a procesy digitalizace rukopisných originálů....

Publikační činnost PhDr. Jany Sodomkové

Renáta Salátová, Anna Machová

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Vyhledávání
Výstava o čtení

ČTEME. ČTEME? ČTĚME!

místo: Galerie Klementinum, Národní knihovna České republiky

termín: 30. 8. - 15. 10. 2021

(Ne)šťastná Ukrajina

Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945
Místo: Klementinum, Národní knihovna ČR
Termín: 7. 9. – 30. 10. 2021

plakat_ukrajina-2021.png

CovidCON

Termín: 30. 11. 2021

Místo: Městská knihovna v Praze

https://www.sdruk.cz/vyzva-k-prihlaseni-prispevku-na-konferenci-covidcon-2021/

Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě

Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě
místo: Univerzita Karlova,
Celetná 20,
110 00 Praha 1
termín: 1. 12. - 2. 12. 2021
ZÁJEMCI O PŘEDNESENÍ ODBORNÝCH PŘÍSPĚVKŮ MOHOU SVÉ NÁVRHY OHLÁSIT DO 30.9.2021 na adresu:
vit.richter[zavináč]nkp.cz
(název příspěvku, stručná anotace).
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2021

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

 

Knihovny proti viru

 

Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)