Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Obrázky 2015/1 Bratková

Bratková

Image

Obr03.png

Záznam tezauru AGROVOC
Image

Obr06.png

Doménový model, založený na modelu FRBR a FRSAD
Image

Obr07.png

Struktura metadatového popisu SOZ ve znalostní bázi
Image

Obr08.png

Mapování prvků popisu SOZ do relevantních jmenných prostorů
Image

Obr09.png

Schéma vazeb tezauru a předmětového hesláře ve znalostní bázi
Image

Obr10.png

Schéma vazeb několika předmětových heslářů ve znalostní bázi
Image

Obr11.png

Schéma vazeb klasifikace a předmětového hesláře ve znalostní bázi
Image

obr2m.gif

Záznam online databáze WebDewey
Vyhledávání

Informace o zdravotním stavu osob v době koronavirové


IFLA a pandemie COVID-19
IFLA - Mezinárodní asociace knihovnických asociací připravila webovou stránku o situace knihoven v době pandemie COVID-19. Zde naleznete přehled o situaci v knihovnách na celém světě, výměnu zkušeností a doporučení.


Knihovny proti viru


Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)