Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2015 / 2 Úvodník Editorial

Editorial

file_pdf.png

Vážení čtenáři, přátelé,

v zimním období tradičně vychází druhé číslo našeho časopisu Knihovna: knihovnická revue. Recenzovaná část obsahuje dva příspěvky. Především studii Heleny Kučerové z Ústavu informačních studií FF UK Vztahy informačních zdrojů: pokus o mezioborovou syntézu, v níž jde o shrnutí teoretických principů vztahů mezi informačními zdroji formovaných jednotlivými obory, přehled jednotlivých typů vztahů a jejich syntézu a aplikaci na informační zdroje.

Druhým příspěvkem je článek Miroslava Bartoška z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně, vycházející pod názvem Archivematica – open source systém pro digitální archivaci. Autor předkládá informace o systému Archivematica, který je určen pro podporu dlouhodobé archivace digitálních informací v souladu s modelem OAIS.

Na tento příspěvek navazuje v nerecenzované části autor Zdeněk Hruška z Moravské zemské knihovny v Brně s přehledem vybraných zahraničních digitálních repozitářů (Archivematica – vybrané zahraniční projekty), využívajících open source systém pro dlouhodobou archivaci Archivematica. Následuje (v bloku LTP) článek Andrei Mirandy z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze o důvěryhodných úložištích, jejich auditu a certifikaci.

Autoři Jan Hutař (toho času působící v Národním archivu Nového Zélandu) a Marek Melichar (působící na Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze) předkládají dva příspěvky. V prvním z nich představují pragmatický přístup k dlouhodobé archivaci. Ve druhém, navazujícím příspěvku, se věnují přímo nástrojům pro digitální archivaci, které uvádějí formou přehledové základní informace o nástrojích a informačních zdrojích využívaných v oblasti dlouhodobé archivace digitálního obsahu.

Nerecenzovanou část doplňuje příspěvek o historii našeho časopisu, který v loňském roce zaznamenal již 25 let své existence. Popisuje, jakými obdobími časopis prošel a kam směřuje nyní.

Číslo uzavírá recenze na monografii Rešeršní systémy průmyslově právních informací, kterou vypracoval Richard Papík, a tradiční Novinky zahraniční knihovnické literatury.

Náš časopis má za sebou rok plný změn. Nejprve jsme změnili web našeho periodika – nyní viz http://knihovnarevue.nkp.cz/, přidali jsme k němu i anglickou verzi – http://knihovnarevue-en.nkp.cz/. Dále jsme zavedli, poprvé za dobu existence časopisu, redakční systém. Byli jsme také aktivnější v rámci mediálního partnerství oborových konferencí, a to i s přesahem na Slovensko: stali jsme se mediálními partnery konferencí Inforum, Knihovny současnosti, Infos, Konference o šedé literatuře a repozitářích, konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.

Na závěr si dovolujeme oznámit, že jsme byli poctěni přijetím časopisu Knihovna: knihovnická revue do prestižní databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and Social Science). Budeme se i nadále snažit svoji práci zlepšovat. Rádi si proto přečteme či vyslechneme Vaše připomínky, náměty, dotazy.

Děkuji všem, kteří se na vydání časopisu svoji prací podílejí a bez nichž by časopis nevyšel. Recenzentům, redakci (zvláště redakční kolegyni Anně Machové), grafičce paní Aleně Křesalové a kolegům Danielu Kindlovi a Jindřichu Pilařovi.

Tento rok se pro všechny uzavírá a tak si přejme navzájem hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v novém roce 2016.

Renáta Salátová
výkonná redaktorka

28.06.2016
Vyhledávání

5. konference ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVEN

Termín: 14. - 15. května 2019
Místo: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín
Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) nabídnout do 28. února 2019 prostřednictvím online formuláře na adrese
https://goo.gl/forms/h8rU6wwLgvInSSz93


Konference: Má mozek ještě šanci?
Kdy: 14. května 2019
Místo: Hotel Don Giovanni, Praha
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html
https://www.linkedin.com/groups/12184966/


Otevřené repozitáře 2019
Kdy: 28. a 29. května 2019
Kde: Aula VŠB-TUO, místnost NA3,
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Téma: Od vizí k akčním plánům


10. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven
Kde: Obecní dům v Praze
Kdy: 13 – 14.6. 2019


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Kategorie: