Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

2019 / 1

Úvodník

Editorial 2019/1

Renata Salátová

Historie a současnost

Certifikácia a audit v Centrálnom dátovom archíve

Katarína Tomková
Abstrakt: Centrálny dátový archív (CDA) Univerzitnej knižnice v Bratislave predstavuje dôveryhodné dlhodobé dátové úložisko. Príspevok približuje praktické skúsenosti zo zavádzania a používania niektorých noriem v archívoch takéhoto charakteru. CDA je navrhnutý a funguje v súlade s požiadavkami a normami ISO 16363 a ISO 14721. Taktiež má zavedený Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) podľa normy ISO/IEC 27001. Certifikácia podľa tejto normy prebieha v cykle štyroch auditov (1. rok certifikačný audit pri zavedení SMIB v organizácii, 2. rok 1. dozorný audit, 3. rok 2. dozorný audit a 4. rok recertifikačný audit SMIB v organizácii). Článok sa venuje aj novej certifikácii archívov CoreTrustSeal, ktorú sa v tomto roku pokúsi CDA získať. Týmto certifikátom by sa zvýšila charakteristika CDA v oblasti „dôveryhodný“....

Cookies na stránkách českých knihoven

Vít Beneš, Igor Červený, Andrej Kafka
Resumé: V rámci projektového semináře „Informační a knihovnické služby“ na Ústavu informačních studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy dostal tým autorů příspěvku za úkol posoudit, resp. analyzovat tzv. „cookies“ na webových stránkách českých knihoven....

Informace a konference

Mapování archeologické terminologie: projekt mezi knihovnictvím a archeologií

Jana Kalousová, Stanislav Velčev
Resumé: Cílem předkládaného článku je představit projekt, jehož podstatou je zmapování archeologické terminologie a zasazení nalezených hesel do hierarchické struktury. Výchozím zdrojem dat byla předmětová hesla národních autorit, která byla doplněna prostřednictvím heslářů archeologické terminologie (archeologické terminologické slovníky, skripta, interní hesláře archeologických pracovišť). Pracovní verze mapy vznikla původně jako referenční pomůcka pro interní potřeby katalogizátorů Knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Díky prostředkům z programu Strategie AV21 poskytovaným Akademií věd České republiky se naskytla možnost profesionálního dokončení, spočívající v revizi mapování vědeckými pracovníky a následné implementaci formou databáze, která bude mít přehledné a intuitivní GUI k fulltextovému vyhledávání nebo procházení celé struktury. Tato aplikace bude volně přístupná jak knihovnám, tak jejich uživatelům. ...

Bavorská státní knihovna se orientuje na digitální zdroje a vzdálený přístup

Pavol Baťalík, Frank Büermann
Resumé: Všechny služby zpřístupňování elektronických zdrojů nabízené Bavorskou státní knihovnou (Bayerische StaatsBibliothek – BSB) jsou rovněž dostupné prostřednictvím vzdáleného přístupu. V kombinaci se softwarem HAN (Hidden Automatic Navigator) vyvíjeným firmou H + H Software z Německa mohou všichni občané Mnichova, kteří jsou registrovaní v BSB, využívat elektronické časopisy, e-knihy, CD nebo databáze komfortně ze svého domu nebo jiných míst ve městě. BSB ve spolupráci se společností H + H Software rovněž vyřešila problémy s přístupem uživatelů a vytvořila aplikace pro nové kombinace plateb za použití těchto služeb (Netman a VirtualCD)....

Rozhovor na téma konference ILIDE

Jozef Dzivák, Anna Machová

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury 2019/1

Veronika Tichá, Lenka Čížková, Anna Machová
Vyhledávání

CELOSTÁTNÍ PRŮZKUM SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
Pro koho: pro všechny typy knihoven
Dotazník
Prosíme o vyplnění: do 7. června 2019


Otevřené repozitáře 2019
Kdy: 28. a 29. května 2019
Kde: Aula VŠB-TUO, místnost NA3,
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Téma: Od vizí k akčním plánům


10. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven

Kde: Obecní dům v Praze
Kdy: 13 – 14.6. 2019


KS_POZ_BAR_2019.png

Knihovny současnosti 2019
Termín: 10-12. 9. 2019
Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Bookstart - logo

Bookstart


Hana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství