Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Autorům Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Základní pokyny

 • Rukopis zašlete v elektronické podobě e-mailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC, DOCX (případně RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných stran.
 • Ve vlastním zájmu dodržujte termíny pro odevzdání rukopisu. Termíny uzávěrek.
 • Rukopisy odevzdané do redakce upravují odpovědní redaktoři po domluvě s autory. Autoři jsou garanty obsahové správnosti odevzdávaného příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo provádět  stylistické zásahy a jazykové korektury bez konzultací.
 • Rukopis, který nebude zpracován podle uvedených zásad, může být vrácen k provedení patřičných úprav.

Formální úprava textů

 • K odlišení titulů, nadpisů a názvů stačí užití kurzívy, tučného písma nebo písma jiné velikosti.
 • Začátek nového odstavce neodsazujte od kraje. Pro vytvoření nového odstavce zcela postačí použití klávesy ENTER.
 • Rozlišujte poznámky pod čarou a vysvětlivky. Na každé vyžádané formátování textu upozorněte redaktora.
 • Poznámky pod čarou a vysvětlivky dávejte prosím až na konec příspěvku.
 • Další formální úpravy textu nejsou nutné – nezarovnávejte text do bloku a ponechávejte jeho automatické zarovnání vlevo. Nepoužívejte funkci dělení slov (!)

Fotografie, obrázky, tabulky, grafy

 • Fotografie, obrázky, tabulky ani grafy zásadně nevkládejte do textu!
 • V textu pouze vyznačte místa, kam je chcete zařadit (například zvýrazněnými čísly).
 • Fotografie, obrázky, tabulky a grafy (se shodným o značením jejich umístění ve vašem textu) odevzdejte zvlášť ve vhodném formátu.
 • Popisky k obrázkům, názvy grafů či komentáře přiložte zvlášť jako textové soubory. Můžete sem připojit svoji představu o umístění daného obrázku na stránce atp.
 • U fotografií či obrázků dbejte na autorská práva! U fotografií staveb, interiérů a ostatních architektonických děl kontaktujte jejich provozovatele (instituci) a vyžádejte od nich souhlas k publikování užité fotografie díla. S autory vždy předem projednejte publikování publikování jejich prací. Za popisky k obrázkům dávejte prosím do kulaté závorky zdroj (např. archiv autora, fond NK ČR apod.).

Technické požadavky na dodávané rastrové a vektorové obrázky

Obrázky:

 • Rozlišení
  - Rastrové obrázky, fotografie, minimálně 300 DPI.
  - Perokresby (pérovky) 600 DPI
  - Rastrové obrázky v odstínech šedi 600 DPI
 • Barva
  - 24bitová grafika, RGB (Foto-kvalita)
  - Nepoužívat 8bitovou grafiku RGB pro fotografie (značné viditelné zkreslení).
  ! Pozor takovéto nechtěné snížení barev nastává např. při převodu do formátu GIF!
 • Odstíny šedí (gray scale)
  - 8 bitová grafika
 • Pro potřeby elektronického časopisu je nutné vektorovou grafiku převádět do Bitmap (.jpg, .jpeg, .png, .gif) v rozlišení minimálně 72 DPI.

Tabulky, grafy, vektorová grafika:

 • Excel
  - *.xls, *.xlsx, *.ODS
 • Visio
  - *.vsd
  - *.vsdx
 • Adobe Ilustrator *.ai
 • CorelDraw *.cdr
 • Inkscape1 *.svg

Alternativně lze dodat vektorovou grafiku ve formátu: *.eps

 

Pozn.: program Inkscape je volně ke stažení na adrese http://inkscape.org

 

 • Tabulky je také možné pro tisk dodávat ve formátech PNG nebo GIF nebo TIFF-CCIT 3, 4 - podrobněji viz dole. Pozadí vždy při exportu nastavte na barvu bílou nebo průhlednou.

 

Doporučené formáty pro dodávání rastrové grafiky (obrázky, fotografie)

 

 • JPEG *.jpg (*.jpeg)
  - Používat zejména pro barevné fotografie vč. těch o 256 odstínech šedi.
  - Ztrátovou kompresi vždy nastavit tak, aby byl informační obsah zjevně kompresním algoritmem nenarušen.
  - Tento formát nepoužívat pro grafiku, tabulky nebo loga.
 • PNG *.png

- Používat jak pro černobílé  obrázky, tak barevné obrazy s 256 a méně barvami, jako jsou grafy, tabulky, loga.

- Pro obrázky s více než 256 barvami používat tam, kde chcete bezeztrátově předat celý informační obsah.

- Formát podporuje průhlednost, má zabudovánu bezeztrátovou kompresi, velikost souborů au plnobarevných obrazů je větší než u souborů JPEG.

 • GIF *.gif

- Používat pouze pro černobílé obrazy, tak barevné obrazy s 256 a méně barvami, jako jsou grafy, tabulky, loga (jako alternativu k formátům PNG nebo TIFF-CCITT 3 nebo 4).

 • TIFF *.tif (*.tiff)

- Pro časopis používejte pouze pro černobílé obrazy s nastavenou kompresí Fax-CCIT 3 nebo 4; pokud chcete použít nekomprimovaný nebo s kompresí LZW na fotografie, převeťe raději do formátu *.png, který je úspornější a taktéž bezeztrátový.

Názvová konvence

 • Obrázky

- Obr 1 POPISEK (ZDROJ), Obr 2 POPISEK (ZDROJ), Obr 3 POPISEK (ZDROJ), atd.

 • Tabulka

- Tab 1 POPISEK (ZDROJ), Tab 2 POPISEK (ZDROJ), Tab 3 POPISEK (ZDROJ), atd.

 • Graf

- Graf 1 POPISEK (ZDROJ), Graf 2 POPISEK (ZDROJ), Graf 3 POPISEK (ZDROJ), atd.

!V textu je pak nutné uvést umístění (nahoře, dole, vlevo, vpravo, atd.), pozici (obtékané textem, nad textem, atd.), popřípadě velikost obrázku (5 x 5 cm, apod.)!

Struktura vědeckých článků

 • souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky práce, diskuse, závěr s obvyklým citováním zdrojů, event. s poznámkovým aparátem.

Několik dílčích zásad při psaní textů

a) Důsledně rozlišujte pomlčku a spojovník.

Spojovník: Spojovník se ve všech případech sází bez mezer ( česko-slovenská mezivládní smlouva , Alma Mahlerová-Werfelová ). Dojde-li po zlomu k rozdělení slova na tomto místě, opakuje se spojovník i na druhém řádku.

Pomlčka: Klávesová zkratka, kombinace kláves levý Alt + 0150 : zápas Česko–Slovensko, 1914–1918 , 24.–26. prosince, dvojice Warren–Wellek

b) Uvozovky:

Uvozovky pište v dokumentu jednotně, v jednom stylu. Pokud je text v „uvozovkách“ (nebo závorkách) psaný tučně nebo kurzívou, pak by stejným způsobem – tj. tučně, respektive kurzívou měly být psány i uvozovky, závorky.

c) Psaní mezer

Za diakritickými znaménky se zpravidla píše mezera, po tečce se píše vždy: V. Novák, dr. Nováková.

Znak procenta se píše s mezerou, např. deset procent (10 %) , znak stupně s mezerou, např. 7 stupňů Celsia, 12 stupňů (7 °C, 12 °) , číselné údaje a zkratky fyzikálních jednotek s mezerou (13 km, 5 l, 4 V) .

Pokud ale jde o přídavná jména jako dvanáctistupňové pivo, čtyřicetikilometrový běh či patnáctiletý kapitán, patnáctiprocentní podíl aj. číslicové vyjádření se píše bez mezery (12° pivo, 40km běh, 15letý kapitán,15% podíl).

d) Speciální znaky

Speciální znaky můžete vkládat pomocí nabídky Vložit > Symbol na panelu nástrojů. Další možnost vkládání speciálních znaků je přes nabídku Start (Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Mapa znaků)

e) Základní klávesové zkratky

– Alt + 0150

« Alt + 0171

» Alt + 0187

‹ Alt + 0139

“ Alt + 0147

” Alt + 0148

‘ Alt + 0145

’ Alt + 0146

́ Alt + 0180

Ctrl + b tučné písmo

Ctrl + i kurzíva

Ctrl + u podtržení

Ctrl + R zarovnat vpravo

Ctrl + l zarovnat vlevo

Ctrl + j zarovnat do bloku

Ctrl + k hypertextový odkaz

f) Citace

Základní normou je ČSN ISO 690 01 0197, platná od 1. dubna 2011 pojednávající o bibliografických citacích. Redakcí je požadován Harvardský systém citování, seznam použité literatury autoři umístí na konec textu. (autoři také mohou použít k vygenerování citací portál http://www.citace.com/).

Doporučujeme také k prostudování a stáhnutí následující materiál: Interpretace k normě ČSN ISO 690 z 1. dubna 2011 od Olgy Biernatové a Jana Skůpy. Dokument byl dvoukolově připomínkován skupinou odborníků.http://www.citace.com/CSN-ISO-690

V případě nejasností, v jaké podobě máte citace uvádět, se můžete obrátit přímo na odborné pracovníky Knihovnického institutu.

24.01.2023
Vyhledávání
Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Kulturní aktivity žen ve středověku: královny - šlechtičny - měšťanky

Termín: 17. 5. - 29. 6. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí, Klementinum, Praha 1

holocaust.jpg

Mediale Z. V. Tobolky - nominace

Nominace na medaile Zdeňka Václava Tobolky jsou otevřeny!

Máte ve svém okolí zářící knihovnickou hvězdu, inspirativní osobnost, inovátorku či inovátora, stabilní oporu? Nenechávejte si to jen pro sebe. Nominujte je na ocenění a vyneste jejich zásluhy na světlo. Ceny budou předány na letošním ročníku konference Knihovny současnosti (10. - 12. září 2024).

Všechny informace najdete zde:

https://sdruk.cz/nominujte-hvezdy-ceskeho-knihovnictvi-na-prestizni-medaili-z-v-tobolky/

medaile-mala.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text