Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 1 Recenze Recenze

Recenze

STOCK, Wolfgang G. a Mechtild STOCK. Handbook of information science. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ix, 901 s. Reference. ISBN 978-3-11-023499-2.

file_pdf.png

Kam kráčíš informační vědo aneb Informační věda spíše z pohledů vědeckotechnických a inženýrských?

8-1.jpgInformační věda má na svém kontě další kvalitní publikaci. Komplexní a vysoce odborná monografie z pera (či spíše z klávesnice) německých autorů se na informační vědu však dívá spíše z pohledu elektronizace a digitalizace dokumentů a dokumentové komunikace. Je přesně tou publikací, kdy informační věda zdůrazňuje spíše vztah k počítačové vědě než k historickým kořenům dokumentu, a také např. k sociálním a humanitním vědám. Library and Information Science, LIS, Information Science, to všechno jsou zastřešující pojmy pro krásný obor mající v sobě i úžasné knihovnictví všech forem a zaměření a trendů.

Publikace je členěna do 17 částí označených A až Q, i v tom je trochu jiná oproti jiným dílům informační vědy. V každém případě kapitoly zabývající se vyhledáváním informací v širším kontextu a jdoucí ke kořenům včetně matematických souvislostí, zpracování přirozeného jazyka, booleovského modelu, vyhledávání v prostředí webu, dále reprezentací znalostí od metadat přes folksonomie až po organizaci znalostních systémů jsou čtenářským zážitkem sloužícím pro poučení i inspirací. Je vhodné, že byly také několikrát zařazeny propedeutické kapitoly k tématům vyhledávání informací nebo k reprezentaci znalostí, což jsou v podstatě dvě základní témata této rozsáhlé příručky informační vědy.

Publikace spíše potěší inženýrské pojetí a přístupy k informační vědě než odborníky sociálních věd, ale zároveň v každé kapitole lze vidět inspirace historickými kořeny informační vědy stejně jako jejími trendy, které popravdě řečeno budou více a více spojeny s elektronickým a digitálním světem informační společnosti. Sami autoři v podstatě zdůrazňují jen následující subdisciplíny informační vědy, kterými jsou vyhledávání informací, reprezentace znalostí, management znalostí, (překvapivě) informační gramotnost, výzkumné oblasti informační společnosti a informetrii spolu s webovým světem. Je však pěkné, že autoři uznávají s úctou verzi informační vědy ve smyslu „library and information science“ a citují díla, která o informační vědě hovoří i v sociálních aspektech. Po dlouhé době jsem viděl (asi to tedy dokládá více evropské pojetí publikace) i odkaz na ruské autory z oblasti informační vědy.

Dílo se obecně hlásí k informační vědě, jak ji chápeme po dlouhá desetiletí, a to spíše k inženýrskému či vědeckotechnickému aspektu informační vědy zde v tomto díle preferovanému. Publikace si najde své čtenáře a určitě zvyšuje prestiž našeho „oboru budoucnosti“ s úžasnými „paměťovými funkcemi a rolemi“.

Richard Papík

 

PAPÍK, Richard. STOCK, Wolfgang G. a Mechtild STOCK. Handbook of information science. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ix, 901 s. Reference. ISBN 978-3-11-023499-2. Knihovna: knihovnická revue. 2016, 27(1), 98. ISSN 1801-3252.

19.12.2016
Vyhledávání
Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar_plakat.jpg

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00 Olomouc

knihovny_soucasnosti_2024.jpg

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Týden pro digitální Česko

Termín: 18. 11. - 24. 11. 2024

Online formulář pro registraci akcí

Akce registrujte do 30. 9. 2024

více informací o akci

tdč-black-transparent.png

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresu vit.richter@nkp.cz

více informací

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Kategorie: