Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 1 Recenze Recenze

Recenze

STOCK, Wolfgang G. a Mechtild STOCK. Handbook of information science. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ix, 901 s. Reference. ISBN 978-3-11-023499-2.

file_pdf.png

Kam kráčíš informační vědo aneb Informační věda spíše z pohledů vědeckotechnických a inženýrských?

8-1.jpgInformační věda má na svém kontě další kvalitní publikaci. Komplexní a vysoce odborná monografie z pera (či spíše z klávesnice) německých autorů se na informační vědu však dívá spíše z pohledu elektronizace a digitalizace dokumentů a dokumentové komunikace. Je přesně tou publikací, kdy informační věda zdůrazňuje spíše vztah k počítačové vědě než k historickým kořenům dokumentu, a také např. k sociálním a humanitním vědám. Library and Information Science, LIS, Information Science, to všechno jsou zastřešující pojmy pro krásný obor mající v sobě i úžasné knihovnictví všech forem a zaměření a trendů.

Publikace je členěna do 17 částí označených A až Q, i v tom je trochu jiná oproti jiným dílům informační vědy. V každém případě kapitoly zabývající se vyhledáváním informací v širším kontextu a jdoucí ke kořenům včetně matematických souvislostí, zpracování přirozeného jazyka, booleovského modelu, vyhledávání v prostředí webu, dále reprezentací znalostí od metadat přes folksonomie až po organizaci znalostních systémů jsou čtenářským zážitkem sloužícím pro poučení i inspirací. Je vhodné, že byly také několikrát zařazeny propedeutické kapitoly k tématům vyhledávání informací nebo k reprezentaci znalostí, což jsou v podstatě dvě základní témata této rozsáhlé příručky informační vědy.

Publikace spíše potěší inženýrské pojetí a přístupy k informační vědě než odborníky sociálních věd, ale zároveň v každé kapitole lze vidět inspirace historickými kořeny informační vědy stejně jako jejími trendy, které popravdě řečeno budou více a více spojeny s elektronickým a digitálním světem informační společnosti. Sami autoři v podstatě zdůrazňují jen následující subdisciplíny informační vědy, kterými jsou vyhledávání informací, reprezentace znalostí, management znalostí, (překvapivě) informační gramotnost, výzkumné oblasti informační společnosti a informetrii spolu s webovým světem. Je však pěkné, že autoři uznávají s úctou verzi informační vědy ve smyslu „library and information science“ a citují díla, která o informační vědě hovoří i v sociálních aspektech. Po dlouhé době jsem viděl (asi to tedy dokládá více evropské pojetí publikace) i odkaz na ruské autory z oblasti informační vědy.

Dílo se obecně hlásí k informační vědě, jak ji chápeme po dlouhá desetiletí, a to spíše k inženýrskému či vědeckotechnickému aspektu informační vědy zde v tomto díle preferovanému. Publikace si najde své čtenáře a určitě zvyšuje prestiž našeho „oboru budoucnosti“ s úžasnými „paměťovými funkcemi a rolemi“.

Richard Papík

 

PAPÍK, Richard. STOCK, Wolfgang G. a Mechtild STOCK. Handbook of information science. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ix, 901 s. Reference. ISBN 978-3-11-023499-2. Knihovna: knihovnická revue. 2016, 27(1), 98. ISSN 1801-3252.

19.12.2016
Vyhledávání

5. konference ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVEN

Termín: 14. - 15. května 2019
Místo: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín
Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) nabídnout do 28. února 2019 prostřednictvím online formuláře na adrese
https://goo.gl/forms/h8rU6wwLgvInSSz93


Konference: Má mozek ještě šanci?
Kdy: 14. května 2019
Místo: Hotel Don Giovanni, Praha
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html
https://www.linkedin.com/groups/12184966/


Otevřené repozitáře 2019
Kdy: 28. a 29. května 2019
Kde: Aula VŠB-TUO, místnost NA3,
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Téma: Od vizí k akčním plánům


10. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven
Kde: Obecní dům v Praze
Kdy: 13 – 14.6. 2019


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Kategorie: