Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2018 Historie a současnost Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc – nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví (20. 3. 1937 – 29. 3. 2018)

Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc – nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví (20. 3. 1937 – 29. 3. 2018)

Ludmila Zetková

V březnu r. 2018 zemřel náhle nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví ve věku 81 let Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc.  Nastupujícím informačním technologiím se věnoval  cca od 70. let minulého století.

Zasloužil se o to, aby od roku 1996 se postupně vědecké informace dostaly - pomocí  grantů Ministerstva školství  a kultury ČR na všechny vysoké školy a Akademii věd.  Nejdříve to byl zkušební program s Univerzitou Palackého na databázi Beilstein, specializovaný na organickou chemii. Následovala Americká společnost Chemical Abstracts, která od tištěných svazků přešla na vydávání CAonCD, posléze na online provoz SciFinder, a tím nastala etapa zprostředkování přístupu formou konsorcií pro všechny VŠ  a AV v ČR.  Následovalo v rámci vzniklých konsorcií zakoupení archivů časopisů Americké chemické společnosti ACS a Royal Society of Chemistry. Tato etapa probíhala pod hlavičkou Ústřední knihovny VŠCHT Praha, která vznikla především  zásluhou Ing. Šilhánka s jeho neutuchajícím elánem i veškerou duševní a fyzickou pomocí pro její vybudování a fungování, a to až do roku 2015.

Nelze nezmínit skutečnost, že Ing. Šilhánek byl vzdělaný muž,  s obrovským přehledem ve vědecké, kulturní, hudební i literární oblasti a zcela oddaný své milované chemii, a také průkopníkem chemické informatiky u nás.

Své vědomosti předával nejen svým studentům, ale i jeho přednášky na konferencích byly vždy se zájmem poslouchány. Přednášel s neobyčejně srozumitelnou erudicí, ale i vtipem a lidským porozuměním. Jeho publicistická činnost byla velmi rozsáhla, ale dvě věci už nestihl. Slibovaný článek pro tento časopis a knihu, která čekala ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně  na vydání.

Bude nám všem chybět nejen  jako uznávaný chemik, pedagog, ale i jako dobrý člověk…

01.09.2018
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: SLU Opava
Termín: 15. – 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Sto let ruské pomocné akce

19. 11. 2021 – 22. 1. 2022
Klementinum

plakat_rpa100.png

ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-nabizi-knihovnam-a-jejim-ctenarum-zpravy-o-eu-zdarma/2098379

Zprávy týkající se EU do knihoven od ČTK zdarma mají za cíl zvýšení povědomí o činnosti Evropské unie.

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022