Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2016 Informace a konference Knihovnice seniorům

Knihovnice seniorům


Eva Tesaříková Březinová, Radka Lukášová, Alexandra Vančurová/Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Knihovna chemie

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy každoročně pořádá cyklus kurzů v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Jde o vzdělávací program určený především seniorům. Kurzy se obvykle opakují každoročně nebo jednou za dva roky a trvají jeden nebo dva semestry. Účastníci kurz obvykle ukončují vypracováním testu nebo seminární práce a v červnu na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Pracovnice oddělení podpory vědy a Knihovny chemie PřF se po letech, kdy se věnují výuce informační gramotnosti pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, rozhodly zaměřit svou pozornost na jinou cílovou skupinu - na seniory. Díky skutečnosti, že na OPV (oddělení podpory vědy) je současně referát celoživotního vzdělávání, kam patří i U3V, bylo možné hladce zavést nový kurz U3V - Knihovny v době internetu. První ročník obsahoval šest lekcí, účastníků z řad seniorů bylo deset. Témata pro kurz byla: Vyhledávání na internetu, Knihovny a jejich online katalogy, Elektronické knihy a čtečky, Audioknihy, Časopisy online a Zájmové weby. Nezapomněli jsme na téma bezpečného chování na internetu, které bylo zopakováno několikrát.

Jako bonus jsme pro absolventy uspořádali dvouhodinovou procházku po knihovnách PřF, kterých je sedm a které se nacházejí na Albertově a blízkém okolí.

Během prvního ročníku jsme získaly cenné zkušenosti, které zúročíme v dalších ročnících. Kromě přednášející byly v počítačové učebně přítomny ještě další jedna nebo dvě kolegyně na výpomoc. Účastníci byli totiž nejen ve věku 60+, byly tam i osoby 80+. Jejich počítačové dovednosti jsou velmi odlišné, rychlost výkladu bylo nutné přizpůsobovat. Velké potíže účastníkům činila práce se soubory a složkami, připojování příloh do emailu, přesouvání z externího disku na pevný disk, vůbec orientace ve složkách. Senioři obvykle mají naučený jediný způsob, přičemž každý senior jiný, a při předvedení několika možností se ztráceli. Také různé prohlížeče způsobily řadu zmatků. Senioři mívají na svých PC od dětí nebo vnoučat nainstalován jeden prohlížeč, v notýsku popsán jeden postup, heslo do mailu mají zadané napevno a “přestup” na jiné zařízení je problematický.

Při hodině vyhledávání projevovali senioři velký zájem o nákupy na internetu, zejména na serveru Aukro, dále o způsob placení, ale platba kartou online nebudila velkou důvěru. Naopak platba pomocí sms např. při nákupu jednoho čísla časopisu je velmi potěšila.

Při lekci o online katalozích jsme se přesvědčili o tom, že Městská knihovna v Praze má přehledné a intuitivní stránky včetně katalogu. Naproti tomu webové katalogy systému Aleph, ať už Souborný katalog ČR, katalog Národní knihovna ČR nebo Centrální katalog UK byly pro účastníky kurzu téměř nepřekonatelným problémem.

Elektronické knihy sice účastníky zajímaly, někteří dokonce i přinesli svá zařízení - čtečky i tablety, ale vypadá to, že tištěná kniha vyhrává.

Velký úspěch měla lekce o audioknihách, audioarchívech apod. Účastníci sami dokázali v rámci domácího úkolu vytvořit audiostopu a odeslat ji emailem.

V příští sezóně se chystáme na cyklus 11 lekcí, více se zaměříme na vysvětlení práce se soubory, složkami a bezpečné chování na internetu, zařadíme práci s tablety, dále bychom se rádi přidali k aktivitě „Senioři píší Wikipedi“i, kde jsme již byli na vstupním školení.

Práce se seniory je velmi příjemná, jde o pozorné, vnímavé a vděčné posluchače, jsme PřF vděčni, že nám bylo umožněno tento nápad realizovat a rozvíjet.

01.09.2016
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Sto let ruské pomocné akce

19. 11. 2021 – 22. 1. 2022
Klementinum

plakat_rpa100.png

ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-nabizi-knihovnam-a-jejim-ctenarum-zpravy-o-eu-zdarma/2098379

Zprávy týkající se EU do knihoven od ČTK zdarma mají za cíl zvýšení povědomí o činnosti Evropské unie.

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022