Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 02 Informace a konference Logopedická prevence v práci dětského knihovníka

Logopedická prevence v práci dětského knihovníka

Mgr. Petra Ševčíková / Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Úvod

Seminář s názvem Zůstaňme in dalším vzděláváním – logopedie společně uspořádaly Svaz knihovníků a informačních pracovníků – SKIP 10, Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Uskutečnil se 7. června 2023 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Byl přednostně určen pracovníkům knihoven, kteří se věnují práci s dětským čtenářem.

Obsah semináře

Seminář nabídl čtyři různé příspěvky. První z nich přednesla Mgr. Marie Rupcová, která působí jako klinická logopedka; seznámila tedy přítomné hlavně s příklady ze své logopedické praxe. Tyto příklady byly velmi názorně ilustrovány pomocí praktických videoukázek natočených při vlastních hodinách logopedické péče. Na nich lektorka přiblížila jednotlivé řečové vady a způsob, jak k nim přistupovat při jejich odstraňování. Tato práce vyžaduje velkou trpělivost a disciplínu jak ze strany logopeda, tak ze strany jeho klienta. Praktická videa pomohla posluchačům udělat si představu o tom, jaký řečový přednes má např. dítě s dyslálií (patlavost). Projevuje se špatným vyslovováním hlásek „l“, „r“ nebo sykavek. Dyslálie se nejčastěji vyskytuje u dětí předškolního věku a v tomto věku je dobré ji také podchytit a začít odstraňovat. Sama lektorka upozorňuje, že nemá velký smysl začít odstraňovat řečové vady příliš brzy. Dítě musí být pro návštěvu logopeda dostatečně mentálně vyspělé. I poté však záleží na individuálním přístupu ke každému dítěti. Marie Rupcová svou spolupráci s knihovnami a jejich přístupem k dětskému čtenáři navázala již před několika lety, kdy se podílela jako spoluautorka na metodické příručce Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence1.

S druhým příspěvkem vystoupila speciální pedagožka a školní logopedka Mgr. Jarmila Válková. V současnosti svoji profesi uplatňuje v pedagogicko-psychologické poradně v Bruntále. V úvodu vysvětlila pojmy logopedický preventista, logopedický asistent a speciální pedagog – logoped. Tyto tři profese spadají pod ministerstvo školství na rozdíl od klinického logopeda, který je v gesci ministerstva zdravotnictví. Ve svém vstupu lektorka zdůraznila zvláště to, že s dítětem komunikujeme od jeho narození a snažíme se podporovat jeho zrakové a sluchové vjemy, které jsou velmi podstatné při rozvoji řeči. Výrazně v této oblasti přispívají také pohybové aktivity a trénování jemné motoriky. Proto je řada dětských říkadel spojena s pohybem, který má evokační roli. Je potřeba mluvit srozumitelně, vyvarovat se chyb, jako je třeba „šišlání“ na dítě. Pokud dítě špatně vyslovuje, nevytýkat mu chyby, ale trpělivě mu slovo opakovat, aby ho více zvukově „zažilo“. Přehledně a výstižně tuto problematiku2 lektorka vysvětluje v metodické příručce, která již byla zmíněna u první přednášející. Jednu úsměvnou historku přiblížila lektorka na příkladu práce s dospělým klientem. Ten měl v dospělém věku potřebu odnaučit se špatně vyslovovat hlásku „r“. Svojí trpělivostí a pílí toho dosáhl. Ovšem nakonec nebyl vnitřně spokojen a řekl paní logopedce: „Já to správně vyslovovat nebudu, to „špatné r“ je mou součástí a tvoří mou osobnost“.

Pro dětské knihovníky byl neméně přínosný i příspěvek Mgr. Ester Staré. Obzvlášť, když se hmatem, sluchem i zrakem mohli seznámit s její dosavadní literární tvorbou. Kromě toho, že rovněž jako předchozí dvě lektorky vykonává profesi speciálního pedagoga a logopeda, je velmi aktivní i na poli autorském. A oba tyto své talenty – pedagogický i autorský – efektivně spojuje a výsledkem je celá řada dětských knížek, které pomáhají rozvíjet komunikační schopnosti dětí. Jejím literárním textům pro nejmenší mnohdy dominují jednoduchost vyjadřování a libozvučnost. Pedagogická a logopedická praxe Ester Staré napomáhá tvořit texty, které mají preventivní logopedický podtext. Výrazná je také výtvarná složka autorčiných knih. Ta je ve většině případů dílem jejího manžela Milana Starého. Autorka říká, že důležitá je pro ně konečná podoba díla, ke konkrétnímu výsledku musejí vždy oba dojít v konsensu. Už během psaní si Ester knihu vizualizuje a své představy konzultuje s manželem. Velmi zajímavým krokem je také navázání spolupráce s firmou Albi. V edici Kouzelné čtení paní Stará vydala již tři knihy logopedické prevence. Dvě z nich se zaměřují na správnou výslovnost, třetí cílí na předškolní děti a rozvoj jejich dovedností.

V posledním příspěvku byly představeny praktické zkušenosti získané při práci s dětmi v programech s logopedickou tematikou. O ně se podělila pracovnice oddělení pro děti Knihovny města Ostravy Mgr. Hana Hellebrantová. Jako názornou ukázku přinesla oblíbené dětské publikace, s nimiž pracuje. Jsou mezi nimi i knihy Ester Staré, ale také mnoho dalších, které mají výraznou výtvarnou složku a jednoduché texty. Každá lekce má pevně stanovený koncept: čtení, pohybová část, zpívání, procvičování jemné motoriky a další drobné aktivity. Podstatné je střídání těchto aktivit, aby byla udržena dětská pozornost během lekce. Lektorka často v hlavě nosí nápady, které jí přicházejí na mysl během dne při běžných denních činnostech. Tyto nápady si pak sepisuje, spojuje je s vhodnou literaturou a postupně tak vzniká ucelený program konkrétní lekce pro děti. Mnohdy pracuje i s běžně dostupnými pomůckami, jako jsou nejrůznější přírodniny nebo předměty, které lze jednoduše pořídit např. v prodejnách pro výtvarné tvoření. Lektorka říká, že děti mají velice rády, když si z aktivity, jíž se účastní třeba se svými rodiči, mohou něco odnést. Proto je často podpořena také tvůrčí aktivita a děti vyrábějí z papíru či jiného materiálu. Důležité je, aby výrobek měl určitou spojitost s tématem. Proto např. při dramatizaci knihy Ptáček a lev3 si děti odnášejí z papíru vyrobeného ptáčka.

Závěr

Celodenní seminář pro dětské knihovníky přinesl řadu zajímavých podnětů pro práci s dětmi a jejich rodiči. Ukázalo se, že každá činnost, které se lektorky věnují, je smysluplná a naplňuje je. Všem, kteří v knihovnách pracují s dětmi, je možné doporučit metodiky vydané v rámci projektu Bookstart – s knížkou do života4. Metodiky byly do knihoven dodávány v brožované podobě, ale jsou dostupné také na stránkách projektu volně ke stažení5. V metodikách je možné najít ukázkové lekce z některých českých knihoven, tj. inspiraci, jakým způsobem s dětskou knihou a dětským publikem pracovat, a další doporučení odborníků na čtenářskou gramotnost, logopedii nebo pedagogiku.

 

Foto z akce:

Ester Stará při přednášce.JPG

Obr. 1 Ester Stará při přednášce

Marie Rupcová před svým publikem.JPG

Obr. 2 Marie Rupcová před svým publikem

Publikace Ester Staré.JPG

Obr. 3 Publikace Ester Staré

Foto: archiv autora

 

Poznámky

1 RUPCOVÁ, Marie. Vliv knihy na vývoj řeči dítěte. In: Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence: metodická příručka pro práci knihoven. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2021, s. 57–60. ISBN 978-80-7050-752-0.

2 VÁLKOVÁ, Jarmila. Už když se dítě narodí. In: Projekt s knížkou do života a logopedická prevence: metodická příručka pro práci knihoven. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2021, s. 61–66. ISBN 978-80-7050-752-0.

3 DUBUC, Marianne. Ptáček a lev. Přeložil Ondřej KAVALÍR. V Praze: Labyrint, 2015. ISBN 978-80-86803-34-0.

4 Více o projektu zde: https://www.sknizkoudozivota.cz/

https://www.sknizkoudozivota.cz/metodiky/

01.03.2024
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text