Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 02 Informace a konference Bibliotheca inspirans: Knihovna jako bezpečný přístav

Bibliotheca inspirans: Knihovna jako bezpečný přístav

Představte si místo, které je bezpečným přístavem pro batolata, děti, dospívající, dospělé i seniory. Místo, kde se setkávají různé generace i kultury, navzájem si pomáhají a inspirují se. Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe, a bude letos uděleno právě knihovnám, které se vyznamenaly v oblasti neformálního vzdělávání a upevňování místních komunit.

V roce 2022 proběhl první ročník ocenění Bibliotheca inspirans zaměřený na mediální vzdělávání. Za své aktivity, jimiž inspirují i další knihovny, bylo oceněno celkem sedm knihoven, od velkých krajských až po menší knihovny v obcích do 50 tisíc obyvatel. Byla mezi nimi například Krajská knihovna Karlovy Vary, která díky hře pro středoškoláky nazvané CrashFAKE! učí studenty, jak pracovat s informacemi, ověřovat si zdroje a orientovat se ve světě médií. Městská knihovna Hodonín, která ukazuje dětem, jak se bezpečně chovat na internetu, seznamuje je s virtuální realitou a pořádá pro ně online turnaje v e-sportu. Nebo například Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, jež díky metodě Filozofie pro děti učí malé čtenáře, jak diskutovat, jak o věcech přemýšlet, jak formulovat své myšlenky a obhajovat vlastní výroky.

Ocenění uděluje v rámci podpory rozvoje knihoven Nadace OSF spolu s Českou spořitelnou. Pro nadaci je udělování ocenění jednou z forem podpory veřejných knihoven, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. „Chceme posilovat to nejlepší, co v tuzemských knihovnách, respektive v lidech, kteří v nich pracují, je. A veřejné ocenění práce, která za nimi stojí, je jednou z forem, jak to děláme,“ říká Tereza Lišková z Nadace OSF, koordinátorka programu knihoven.

Letos Nadace OSF společně s Českou spořitelnou ocení knihovny, které díky konkrétním lidem, kteří v nich pracují, ve svých programech i dlouhodobém směřování vytvářejí prostor pro dialog, celoživotní vzdělávání a dobré sousedské vztahy. Zaměření druhého ročníku ocenění Bibliotheca inspirans reflektuje, jak nás dění posledních let vede k tomu, abychom znovu pojmenovali sdílené hodnoty a v souladu s nimi také jednali. Na kvalitě našeho soužití se aktivně podílí síť tuzemských veřejných knihoven – právě ony na mapě otevřené a odolné občanské společnosti fungují jako bezpečné přístavy vědění, porozumění a solidarity.

To, jak knihovny sehrávají svoji komunitní roli, v posledním roce nejvíce zviditelnila válka na Ukrajině. Knihovny zareagovaly bezprostředně po vypuknutí konfliktu a s příchodem lidí prchajících před válkou na Ukrajině veřejně deklarovaly, že jejich informační, vzdělávací a komunitní služby jsou k dispozici i nově příchozím. Poskytly podporu prohlubování potřebných jazykových dovedností, bez nichž je podle sociologické výzkumné organizace PAQ research integrace cizinců takřka nemožná. Nabídly elektronické slovníky, učebnice českého jazyka, kurzy češtiny nebo angličtiny. Dětem a mládeži daly možnost neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit, poskytly jim psychologickou podporu, společně s místními pomohly ukrajinským uprchlíkům poznat místo, kde dnes žijí –⁠ organizovaly výlety, společné návštěvy divadel, promítání českých filmů apod. Mezi účastníky měla rozšířená nabídka služeb pozitivní odezvu. Řadu pracovních kolektivů knihoven dokonce obohatili noví ukrajinští kolegové či kolegyně.

„Ze zkušenosti víme, že v knihovnách pracuje spousta inspirativních osobností, které mají velmi úzký vztah k místní komunitě a dokážou jí nabídnout potřebné služby. Významný je i fakt, že knihovny mají potenciál oslovit lidi různých věkových skupin. V průběhu minulého roku knihovny akčně prokázaly, že v celonárodním měřítku umí oslovit i skupiny různých národností a poskytnout oporu v době krize. V Nadaci OSF knihovny podporujeme, protože právě bez důvěryhodných institucí, které vytvářejí bezpečné útočiště pro setkávání lidí, vzdělávání, rozvoj kultury a růst komunit, se v přítomnosti ani budoucnosti jako společnost neobejdeme,“ doplňuje Tereza Lišková z Nadace OSF.

Jména inspirativních knihoven, které letos získaly ocenění Bibliotheca inspirans, budou zveřejněna 12. září během konference Knihovny současnosti 2023. Už teď ale můžeme prozradit, že jde o 11 knihoven z celé České republiky, jež uspěly v konkurenci 90 nominovaných. Vítězkám blahopřejeme! Více můžete sledovat na www.osf.cz/bibliothecainspirans/.

DSC_4494.jpg

DSC_4520.jpg

DSC_4536.jpg

Foto: archiv autora

01.03.2024
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text