Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 02 Historie a současnost Jsme pyšní na naši studovnu Jacquese Rupnika

Jsme pyšní na naši studovnu Jacquese Rupnika

Ing. Jarmila Dvořáčková / Univerzitní knihovna Ostravské univerzity

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity oslavila první rok úspěšného provozu studovny Jacquese Rupnika. Slavnostní otevření se uskutečnilo dne 17. června 2022 za přítomnosti profesora Jacquese Rupnika1, významného francouzského historika a politologa, a dalších významných hostů.

Velice oceňujeme, že Jacques Rupnik daroval Ostravské univerzitě knihy a další dokumenty ze své soukromé knihovny. V souvislosti s tímto darem vznikl nový inspirativní prostor v budově Univerzitní knihovny Ostravské univerzity – studovna Jacquese Rupnika. Dovolím si uvést vyjádření rektora Ostravské univerzity, Jana Laty, který vystihuje význam tohoto počinu: „Spojení Jacquese Rupnika a Ostravské univerzity si velmi cením. Osobnost profesora Rupnika ovlivnila svými myšlenkami zahraniční politiku naší země, ale i celé střední Evropy. Ostrava se tak bude moci prezentovat jako město, které se díky této světoznámé osobnosti symbolicky propojuje s myšlenkou jednotné a svobodné Evropy.“2

Rekonstrukce prvního patra budovy knihovny a vznik nové studovny se uskutečnily dle architektonického návrhu Ing. arch. Helgy Šmídové, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ta dala nejen studovně Jacquese Rupnika, ale i dalším uživatelským prostorám v naší knihovně, nezaměnitelný a zajímavý vzhled, a to vše při zajištění maximálního komfortu pro naše uživatele. Prostor bývalé studovny časopisů byl rozšířen o kancelář akvizice a vznikl tak otevřený prostor multifunkční studovny. Využíváme modulárnost studovny a tvoříme skvělé podmínky pro vzdělávací a kulturní akce nejen univerzity. To vše pomocí úpravy dispozice studovny vhodným rozmístěním nábytku dle potřeb akce.

Video: Studovna Jacquese Rupnika (video: Ostravská univerzita)

Zajímavá je vizuální stránka studovny. Před vstupem návštěvníky vítá portrét Jacquese Rupnika dle návrhu studenta Fakulty umění Leonarda Kramára. Ve studovně si mohou prohlédnout obrazy či výtvarné objekty vytvořené studentkami Fakulty umění (Renáta Jelínková, Tereza Mátlová, Karolína Kolbová).

Mnohé návštěvníky zaujmou faksimile podpisů osobností na sloupech studovny. Projekt jednotné Evropy by nebyl realizován bez iniciativy, odhodlání, odvahy a invence mnoha žen i mužů v celoevropských státních, nevládních či vzdělávacích institucích. Podpisy na sloupech reprezentují mnohé z těch, kteří se zasloužili o to, že národy střední Evropy se staly součástí projektu jednotné Evropy. Naleznete zde podpisy 20 významných představitelů, uvedu pouze některé z nich: Václava Havla, Jiřího Dienstbiera, Milana Kunderu, Adama Michnika či Françoise Mitteranda. Nechybí samozřejmě podpis Jacquese Rupnika.

obr_1.jpg

Obr. 1 Slavnostní otevření studovny Jacquese Rupnika (foto: Ostravská univerzita)

Prostředí studovny Jacquese Rupnika je pro návštěvníky přívětivé a inspirativní. Během prvního roku provozu studovny se konalo neuvěřitelných 83 akcí. Jsme rádi, že jsme mohli hostit mezinárodní letní školu, jednání komise mezinárodní agentury, zasedání Kolegia rektora Ostravské univerzity, konference, debaty, přednášky, akce spojené s Francouzským podzimem v Ostravě či Polskými dny v Ostravě a mnohé další. Vážíme si nově navázané spolupráce. Jsme pyšní na to, že si během krátké doby získala studovna své renomé. Velké poděkování patří pracovníkům knihovny Mgr. Davidu Miffkovi a Mgr. Davidu Tošenovskému za příkladné vedení studovny Jacquese Rupnika. Díky jejich iniciativnímu přístupu a přívětivosti se nejen naši uživatelé, ale i návštěvníci konaných akcí k nám opakovaně a rádi vracejí.

obr_2.jpg

Obr. 2 Přednáška Současná krize Liberální demokracie (foto: Ostravská univerzita)

obr_3.jpg

Obr. 3 Setkání s Pamětí národa/Česká beseda o Ukrajině (foto: Ostravská univerzita)

 

Poznámky

1 Jacques Rupnik

* 21. listopadu 1950 Praha Významný francouzský politolog a historik, který se zabývá problematikou střední a východní Evropy a Balkánu. V letech 1990–1992 byl poradcem prezidenta Václava Havla a dále působil jako výkonný ředitel Mezinárodní komise pro Balkán, člen Nezávislé mezinárodní komise pro Kosovo, člen správní rady Institutu pro historickou spravedlnost a usmíření v Haagu a hostující profesor na Harvardově univerzitě. V roce 2019 získal za knihu „Střední Evropa je jako pták s očima vzadu“ ocenění Magnesia Litera v kategorii Publicistika.

2 DROBÍK, Tomáš a KUCZINSKÝ, Richard, 2022. Ostravská univerzita otevře studovnu Jacquese Rupnika. Svůj knižní fond do ní vložil sám světoznámý politolog. Online. OU@live. 15. června 2022. ISSN 2695-0022. Dostupné z: https://alive.osu.cz/ostravska-univerzita-otevre-studovnu-jacquese-rupnika-svuj-knizni-fond-do-ni-vlozil-sam-svetoznamy-politolog/. [cit. 2023-08-07].

01.03.2024
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text