Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 01 Informace a konference Rozhovor s trenérkou paměti

Rozhovor s trenérkou paměti

Rozhovor s trenérkou paměti Mgr. Monikou Oravovou

 

Jak ses k trénování paměti dostala? Co bylo spouštěcím „impulsem“?

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě začala nejprve nabízet aktivity klubu Mozkový jogging. Tehdy jsme ještě neměli v knihovně certifikovaného trenéra paměti, ale viděli jsme, že o aktivity spojené s procvičováním mozkových závitů je velký zájem. I mne osobně tato problematika začala zajímat, a tak jsem v lednu 2020 absolvovala kurz a stala se trenérkou paměti. Bohužel však vzápětí přišla covidová pandemie, a tak jsem se trénování mohla naplno začít věnovat až v roce 2021.

 

Jaké vzdělání je potřeba k tomu, aby se člověk stal trenérem paměti? Je možné se vzdělávat i dál?

Trénování paměti v České republice zaštiťuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Ta jednou ročně pořádá kurz, po jehož úspěšném absolvování je možno získat certifikát trenéra paměti 1. stupně a začít pořádat kurzy pro laickou veřejnost. Vážní zájemci pak mohou získat po absolvování dalších fází vzdělávání i certifikáty 2. a 3. stupně.

Průběžné proškolování trenérů paměti je nejen možné, ale i povinné. Je nutno sbírat kredity v rámci kontinuálního vzdělávání, které společnost připravuje.

 

Jak často vědecká knihovna organizuje kurzy trénování paměti? Jsou všechny stejné?

Základním kurzem je v naší knihovně kurz pro začátečníky, který se skládá z 10 lekcí. Účastníci se scházejí jedenkrát týdně a během kurzu si vyzkoušejí základní mnemotechniky a také řadu dalších cvičení. Na tento kurz pro začátečníky pak navazují kurzy pro pokročilé, kde se věnujeme již složitějším technikám nebo prohlubujeme ty základní.

Kromě všeobecně zaměřených lekcí je naší specialitou kurz trénování paměti pro studium cizích jazyků, v němž obecné principy a zásady trénování paměti aplikujeme na snahu o zapamatování si slovíček či pravidel gramatiky.

Kromě dlouhodobějších kurzů pravidelně nabízíme i jednorázové ukázkové lekce. Ty mohou být zaměřeny podle potřeb knihovny na různá témata. V loňském roce jsme například připravili lekci Trénování paměti s Mendelem, která byla součástí oslav 200. výročí narození genetika Gregora Johanna Mendela. Pro Noc vědců jsme přichystali workshop Trénujeme všechny smysly, který během čtyř hodin navštívilo více než 180 účastníků. V létě jsme se pro změnu vydali s trénováním paměti ven a vyzkoušeli si techniku loci (spojení informací a specifického místa) v prostředí parku za knihovnou.

 

Jaká skladba (věk, pohlaví, povolání) lidí navštěvuje tyto kurzy?

Je zažitou představou, že kurzy trénování paměti jsou určeny především seniorské populaci. To samozřejmě platí i v naší knihovně, ale v poslední době výrazně vzrůstá zájem i mezi lidmi v produktivním věku, a to bez ohledu na profesi. Co však platí dlouhodobě, je převaha žen.

 

Děláte něco i pro školy a studenty?

Ano, postupem času o naše akce projevilo zájem i několik středních škol. Chystáme pro ně buď klasické ukázkové lekce, kde se studenti dozvědí základní informace o různých typech paměti a vyzkoušejí si v praxi několik mnemotechnik, nebo připravujeme speciální lekce na míru. Ty jsou většinou zaměřeny na techniky a strategie učení, protože to je téma, které je s pamětí úzce propojeno a je pro úspěšné studium klíčové. Ve školách mu přitom málokdo věnuje dostatečnou pozornost.

Novinkou loňského roku pak bylo to, že jsme akce pořádali i pro všechny tři univerzity Moravskoslezského kraje (Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Slezská univerzita v Opavě).

 

Jsou nějaké speciální kurzy pro lidi s handicapem, resp. v čem se liší od běžných kurzů?

Při přípravě lekcí je samozřejmě nutno brát v potaz typ handicapu. Například pro zrakově znevýhodněné uživatele nemůžeme začleňovat klasická cvičení na pozornost zaměřená na využití zraku. Vždy se dá ale najít k jednotlivým typům aktivit nějaká alternativa.

 

Kolik trenérů paměti má MSVK? Kolik zorganizuje za rok lekcí?

V loňském roce jsme v MSVK uspořádali celkem 58 lekcí pro 758 účastníků.

Trénování paměti se nyní věnujeme dvě. Osvědčilo se nám pořádat lekce a kurzy ve dvojici, což není úplně běžným standardem. Máme tak více času věnovat se individuálně našim klientům a zároveň jsou lekce díky tomu pestřejší.

Ani jedna z nás se samozřejmě nevěnuje trénování paměti na plný úvazek – já pracuji jako projektový pracovník a zástupkyně ředitelky a kolegyně Jana Slezáková si k trénování „odskakuje“ z mateřské dovolené.

 

Jak se připravuje lekce či celý běh/kurz?

Řekla bych, že lekce a kurzy se připravují vlastně nonstop. Někdy ty správné nápady přicházejí samy, jindy je potřeba se inspirovat u kolegů, z knih či videí. Naštěstí materiálů je dnes k dispozici spousta, a tak dá někdy největší práci promyslet, jak lekci co nejefektivněji uspořádat a sestavit.

 

V čem může absolvování kurzu, podle Tebe, pomoci absolventům? Zvláště seniorům, lidem v produktivním věku či studentům?

Věřím, že absolventi kurzu získají sebevědomí, protože si uvědomí, že jsou schopni si toho zapamatovat mnohem více, než si dosud mysleli. Snažíme se dávat praktické rady pro každodenní situace – například pro zapamatování si jmen a tváří. Pro ty, kteří se potřebují něco naučit, je určitě užitečné znát základní principy toho, jak náš mozek funguje (např. křivku zapomínání a metody správného opakování).

Co je však neméně důležité, je možnost smysluplného trávení volného času ve společnosti podobně aktivních lidí. Snažíme se, aby v našich lekcích panovala příjemná atmosféra a aby trénování paměti byla hlavně zábava. Podle dotazníků spokojenosti se nám to snad daří.

 

Je nějaké celoroční setkání trenérů paměti či jak se sdružují (např. SKIP?)?

Knihovníci-trenéři paměti jsou sdruženi v samostatné sekci SKIP, která má aktuálně 60 členů. Každoročně se scházíme na dvoudenní dílně, která je pro všechny účastníky vždy velmi inspirativní. Letos se bude konat v dubnu v Kutné Hoře.

 

Jaké jsou plány do budoucna?

Nyní nás čeká velmi rušný březen – kromě klasických kurzů budeme realizovat několik lekcí pro střední a vyšší odborné školy a také ukázkové lekce, které pořádáme v rámci Národního týdne trénování paměti. Tentokrát jsme zvolili témata Jak si zapamatovat hesla a Umění koncentrace.

V dlouhodobější perspektivě plánujeme i nadále rozšiřovat naši nabídku.

 

Za rozhovor děkuje Renáta Krejčí Salátová

trénování paměti.jpg Trénování paměti s Mengelem 1.jpg
Trénujeme všechny smysly 1.jpg Trénujeme všechny smysly 2.jpg
LŠTP 24.8.2022_3.jpg
01.09.2023
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text