Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/1 Historie a současnost Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou

Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou

Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou (29. 8. 1941 - 13. 2. 2022)

KS_75.jpgKnihovnická veřejnost přijala v únoru tohoto roku smutnou zprávu o odchodu svého dlouholetého člena PhDr. Karla Sosny. Jeho jméno je ve stavovských kruzích knihovníků a informačních pracovníků dlouhodobě široce známé. Není divu, neb Karel Sosna byl bibliotékářem tělem a duší. Snad můžeme napsat téměř rozeným, neb sám uváděl, kterak již v útlém dětství v sobě objevil touhu stát se součástí světa knihoven.

Jeho památce a odbornému odkazu je v souvislosti s jeho skonem věnována řada vzpomínek a textů. Budiž nám, zástupcům Parlamentní knihovny jakožto kolegům z místa jeho dlouholetého působiště, proto dovoleno zaměřit naše ohlédnutí trochu jinak, než jak bývají koncipovány biografické medailonky rekapitulující život a profesní pouť zesnulých.

Karel Sosna byl totiž v našich očích především knihovníkem parlamentním. Postavení naší knihovny je v mnoha ohledech specifické. Stojí organizačně mezi ryze praktickými útvary Kanceláře Poslanecké sněmovny, které se musejí zabývat dennodenní operativou sněmovní služby. Prostředí studoven a čítáren je v parlamentu tak trochu jiným světem. Byl to právě Karel Sosna, který se vždy zasazoval o to, aby služba parlamentních knihovníků byla prací výsostně špičkově odbornou a aby si knihovna uchovala své postavení mimořádné instituce s tradicí přesahující jeden a půl století. Správně zdůrazňoval dvojí rozměr našeho pracoviště - rovinu opatrovatelky historické sněmovní, resp. parlamentní paměti a rovinu moderní informační instituce, která musí jít s dobou.

S jeho jménem je spojena rehabilitace knihovny v 90. letech 20. století, kdy se opět mohla stát znalostním rezervoárem otevřeným světu a s obsahem odrážejícím rozličnost pohledů. V roli ředitele se věnoval především opětovnému propojení se světovou knihovnickou obcí prostřednictvím příslušné sekce IFLA, aby knihovna v rámci rodin parlamentních informačních pracovišť mohla čerpat ze společných zkušeností a inspirovat se zahraničními trendy.

Nemohu v této souvislosti nevzpomenout své osobní zkušenosti s hlubokou stopou Karla Sosny jako dlouholetého agilního člena IFLA. Od roku 2016, kdy jsem měl možnost zaujmout jeho pozici a účastnit se mezinárodních akcí, jsem se po uvedení instituce, z níž přijíždím, s příslovečnou železnou pravidelností setkával s bezprostředními otázkami „Where is Karel? How is Mr Karel? How is Mr Sosna doing?“. Tyto dotazy pokládali knihovníci ze všech koutů světa, včetně těch vskutku exotických. Je zřejmé, že v mezinárodních vodách našeho profesního sdružení byl významnou postavou. Nadto se jeho přátelé bez rozdílu kultur shodují v jeho charakteristice coby bodrého společníka a výtečného debatéra. Kolegyně z Durynska svého času pronesla ve vzpomínce na Karla Sosnu výstižná slova „artist of life“.

K jeho pojímaní přesahů rozhodně náleží také iniciace zpřístupňování parlamentních zdrojů moderními technologiemi, a to nejen v rámci českého parlamentu, nýbrž opět v mezinárodní spolupráci, jakou byl projekt společné digitální parlamentní knihovny zemí V 4 a Rakouska. Jak bývá v českých zemích obvyklé, musel se jako šéf kulturní instituce neustále zabývat otázkou dislokace. Jeho úkolem bylo zajištění nejen depozitářů, ale také základního zázemí pro činnost knihovny v parlamentním areálu na Malé Straně v Praze poté, co musela opustit prostory někdejšího Federálního shromáždění.

Při našem posledním telefonátu v loňském roce měl proto nesmírnou radost ze zahájení stavby speciálního objektu v Praze Holešovicích, který buduje Nejvyšší kontrolní úřad a jenž poskytne Parlamentní knihovně a Archivu Poslanecké sněmovny trvalé zázemí pro fondy a služby mimoparlamentní veřejnosti.

Připijme si na památku doktora Karla Sosny jeho oblíbeným vínem a v dobrém na něj vzpomeňme!

Ondřej Tikovský, Parlamentní knihovna

01.03.2022
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8