Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 02 Informace a konference Slovenské knižnice a pandémia koronavírusom

Slovenské knižnice a pandémia koronavírusom

Zuzana Prachárová

Nikto to nečakal. Zjavilo sa to ako blesk z jasného neba. Do poslednej chvíle sme si mysleli, že nás sa to netýka. Ale stalo sa. Koronavírus sa po prvýkrát na Slovensku objavil 6. marca 2020. Odvtedy sa spustil kolotoč testovania, opatrení či nariadení. Ústredný krízový štáb na Slovensku zakázal od 10. marca 2020 organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí. Od 13. marca bola zastavená medzinárodná autobusová a vlaková preprava, všetky medzinárodné osobné lety a Slovenská pošta fungovala v obmedzenom režime. Vydal sa zákaz návštev v nemocniciach, v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov či detských domovoch. Zatvorili sa aj lyžiarske strediská, wellnes centrá, zábavné parky, aquaparky, diskotéky, detské kútiky, fitness centrá, kúpele, bary, bistrá, cukrárne, kaviarne a zatvorili sa aj kultúrne zariadenia ako sú divadlá, kiná a múzeá. Od 16. marca boli uzavreté všetky školy a školské zariadenia. Od 30. marca 2020 boli uzavreté všetky prevádzky poskytujúce služby, teda aj knižnice. Odvtedy boli hlásené ďalšie a ďalšie pozitívne prípady. Do dnešného dňa1 bolo vykonaných 267 117 testov, pozitívne testovaných ľudí je 2 368, máme 29 úmrtí a 1 771 vyliečených. Život na Slovensku sa spomalil, v niektorých prípadoch dokonca zastavil. Knižnice zatvorili svoje brány pred používateľmi a zastavili všetky svoje fyzické služby. Začal sa preferovať homeoffice a ľudia sa báli, čo bude ďalej. Knižnice neboli na túto situáciu pripravené. Niektoré prestali fungovať, niektoré sa premiestnili do online priestoru a začali poskytovať digitálne služby. Situácia na Slovensku sa zdala byť dosť chaotická a nikto nevedel, čo môže a nemôže robiť. Obavy boli nielen zo šírenia koronavírusu z človeka na človeka, ale aj z kníh na človeka.

Slovenská národná knižnica (SNK) v rámci plnenia metodických, poradenských a koordinačných činností pre knižničný systém začala intenzívne pracovať v súvislosti s pandémiou koronavírusu a neustále knižnice informovala o meniacej sa situácii, vydávala odporúčania, priniesla elektronické zdroje do každej knižnice a pripravila informačnú stránku k tejto téme.

Webová stránka obsahovala a stále obsahuje množstvo informácií, ktoré sa týkajú koronavírusu v súvislosti s knižnicami, kde zverejnila oficiálne stránky Slovenskej republiky pre tému COVID-19, informácie pre služby knižnice v digitálnom prostredí, informácie v súvislosti s manipuláciou s knihami a ich dezinfekciou v čase pandémie koronavírusom, možnosti financovania knižníc, informácie o ochranných prostriedkoch, informácie z CENL, IFLA a EÚ či stránky súvisiace s postupným otváraním knižníc a uvoľňovaním opatrení.

V prvých dňoch uzatvorenia knižníc SNK pripravila Odporúčania prevádzky knižníc na Slovensku2 z dôvodu preventívnych opatrení voči pandémii koronavírusom, v ktorých SNK odporúčala, aby knižnice prešli do online priestoru a ponúkali svoje služby prostredníctvom internetu. Mali na to využiť dostupné prostriedky, ako je ich vlastná webová stránka, e-mail, chat alebo sociálne siete – facebook, youtube, twitter a iné v podobe online čítania či online verejných rozhovorov, podcasty, vlogy (videoblog), výpožičky elektronických kníh, poskytovanie digitálnych kópií, poskytovanie vstupu do elektronických informačných zdrojov, či spracovanie rešerší.

SNK v spolupráci so spoločnosťami Gale Cengage Company a Suweco v rámci projektu Národná licencia EIZ sprístupnila databázy vydavateľstva Gale bez registrácie. Jednalo sa o databázu Academic One File s viac ako 18 700 titulmi elektronických zdrojov, General One File s viac ako 9000 titulmi elektronických zdrojov a Gale Reference Complete s viac ako 28 000 titulov časopisov a viac ako 1900 elektronických knižných edícií. Okrem elektronických informačných zdrojov z externých spoločností spustila aj prevádzku Digitálnej knižnice3, kde si používatelia bez obmedzení môžu pozrieť voľné diela, ktoré nespadajú pod autorský zákon. SNK tak sprístupnila množstvo digitalizovaných diel, ktoré zdigitalizovala v rámci národného projektu DIKDA. SNK pre slovenské knižnice vydala aj informáciu o čítaní a nahrávaní kníh na sociálne siete a internet v súvislosti s autorským zákonom.

SNK pripravila a vydala Návrh opatrení v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19 pri manipulácii s knihami a dokumentmi4, ktoré neskôr prevzalo aj Ministerstvo kultúry SR ako všeobecné odporúčania pri otváraní knižníc v čase uvoľňovania opatrení. Tento návrh vyšiel z autorskej dielne odboru Ochrana fondov SNK a hovoril o tom, čo je koronavírus, koronavírus v súvislosti s rôznymi povrchmi materiálov, riziko prenosu, možnosti dezinfekcie povrchov, návrh organizačných opatrení inštitúcie na minimalizáciu dôsledkov COVID-19 a návrh opatrení pri manipulácii s knihami a dokumentmi a ich možná krížová kontaminácia.

Od 22. apríla 2020 sa mali postupne uvoľňovať opatrenia v štyroch fázach. Knižnice sa mali otvoriť v tretej fáze v závislosti od vývoja situácie na Slovensku, no predpoklad bol odstup dvoch týždňov medzi jednotlivými fázami. Priaznivá epidemiologická situácia a nízky výskyt nových prípadov umožnil proces uvoľňovania zrýchliť a tak sa 2. a 3. fáza zlúčili do jednej a knižnice sa mohli otvoriť. Táto zmena nastala neočakávane, bola vyhlásená 4. mája a knižnice mohli svoje brány pre svojich používateľov otvárať od 6. mája 2020. SNK však odporúčala, aby knižnice, ktoré nie sú pripravené na otvorenie, aby neotvárali svoje prevádzky a počkali, pokiaľ budú spĺňať všetky nariadené hygienické opatrenia, pretože otvorenie knižníc nebolo povinné, ale len odporúčané. V súvislosti s touto zmenou SNK vydala 5. mája 2020 nové Odporúčania otvorenia knižníc na Slovensku5 z dôvodu uvoľňovania preventívnych opatrení voči pandémii koronavírusom. Opatrenia obsahovali všeobecné odporúčania pre prevádzku knižníc, odporúčania týkajúce sa služieb knižnice – výpožičky, reprografické služby, študovne, rešeršné služby, MVS a MMVS a iné, ako aj odporúčania týkajúce sa samotných zamestnancov knižníc. Tieto odporúčania boli následne aktualizované dvakrát, a to 20. mája 20206 a 10. júna 20207 v súvislosti s novými odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Slovenská národná knižnica sa tak ako jediná stala oporou pre celý knižničný systém na Slovensku. SNK usmerňovala, odporúčala a informovala všetky slovenské knižnice v závislosti od vývoja situácie pandémie koronavírusom.

Knižnice na Slovensku sa snažili nestratiť svojich používateľov a neustále boli s nimi v kontakte v online priestore. Mnohé z nich si pre nich pripravili zaujímavé podujatia, prinášali online besedy, autorské čítania, krátke pozdravy, súťaže a pod. Začali tvoriť pre svojich používateľov vlogy a iné videopríspevky či už zábavného alebo odborného charakteru. SNK na svojej FB stránke prinášala videozápisníky známych slovenských osobností ako je Alan Hyža, kapela Hrdza, Braňo Jobus, Diana Fabiánová, Barbora Švidraňová a mnoho ďalších.

Malokarpatská knižnica v Pezinku počas koronakrízy znásobila komunikáciu s používateľmi na sociálnych sieťach. Založili si profil na instagrame a youtube kanál Knižibaba, kde pravidelne pridávala videá s čítaním. Priniesla aj tréningy pamäti, ktoré organizovali ešte pred pandémiou a nahrávky, ktoré vznikli v rádiu Regina, zverejnila na youtube kanáli. Knihovníčky uverejňovali recenzie kníh a umožňovali ich online výpožičky. Spolupracovali s množstvom umelcov, ktorí sa zapájali do autorského čítania bez nároku na honorár. Oslovili aj slovenských prekladateľov a známych v zahraničí, a tak vznikli rozprávky v rôznych jazykoch – anglicky, taliansky, francúzsky, španielsky, maďarsky, nemecky, dokonca aj čínsky a japonsky.

Krajská knižnica P. Országha Hviezdoslava v Prešove prišla s projektom Karanténna knižná výzva, kde vyzývali používateľov k splneniu rôznych úloh, ktoré sa týkali kníh v domácich knižniciach.

Krajská knižnica vo Zvolene vytvorila Knižný maratón na facebooku. Počas zatvorenia knižnice sa kládli používateľom rôzne otázky. Víťazi boli odmenení, ako inak, knihou. Na youtube kanáli čítali deťom, zverejnili tréningy pamäti či tvorivé dielne. Na webovej stránke zverejňovali aj minirecenzie kníh.

Knižnica pre mládež mesta Košice ponúkla online zábavu pre deti počas výluky vyučovania. Každý pondelok a piatok pripravila zábavný zošit vo formáte PDF, ktorý deťom pomohol zmysluplne vyplniť čas strávený mimo vzdelávacích inštitúcií. Zároveň pomohol rodičom hravým spôsobom vyvolať u detí záujem o knihy a knižných hrdinov.

Piešťanská mestská knižnica pripravila online čítania, online podujatia s ilustrátormi, spisovateľmi, bábkové predstavenia či rôzne workshopy.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave prezentovala tvorbu regionálnych a slovenských autorov pod spoločným heslom Slovom proti vírusom. Samozrejme nechýbalo ani online čítanie deťom.

Množstvo online aktivít priniesla aj Mestská knižnica v Bratislave, ktorá zmobilizovala svoje sily a upriamila ich na rozvoj online služieb a online aktivít rôzneho druhu. Okrem iného, zverejňovala tréningy pamäti pre seniorov, tipy knihovníkov na rôzne tituly kníh, kvízy, či vyzývala používateľov, aby sa nahrali a zverejnili svoje dojmy z prečítanej knihy. Sprístupnila videozáznamy z besied s tvorcami filmov s takými osobnosťami akými sú Ladislav Chudík, Emília a Magda Vášáryové, Štefan Kvietik, Táňa Pauhoffová, Ľuboš Kostelný či Tomáš Maštalír. Na aktuálnu pandemickú situáciu zareagovala aj literárno-výtvarná súťaž Bratislava, moje mesto 2020, v ktorej dominuje jedna súťažná téma pre deti a mládež od 6 do 15 rokov: Život v Bratislave počas koronakrízy očami školákov. Súťažné práce sa mohli odovzdať do Mestskej knižnice v Bratislave do konca júna 2020. Ďalej sprístupnila takmer 9200 e-kníh pre svojich používateľov, umožnila bezplatnú online registráciu čitateľov a pripravila počúvanie e-kníh pre tých, ktorí mali unavené oči z čítania. Ponúkla vypracovanie rešerší na diaľku a umožnila bezplatné využitie elektronických informačných zdrojov a e-kníh s prístupom odkiaľkoľvek.

Krajská knižnica v Žiline má bohatý youtube či facebook kanál, kde bolo možné zhliadnuť ukážky pamäťových techník z tréningov pamäti pre rôzne vekové kategórie, autorské čítanie s tvorivými dielňami, odborné prednášky o významných slovenských osobnostiach, či prednášku určenú maturantom na tému beatnici alebo rozprávanie o poézii pre mladých a mnoho ďalších zaujímavých videí.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne sa rovnako ako mnohé ďalšie knižnice zamerala na online aktivity, ktoré ich používateľom spríjemnili pobyt doma a nasmerovali ich pozornosť na činnosti, ktoré doteraz neskúšali – zdarma sprístupnili e-knihy, pre detských čitateľov a ich rodičov zverejňovali na facebooku v týždenných intervaloch kvízy, hádanky a tvorivé dielne, sprostredkovali autorské čítanie J. Belána a regionálnej spisovateľky S. Havelkovej, online pokračovali v realizácii podujatia pre deti Deň ľudovej rozprávky, vyhlásili dve literárne súťaže pre dospelých – 28. ročník Studňa sa tajne s dažďom rozpráva a pre deti Píšem, píšeš, píšeme. Sprostredkovali priamy prenos z podujatia – talkšou Povedz mi čo čítaš…, ktorý je v archíve youtube kanála knižnice, a nakoniec oslovili známe osobnosti a zisťovali, ako vyzerajú ich dni počas pandémie a ktoré knihy si v tomto období prečítali. Odpovede boli spracované v zaujímavej reportáži, ktorá bola uverejnená v regionálnom periodiku MY Trenčianske noviny a na webe knižnice.

Svoje aktivity vyvíjala aj Tribečská knižnica v Topoľčanoch. Presunula sa do online prostredia a pripravila niekoľko zaujímavých podujatí, či už čítanie z kníh slovenských autorov Kristy Bendovej – Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Nezblázni sa mamička od Gabriely Futovej, alebo zdramatizovanú ľudovú rozprávku Bez práce nie sú koláče. Vytvorila aj online kvíz pre deti O Šalamúnov poklad. Virtuálnej podoby sa dočkala aj Osmijankova literárna záhrada, ktorá je v tomto období nainštalovaná v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch. Rovnako žiaci mohli prostredníctvom internetu riešiť úlohy, ktoré vyplývali z celoslovenskej súťaže.

Vedecké a akademické knižnice, vrátane SNK, sa zamerali predovšetkým na vzdialené sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov a vypracovanie metodík ako s nimi pracovať, rešeršné služby sa poskytovali online a informačné služby prostredníctvom chatu.

Výpočet všetkých aktivít knižníc na Slovensku počas ich uzavretia v čase koronakrízy v roku 2020 by bol veľmi dlhý. Nie je možné menovať každú knižnicu osobitne, ale verím, že tie, ktoré som uviedla, môžu byť inšpiráciou pre ďalšie knižnice nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

Na záver by som uviedla, že všetci sme sa dostali do situácie, v ktorej sme ešte nikdy neboli. Práca z domu, uzavreté služby, školy či knižnice. Bolo to mimoriadne náročné obdobie, kedy ľudia mnohokrát podliehali strachu a panike. Celá kultúra sa dostala do úzadia a ľudia sa snažili prežiť izoláciu čo najlepšie ako vedeli. Knižnice im v mnohom pomáhali. Na naše prežívanie situácie mali veľký vplyv informácie, ktoré k nám prichádzali nielen z médií. Mnohí sa cítili pod tlakom, snažili sa získať čo najviac informácií, zorientovať sa v radách a odporúčaniach. Snažili sa zorganizovať si prácu a osobný život. Premýšľali nad zmenami denného režimu, ak niečo nejde tak, ako by sme si predstavovali. Všetko sa snažili prispôsobiť tomu, že sme boli doma. Dôležité je uvedomiť si, že priamy kontakt s ostatnými ľuďmi môže byť obmedzený, no ten nepriamy môžeme mať takmer neobmedzene. Na rozdiel od minulosti máme k dispozícii moderné technológie, ktoré nám umožňujú spojiť sa s našimi používateľmi, kedy chceme. Úprimný záujem o našich používateľov je veľmi dôležitý, a to je to, do čoho sa oplatilo investovať svoj čas a svoje úsilie. Dnes sú už knižnice otvorené pre celú verejnosť, postupne sa vracajú používatelia do priestorov knižníc, ale stále to nie je tak, ako to bolo pred vypuknutím koronakrízy na Slovensku. Stále je vidieť, že knižnice veľmi málo začínajú s podujatiami a nie je sa ani čo čudovať, pretože na Slovensku doposiaľ platia mnohé obmedzenia, ktoré je potrebné dodržiavať a kĺzavý medián nákazy stúpa aj počas letného obdobia. Držme si všetci palce, aby sme spoločne zvládli túto ťažkú situáciu nielen ako knižnice, ale aj v osobnom živote.

Zoznam použitej literatúry

KOPÁNYIOVÁ, Alena. Koronavírus: Psychologička radí, ako zvládať záťaž a ako hovoriť s deťmi. Veda na dosah [online]. 2020 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: https://vedanadosah.cvtisr.sk/koronavirus-psychologicka-radi-ako-zvladat-zataz-a-ako-hovorit-s-detmi.

Tlačové správy Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom COVID 19. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky [online]. 2020 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19.

Zachráňme kultúru. Facebook [online], 2020


Štatistiky ku dňu 4. augusta 2020 - https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

https://snk.sk/images/2020_06_10_odporucanie_SNK_otvorenie_kniznic.pdf

https://onk.snk.sk/

https://snk.sk/images/2020_04_27_Navrh_opatreni_SNK_covid_knihy.pdf

https://snk.sk/images/2020_05_05_odporucanie_SNK_covid_uvolnovanie.pdf

https://snk.sk/images/2020_05_22_odporucanie_SNK_prevadzky_kniznic_naSlovensku.pdf

https://snk.sk/images/2020_06_10_odporucanie_SNK_otvorenie_kniznic.pdf

02.03.2021
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text