Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 02 Historie a současnost Vzdělaný čtenář

Vzdělaný čtenář

Mgr. Tereza Paličková / Národní knihovna České republiky

Vzdělaný čtenář je první ze čtyř výstav, které by měly návštěvníkům přiblížit vývoj vztahu mezi čtenářem a knihou. Byla slavnostně zahájena na zámku Kynžvart 7. 8. 2020 a potrvá do 10. 10. 2020. Výstava představuje viditelné stopy, které v knihách zanechali jejich majitelé, od dětských neuměle, kostrbatě, ale o to svědomitěji nakreslených písmen a podpisů až po sebevědomé dedikace autorů vepsané do objemných svazků vlastních děl.

vernisaz.jpg

Výstavní katalog1 stejně jako samotná expozice je rozdělen do sedmi kapitol, které přibližují různé aspekty čtenářské kultury a jejich stopy dochované v knihách od 15. do 20. století. Kapitola Počátky vzdělaného čtenáře představuje dětská a studentská léta čtenáře v poznámkách a kresbách vepsaných do učebnic. Reflexe proměnlivých podob cenzury je obsahem kapitoly Starosti vzdělaného čtenáře. Šifry a dosud neidentifikované vlastnické značky jsou vystaveny v části Tajnosti vzdělaného čtenáře. Kritické a pochvalné komentáře čtenářů připsané k textu knih a na adresu autorů nalezne návštěvník v kapitole Vzdělaný čtenář hodnotí a opravuje. Vzpomínky vzdělaného čtenáře přibližují knihu ve funkci diáře a rodinné kroniky. Svazky z knihoven osobností právem vzpomínaných i neprávem zapomenutých tvoří obsah dvou vitrín v kapitole Známí i zapomenutí vzdělaní čtenáři. Celou výstavu uzavírá Smích vzdělaného čtenáře – čtenářské komentáře a kresby převážně nevážného obsahu.

vernisaz2.jpg

Na výstavě se autorsky i zapůjčenými exponáty podílely čtyři paměťové instituce: Knihovna Národního muzea, Národní památkový ústav, Národní knihovna ČR a Vědecká knihovna v Olomouci. Národní knihovna ČR je na výstavě zastoupena pěti starými tisky, mapou z historického fondu a jedním faksimile.

vernisaz5.jpg

Výstava je jedním z výsledků společného projektu Národního muzea, Národního památkového ústavu a Národní knihovny ČR Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách 2 obsahově zaměřeného na výzkum knižní provenience, dějin knihoven a souvisejících aspektů knižní kultury a dějin čtení. Významnou součást projektu představuje virtuální rekonstrukce dochovaných bohemikálních knihoven prostřednictvím online databáze vlastníků knih Provenio.

Další výstavy se budou věnovat osobním dedikacím v knihách a představí osobnosti významných dedikátorů. Dále budou zaměřeny na slezské šlechtické knihovny a krásu šlechtických exlibris i supralibros.

Kopernik

Mikuláš Koperník (1473–1543). De revolutionibus orbium coelestium Libri VI. Basileae: Ex Officina Henricpetrina, 1566 – faksimile.

Bitva s chrousty

Mapa Čech v malém měřítku Charte von Boehmen Nach den neuesten Bestim[m]ungen und zuverlässigen Hilfsmitteln, která vycházela v letech 1805–1863 u různých vydavatelů. Exemplář vídeňského vydání asi z roku 1833 doplňují šprýmovné německy psané přípisky s dokreslenými prvky v horním pravém rohu. NK ČR, sign. 62 B 71.


Das bin ich

Bohatě ilustrovaný tisk Kleine Biblia, vnnd Tägliches Handbuch z roku 1614, ve kterém se v roce 1695 osobitým způsobem zvěčnil jeho tehdejší vlastník Gottfried Pfoff. NK ČR, sign. 46 B 72.


Pruský kaprál

Grammatica latina od Philippa Melanchthona (1497–1560) vydaná v Lipsku v roce 1714 s hustě popsanými předsádkami a hojnými poznámkami v samotném tištěném textu. Z poznámek v latinském a německém jazyku na předsádce si můžeme udělat obrázek o vztahu pisatele k výuce latinského jazyka. NK ČR, sign. 8 H 48.


ŠÍPEK,Richard, ed. Vzdělaný čtenář: katalog výstavy Státní zámek Kynžvart 8. 8. – 10. 10. 2020. 1. Vydání. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2020. 79 s. ISBN 978-80-85033-93-9.

Projekt Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (č. DG18P02OVV009) financovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).

02.03.2021
Vyhledávání
Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Svět knihy 2024

23. - 26. 5. 2024

Výstaviště Praha Holešovice

Svet_knihy.jpg

Výstava dějiny holokaustu v Praze

Termín: 6. 5. - 19. 5. 2024

Místo: studentské nádvoří, Klementinum, Praha 1

holocaust.jpg

Cena MARK 2024

Cílem soutěže MARK 2024 je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, prdagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos  oboru v období od června 2023 do května 2024.

Nominace do krajského kola je možné podávat pomocí formuláře do 31. 5. 2024 včetně.

Podrobnosti o soutěži včetně úplného znění pravidel a podmínek najdete na webu SKIP.

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text