Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 1 Informace a konference Výstava Muzea hlavního města Prahy Ze života knih a knížek v Zámeckém areálu Ctěnice

Výstava Muzea hlavního města Prahy Ze života knih a knížek v Zámeckém areálu Ctěnice


Mgr. Radka Šamanová / Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy spravuje jednu z největších a nejvzácněších sbírek cechovních památek na světě. Část této sbírky je prezentována veřejnosti ve stálé expozici Řemesla v pořádku. Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost v Zámeckém areálu Ctěnice. Tento výstavní projekt je každoročně doplňován krátkodobou výstavou, vyzdvihující jedno z řemesel působícího na území Prahy, jehož příslušníci v minulosti založili cechovní organizaci. Na konci roku 2019 byla proto otevřena výstava Ze života knih a knížek reflektující dějinný vývoj knihařského a knihvazačského řemesla.

Ústředním motivem výstavy je zejména prezentace psaných i tištěných knih a knížek pražské provenience ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Díky spolupráci s Národním technickým muzeem je výstava doplněna o exponáty z polygrafické sbírky, seznamující návštěvníka s řadou tiskařských postupů a technologií. Výstava nadto prezentuje také knížky spojené s mnoha jinými profesemi – knížky vandrovní, a též knížky provázející své majitele celý život – knížky modlitební.

Výstava je instalována v pěti sálech, expozice je pojata chronologicky. První její část se věnuje vzniku a vývoji knih a knižní kultury. Navazující část seznamuje s počátky tisku v českých zemích, s prvními pražskými tiskaři, jimiž byli například Jan Kosořský z Kosoře, Jiří Melantrich z Aventina či slavný Daniel Adam z Veleslavína, až po stav řemesla v době pobělohorské a v 19. století. O výzdobě knižních desek a činnosti knihvazačů či ozdobníků pojednává další fáze výstavy. Ukazuje knihy, jejichž povrch je zdoben různými technikami, a také pomůcky a nástroje knihvazačského tovaryše či mistra. Závěrečná část výstavy pak dovoluje nahlédnout do psaných i tištěných modlitebních knížek s krásně propracovanými vazbami, i do nitra knížek tovaryšských, dovolujících pochopit smysl a podstatu vandrovních cest.

Výstavní projekt Ze života knih a knížek je navržen tak, aby oslovil nejčastější návštěvnickou klientelu Zámeckého areálu Ctěnice, jimiž jsou zejména rodiny s dětmi, učňovské školy či odborná veřejnost. Z toho titulu je proto výstava doplněna o funkční písařskou a tiskařskou dílnu, v níž jsou také realizovány víkendové, odborně vedené doprovodné workshopy.

Výstava potrvá do 13. dubna 2020.

Obr. 1 Detail z korouhve Společenstva knihařů, r. 1791


Obr. 2 Graduál sv. Vavřince, r. 1552

Obr. 3 Gotická vazba knihy Doctorum sententia, 15. století


Obr. 4 Pergamenová vazba knihy Deductio s malovaným zdobením, r. 1620


Obr. 5 Modlitební knížka s korálkovou výšivkou, kolem r. 1870


Obr. 6 Vazba pokrovní knihy cechu Staroměstských krejčí, r. 1779


Obr. 7 Vandrovní knížka Antona Wenzlíka, 1. polovina 19. století

01.09.2020
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Sto let ruské pomocné akce

19. 11. 2021 – 22. 1. 2022
Klementinum

plakat_rpa100.png

ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-nabizi-knihovnam-a-jejim-ctenarum-zpravy-o-eu-zdarma/2098379

Zprávy týkající se EU do knihoven od ČTK zdarma mají za cíl zvýšení povědomí o činnosti Evropské unie.

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022