Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 1 Informace a konference Konference K21 – Kniha ve 21. století

Konference K21 – Kniha ve 21. století

Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. / Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká knihovna v Opavě

Už počtrnácté se konala mezinárodní knihovnická konference Kniha ve 21. století. Ve dnech 11. až 13. února hostila Slezská univerzita v Opavě setkání knihovníků, informačních specialistů a dalších hostů. Nad letošním ročníkem zaměřeným na budoucnost knihoven a digitalizaci převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

Konference, která se koná jednou za dva roky, byla letos poprvé třídenní. První den se nesl v duchu panelové diskuze, která celou událost zahájila a otevřela také některé otázky, na které řečníci v dalších dnech mohli také reagovat. Pozvání do panelu přijali Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu, do jehož gesce spadá mimo jiné právě digitalizace, doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., vedoucí oddělení knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, prof. PhDr. Jiří Trávníček, MA, literární vědec z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, prof. Grzegorz Nieć z Uniwersytetu Pedagogicznego Im. Komisji Edukacji Narodowej, prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a prof. Zdzisław Piotr Gębołyś z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Diskuze pojala šíři celou šíři témat, včetně vlivu rozvoje umělé inteligence na budoucí podobu knihoven, rozvoje průmyslu 4.0, komunitní role knihoven, kompetencí pro digitální společnost, nových rolí knihovníků nebo proměn fyzického prostoru knihoven. Panelisté se shodli zejména v tom, že jsou to právě knihovny, které by mohly hrát významnou roli nestranného zdroje informací, a to nejen jako v rámci podpory aktivního a zodpovědného občanství, ale také jako prevence proti dezinformacím a fake news. Hlavní myšlenky této panelové diskuze pozdeji shrne také příspěvek pro sborník z konference, jehož vydání plánuje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě na druhou polovinu roku 2020.

Další dva dny byly věnovány digitalizaci, vzdělávání a architektuře knihoven. Příspěvky byly takto tematicky rozděleny do tří bloků. První blok byl zaměřený na proměny knihoven v souvislosti s vývojem společnosti směrem k digitalizaci, umělé inteligenci a průmyslu 4.0. Zazněly příspěvky o strategii Digitální Česko, digitálním čtení a digitalizaci knihovních fondů a využití augmentované reality v knihovnách. Druhý blok se soustředil na vzdělávání, mimo jiné také na zapojení knihovníků do vzdělávání, roli knihoven v řešení ekologické krize nebo srovnání tradičního a elektronického čtení. Poslední blok v závěrečný den, ve kterém na konference experty z oblasti knihovnictví a informační vědy doplnili také architekti, odpovídal na otázky související s proměnou fyzického prostoru knihoven a byl proložen řadou zajímavých ukázek od nás i ze zahraničí. Došlo i na proměny knihoven v souvislosti s jejich rolí center celoživotního vzdělávání nebo obohacení prostoru knihoven o umělecká díla. Mezi mnoha zajímavými řečníky pozvání přijal například PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a předseda Ústřední knihovnické rady ČR, poradního orgánu ministra kultury ČR pro oblast knihovnictví.

Konferenci pořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, Svazem knihovníků a informačních pracovníků 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje a letos poprvé také Sdružením knihoven SDRUK. Mediálními partnery byli Knihovna – knihovnická revue, Čtenář, DUHA a IKAROS, a uskutečnit se mohla také díky příspěvkům sponzorů a podpoře Moravskoslezského kraje a statutárního města Opavy. Konference už tradičně hraje významnou roli jako inspirační prostor a místo setkávání knihovnické komunity zejména z Česka, Slovenska a Polska. Letos se do Opavy sjelo více než 130 knihovníků, ředitelů knihoven, studentů knihovnictví, ale také studentů architektury i dalších odborníků, kterým na srdci leží budoucnost knihoven. Chystaný sborník zachytí kromě shrnutí panelové diskuze také zásadní příspěvky, které tak budou k dispozici i těm, kteří v letošním roce do Opavy nemohli dorazit. Pořadatelé, sponzoři, mediální i další partneři se budou v každém případě těšit na setkání v roce 2022, které už se začíná připravovat.

01.09.2020
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8