Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 1 Informace a konference Idealismem nájem nezaplatíš

Idealismem nájem nezaplatíš

Mgr. Monika Horáková

O nově vzniklé iniciativě Za knihovny!

za_knihovny.jpegV uplynulém roce 2019 se minimálně dvakrát ukázalo, že knihovnice a knihovníci v České republice umí táhnout za jeden provaz, nenechají si jen tak něco líbit a svou věc umí náležitě prosadit do médií.

Knihovnické vody rozvířilo nejdříve odvolání PhDr. Víta Richtera z funkce předsedy Ústřední knihovnické rady končícím ministrem kultury Antonínem Staňkem. Podpůrné hlasy pro kolegu Richtera začaly obratem přicházet z knihoven napříč republikou, vznikla petice, probíhala jednání. Výsledkem bylo, že mezitím nově jmenovaný ministr kultury Lubomír Zaorálek Víta Richtera předsedou rady znovu jmenoval. Krátce nato se sešlo více než tři tisíce podpisů pod prohlášením skupiny knihovnic, které veřejně zkritizovaly finanční ohodnocení knihovnické práce a začaly usilovat o zlepšení této situace. Prohlášení neslo název „Za knihovny!“ a stalo se základem pro neustále se rozšiřující iniciativu, která spolupracuje také s knihovnickými odbory a profesními organizacemi.

Tvrdé jádro iniciativy dnes tvoří cca deset lidí. Prohlášení včetně všech podpisů jsme zanesli hned začerstva ministrovi kultury Zaorálkovi. Ocenili jsme zrušení nejnižší platové tabulky a přesun knihovníků do platové tabulky vyšší, k němuž došlo po výrazném tlaku odborů. Tím ale teprve všechno začíná, řekli jsme ministrovi. Jak bychom přece mohli být spokojeni se situací, kdy na průměrný plat nově dosáhne pouze pět procent všech knihovníků (ti ve 12. platové třídě), a to po 32 letech práce?

Zdůraznili jsme také, že i pokud od 1. 1. 2020 dojde částečně k navýšení platů, stojí před námi v oblasti kultury další výzvy. Např. otázka, z čeho budou města a obce navýšení platů financovat. Jakákoli nucené snižování počtu knihovníků či omezování služeb knihoven jsou pro nás nepřijatelné. Již dnes víme o knihovnách, jejichž rozpočet na příští rok ponechává zřizovatel (město) v původní výši. Pokud má tedy knihovna dostát zvýšení platů, bude muset škrtat v jiných kapitolách?! Je to velmi nepříjemný signál pro nás všechny. Na závěr jsme poukázali na problém univerzitních knihoven, které stále zůstávají stranou politického zájmu. Na jejich knihovníky se žádné pohyby v platových tabulkách nevztahují, protože mají vlastní způsob odměňování. Jelikož se však nejedná o agendu ministerstva kultury, nýbrž školství, více jsme téma nerozvíjeli.

S ministrem kultury jsme v kontaktu dodnes, protože financování knihoven je závislé na jeho politických možnostech. Účastníme se ministerských kulatých stolů a problém financování tématizujeme při každé příležitosti. Zároveň je ale nutné vyvinout tlak na konkrétní zřizovatele knihoven: kraje, obce, univerzity, a to nás čeká teď. Pojďte do toho s námi! Čím více se budeme koordinovat, tím více budeme slyšet.

Jistě Vás potěší, že prohlášení „Za knihovny!“ nepodepsali jen sami knihovníci. Podepsáni jsou dělníci, uklízečky, sekretářky, zdravotní sestry, učitelé nebo asistenti pedagogů ze středních škol. Polovina podepsaných uvedla, že pracují nebo pracovali v knihovně. Jsou mezi nimi ředitelé městských i krajských knihoven, vedoucí oddělení nebo vedoucí menších knihoven z celé České republiky. Významnou podporu vyjádřili lidé v důchodu nebo studenti; také překladatelé, spisovatelé a další osoby z příbuzných oblastí. Vypadá to, že do knihovnických plachet vane hodně silný vítr. Pojďme ho tedy využít!

Fotografie byly použity z archivu autorky.

01.09.2020
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Sto let ruské pomocné akce

19. 11. 2021 – 22. 1. 2022
Klementinum

plakat_rpa100.png

ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-nabizi-knihovnam-a-jejim-ctenarum-zpravy-o-eu-zdarma/2098379

Zprávy týkající se EU do knihoven od ČTK zdarma mají za cíl zvýšení povědomí o činnosti Evropské unie.

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022