Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 01 Historie a současnost Mediální informace - jak se v nich neztratit a umět vyhledat ty správné

Mediální informace - jak se v nich neztratit a umět vyhledat ty správné

Eva Strachotová, Jana Frýbertová / NEWTON Media.

V souvislosti s rychlým rozvojem internetu, elektronických publikací i sociálních médií v posledních desetiletích by se mohlo zdát, že nový digitální svět již zcela pohltil svět tradičních tištěných médií. Není tomu však zcela tak. „Nejnovější data z výzkumu MEDIA PROJEKT za 2. a 3. čtvrtletí 2019 ukázala, že tiskové tituly oslovují většinu populace v ČR. Tiskové tituly čte téměř 9 z 10 obyvatel ČR mezi 12 – 79 lety. Celkový zásah tisku je více než 86 % populace.“1 Výzkum čtenosti tisku MEDIA PROJEKT je na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let. Výzkum realizují od roku 2013 společnosti společnosti STEMMARK a MEDIAN, jeho zadavateli jsou Unie vydavatelů a Asociace mediálních agentur (ASMEA). Od roku 2018 probíhá nová fáze realizace, hlavním rozdílem je postupný přechod na dotazování prostřednictvím metody CAWI. Data jsou prezentována účastníkům projektu 2x ročně a to v únoru a v srpnu.

Tisk tvoří velkou a historicky nejvýznamnější část mediálního archivu databáze Anopress2 přístupné čtenářům v českých knihovnách. Zdroje tištěných médií jsou do databáze Anopress zpracovávány, a tedy kontinuálně sledovány více jak 25 let. Zpráva, která byla dříve novinkou, může být dnes historicky cennou informací. A protože je třeba držet krok s dobou, s postupem času byly do databáze Anopress zařazovány další oblasti mediálních zdrojů. Doslovné přepisy televizních a rozhlasových zpravodajských nebo publicistických pořadů jsou v archivu dostupné zpětně až od roku 1998. V roce 2000 začal být uchováván obsah internetového zpravodajství a nejnověji od roku 2019 pokrývá databáze Anopress i příspěvky ze sociálních médií, konkrétně Facebook, Twitter, YouTube a Instragram. Na jedné platformě se tak potkávají informace z minulého století (tisíciletí) s pár minut starými informacemi z internetových serverů či sociálních sítí. Co se počtu zpráv, které denně přibývají do databáze, týče, tak sociální média vzhledem ke své povaze umožňující rychlé vytváření a sdílení obsahu dnes tvoří nejvýznamnější procento celkového přírůstku (viz Graf 1).

graf1.png

Graf 1 Počet článků dle mediatypu v databázi Anopress v roce 2019 (tradiční média)

graf2.png

Graf 2 Počet článků dle mediatypu v databázi Anopress v roce 2019 (tradiční vs. sociální média)

Uživatelé aplikace Anopress se k novým mediálním příspěvkům mohou dostat velmi rychle a ani nemusí vědět, v rámci jakého informačního kanálu hledat. Někdy je potřeba čerstvých novinkových zpráv, jindy jsou naopak hledány takové informace, na které už v oddělení periodik knihoven sedá prach. Z archivu Anopress lze získat historické články stejně rychle jako pět minut staré příspěvky z Twitteru.

Jako příklad možno použít jakékoliv letité téma. My zde představujeme jedno z oblíbených a diskutovaných pražských témat, konkrétně stavbu čtvrté linky metra D. Na grafu je možné sledovat mediální publicitu v posledních dvaceti letech v tradičních médiích (viz Graf 3) a také to, jak téma rezonovalo skrze nově monitorovaná média v loňském roce (viz Graf 3).

graf3.png

Graf 3 Mediální publicity tématu Metro D v tradičních médiích za posledních 20 let

graf4.png

Graf 4 Mediální publicita tématu Metro v databázi Anopress v roce 2019

Ačkoliv uživatel ví, co přesně hledá, může být mnohdy překvapen velkým množstvím získaných dat. Proto je dobré vyzkoušet, co všechno vyhledávač aplikace Anopress umí – od jednoduchého filtrování podle konkrétního data vydání, přes filtraci mediatypů nebo jednotlivých médií až po televizní nebo rozhlasové relace. Nad vyhledanými výsledky lze zadání zpřesňovat pomocí dalších klíčových slov, autorů, případně se pokusit získaná data jen přeřadit podle různých kritérií. Chytré náhledy originální podoby článků pomohou rychle se zorientovat ve větším množství dat. Jednoduše lze spustit také grafické zobrazení výsledků, které data automaticky zachytí v čase a s rozdělením podle jednotlivých mediatypů. Interaktivní grafy pomáhají další rychlé filtraci. Možnost doplňovat vyhledané zprávy přímo v aplikaci Anopress různými štítky či hodnotícími ikonkami dodává práci s daty další možný rozměr subjektivního třídění.

Je třeba mít na paměti, že vyhledávat informace v databázi Anopress nelze způsobem obvyklým pro internetové vyhledávače. Při hledání v rámci aplikace Anopress je třeba dodržovat správný diakritický zápis slov. Aby bylo dosaženo přesného výsledku zpráv, musí být, pracujeme-li s více slovy pro jeden text a nejedná-li se o frázi, vždy využito logických operátorů.

Databáze Anopress je určena jednak pracovníkům PR a marketingových oddělení různých firem, institucí, vysokých škol a knihoven, ale velmi dobře poslouží i uživatelům knihoven k dohledání informace z médií. Aplikace Anopress již pomohla k sepsání mnoha studentských diplomových prací a desítek, možná i stovek seminárních prací a rozličných studií. O tom svědčí i stále rostoucí počet položených dotazů v knihovnách zapojených do projektu VISK (viz Graf 5)

graf5.png

Graf 5 Počty položených dotazů do databáze Anopress v knihovnách zapojených do projektu VISK

Za zmínku stojí například i publikační řady Nadačního fondu proti korupci, které dlouhodobě mapují činnost různých politiků a politických organizací a z veřejně dostupných zdrojů vytváří zajímavé materiály, z nichž je patrné, že jedna zpráva nebo jediný článek nemusí přinést nic zajímavého, ale dlouhodobé sledování kauz, jejich kontextu a mnohdy i zdánlivě nesouvisejících informací může přinést jiný pohled na události či osoby.

 

1 Výsledky MEDIA PROJEKTU za 2. a 3. čtvrtletí 2019 [online]. Tisková zpráva Unie vydavatelů, 7. 11. 2019 [cit. 30. 1. 2020]. Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/novinky/3718-vysledky_media_projektu_za_2_a_3_ctvrtleti_2019

2 Databáze Anopress patří od začátku roku 2020 do produktového portfolia společnosti NEWTON Media, a.s.

01.09.2020
Vyhledávání
Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Svět knihy 2024

23. - 26. 5. 2024

Výstaviště Praha Holešovice

Svet_knihy.jpg

Výstava dějiny holokaustu v Praze

Termín: 6. 5. - 19. 5. 2024

Místo: studentské nádvoří, Klementinum, Praha 1

holocaust.jpg

Cena MARK 2024

Cílem soutěže MARK 2024 je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, prdagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos  oboru v období od června 2023 do května 2024.

Nominace do krajského kola je možné podávat pomocí formuláře do 31. 5. 2024 včetně.

Podrobnosti o soutěži včetně úplného znění pravidel a podmínek najdete na webu SKIP.

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text