Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 2 Informace a konference Pozvánka na 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

Pozvánka na 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

Resumé: Národní technická knihovna pořádá 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, který se bude konat ve čtvrtek 17. října 2019. Pro účastníky bude připraven program s příspěvky zaměřenými na digitální repozitáře, různé podoby šedé literatury, otevřenou vědu a autorské právo.

Klíčová slova: konference, šedá literatura, digitální repozitáře, autorské právo

conf-logo_cz_200.pngMgr. Hana Vyčítalová / Národní technická knihovna

Přestože podzim obvykle hýří pěknými barvami, v Národní technické knihovně (NTK) bude vládnout 17. října 2019 barva šedá. Už po dvanácté se sejdeme s příznivci šedé literatury v NTK v Ballingově sálu. Na programu bude celkem 12 příspěvků, z toho sedm příspěvků od kolegů z různých institucí v České republice, zbylé prezentace budou ze zahraničí, konkrétně z USA, Rakouska, Francie a Alžíru. Účastníci konference nepřijdou ani o krátké novinky týkající se Národního úložiště šedé literatury (www.nusl.cz), které je v provozu (pokud započítáme dobu testovacího režimu) už skoro 10 let. Náplní celého dne nebude samozřejmě pouze šedá literatura, dostane se i na další zajímavá témata.vycitalova001.jpg

Nicméně první blok konference bude patřit šedé literatuře skoro celý. Prezentace z USA se bude týkat možnosti začlenění šedé literatury do portálu GeoScienceWorld (https://pubs.geoscienceworld.org/), který zpřístupňuje zpravidla komerční obsah. Nad budoucností informačních pracovníků, zabývajících se šedou literaturou a jejím zpracováváním, se zamyslí už tradiční host konference, Dobrica Savić z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Další příspěvky budou věnované méně obvyklým druhům šedé literatury v oblasti výtvarného umění a archivů. Druhý blok konference bude patřit různým typům digitálních repozitářů, představen bude vysokoškolský repozitář závěrečných prací, repozitář pro výzkumná data z oblasti lingvistiky a institucionální repozitáře v Alžírsku. Zaměříme se i na téma otevřené vědy, kolegové z Francie představí novou iniciativu Evropské komise – Open Science Monitor (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor_en). A samozřejmě v programu nemohou chybět příspěvky s právní tématikou. Letos bude jejich ústředním tématem nová Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/celex_32019l0790_cs_txt-10635.pdf), a různé výjimky pro knihovny a repozitáře, které ze směrnice vyplývají.vycitalova002.jpg

Online registrace na konferenci bude otevřená do 14. října. Kdo se nebude moci akce zúčastnit, přijde sice o možnost zažít atmosféru konference a zapojit se do diskuse, ale nepřijde o informace. Všechny výstupy z konference se objeví v Institucionálním digitálním repozitáři NTK a následně v Národním úložišti šedé literatury.

Komu by jedna akce k šedé literatuře nestačila, má šanci prodloužit si říjnový „blok o šedé literatuře“ na dva týdny. V Hannoveru se totiž bude konat 22.–23. října Mezinárodní konference o šedé literatuře (21th International Conference on Grey Literature).

Více informací o Konferenci o šedé literatuře najdete na webu konference (https://nusl.techlib.cz/cs/konference/12-rocnik-konference).

vycitalova003.jpg

Zdroj fotografií: Archiv Národní technické knihovny

03.03.2020
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8