Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 01 Úvodník Editorial 2019/1

Editorial 2019/1

Renata SalátováVážení přátelé,

předkládáme vám letošní první číslo Knihovny plus, které je tematicky rozmanité. V části Historie a současnost si připomeneme profesora chemie a jednoho z rektorů pražské polytechniky Karla Ballinga, který zanechal významnou stopu i v knihovně této školy. Jeho knihovnický odkaz je dodnes živý v Národní technické knihovně, neboť Balling mj. jako první uspořádal sbírky, které jsou jejím základem.

Další článek pojednává o Centrálním datovém archivu (CDA) Univerzitní knihovny v Bratislavě a jeho zkušenostech se zaváděním a používáním některých norem v archivu tohoto typu.

Autoři z Ústavu informačních studií a knihovnictví dostali za úkol analyzovat velmi aktuální a zajímavou problematiku využívání cookies v českých knihovnách, respektive na jejich webových stránkách. Jak se jim to podařilo, posuďte sami.

V části Informace a historie najdete pozvání na Terminologický seminář v Národní knihovně ČR, který se bude konat v dubnu tohoto roku. O výsledcích semináře, na který se velmi těšíme, budeme referovat v letním čísle Knihovny: knihovnické revue.

Příspěvek Jany Kalousové a Stanislava Velčeva zazněl na konferenci Knihovny, muzea, archivy v digitálním světě na podzim loňského roku. My ho nabízíme v rozšířené verzi. Pojednává o vytváření referenční pomůcky pro katalogizaci sbírek literatury z oblasti archeologie (práce je součástí projektu Archeologický informační systém České republiky) a pojednává především o postupech mapování archeologické terminologie a o zdrojích této terminologie. Projekt je mj. příkladem spolupráce mezi archeology, knihovníky i archiváři.

Knihovnické jaro je plné konferencí. Odkazem na další dubnovou konferenci je rozhovor s ing. Jozefem Dzivákem o konferenci ILIDE. Redakce se mimo jiné ptala na minulost a současnost této konference, plánech do budoucnosti apod.

Posledním článkem je informační příspěvek o Bavorské státní knihovně a zpřístupňování elektronických zdrojů prostřednictvím softwaru HAN.

Recenze jsou tentokrát tři, informují o publikacích Jazyk nových médií (Manovich), Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek (Carr) a o ruské práci na téma metodické práce v knihovnách (autorem je A. I. Pašin).

Na Setkání redaktorů oborových knihovnických časopisů v únoru tohoto roku v Národní knihovně ČR zazněl příspěvek týkající se zpracování abstraktů zahraničních odborných článků. (Této problematice se budeme věnovat v jednom z dalších čísel Knihovny: knihovnické revue). Příspěvek vzbudil zájem odborné veřejnosti, a proto se budeme snažit i nadále věnovat velkou péči tradiční rubrice Novinky zahraniční knihovnické literatury. V tomto čísle přinášíme třináct zpracovaných abstraktů. Odkazují na články z francouzského časopisu Bulletin des bibliothèques de France, jehož 13. číslo (2017) bylo zaměřeno na proměny knihovnické profese, resp. na nové profese v knihovnách (knihovník pro open access, specialista na bibliometrii, odborník ve studijním centru typu Learning Centre nebo Learning Hub atd.). IFLA Journal zveřejnil v roce 2016 v čísle 4 řadu příspěvků o vědeckých/výzkumných datech a jejich archivaci, opětném využití a sdílení, správě dat, managementu kvality, datové gramotnosti, kvalitních depozitářích. Zpracovali jsme je i přesto, že jde o starší články, neboť dané téma považujeme za důležité.

Připomínáme, že další číslo Knihovny plus vychází na začátku září. Termíny uzávěrek najdete zde: https://knihovnaplus.nkp.cz/terminy/terminy-a-uzaverky

Za redakci vám přeji krásné jaro.
Renata Salátová

03.09.2019
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Božena Němcová - osobnost, dílo, mýtus

20. 1. 2022 – 19. 3. 2022
Klementinum

Stop predátorům

Připojte se k diskuzi, zaměřené na problematiku predátorských časopisů a konferencí, kterou pořádá Filosofický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Knihovna Akademie Věd České Republiky, Knihovna ČZU a AKVŠ!

Na základě výstupů diskuse bude vytvořen volně dostupný, výukový modul podporující informovanost v souvislosti s predátorskými praktikami.

Diskuze se koná
25. ledna 2022 od 13:00–14:30.

Přihlaste se na: bit.ly/stoppredatorum

STOPPREDATORUM.png

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Kategorie: