Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 01 Úvodník Editorial 2018/1

Editorial 2018/1

renata_salatova.jpgMilí přátelé,

dovolujeme si vám předložit informačně bohaté číslo časopisu Knihovna plus. V sekci Historie a současnost autoři z Kabinetu informačních studií Masarykovy univerzity v Brně Jiří Kudrnáč a Michal Černý předkládají téma humoru v literatuře. Popisují vývoj tohoto fenoménu, bez nějž by náš život byl o tolik chudší, jeho vymezení, historický vývoj jako takový a hlavně jeho současné místo v české literatuře, odkazy na zdroje, které mohou pomoci i knihovníkům orientovat se v tomto žánru. V příspěvku se objevuje tematika bibliopedagogiky a biblioterapie.

Autorky Hana Bajerová (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) a Jindra Planková (Ústav informatiky Slezské univerzity v Opavě) se zabývají uživatelských testováním webového sídla Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové. Text, který odkazuje na již obhájenou diplomovou práci (2017), se věnuje nejen problematice tvorby a návrhu kvalitních webových sídel, ale uvádí také metodiku uživatelského testování, jeho realizaci a následné zhodnocení, včetně návrhů na vylepšení.

V minulém roce se uskutečnil průzkum zaměřený na čtenářství a vztah ke knihovnám a knihám u mladších čtenářů, včetně kategorie mládeže 15–19 let. Příspěvek z pera Hany Friedlaenderové je zaměřen právě na tuto věkovou kategorii.

Na začátku letošního roku nás opustila významná osobnost českého knihovnictví: doc. MUDr. Milan Špála, CSc.  V v tomto čísle je mu věnována vzpomínka, kterou si jistě zaslouží.
V oddíle Informace a konference Zlata Houšková představuje projekt S knihou do života (Bookstart). Krátce informuje o projektu samotném, jak vznikl, jaká je jeho současnost i budoucnost.

Na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017 zazněl příspěvek Niny Wančové s tematikou softwaru pro tvorbu virtuálních výstav (o nástroji INDIHU Exhibition). Autorka se ochotně ujala sepsání příspěvku na toto téma pod názvem Exponáty v teple obývacího pokoje: software pro tvorbu virtuálních výstav, aby jej přiblížila našim čtenářům.
Autoři z Kabinetu informačních studií Masarykovy univerzity v Brně Ladislava Zbiejczuk Suchá, Petr Škyřík a Markéta Bočková nás seznamují s prvním konceptem projektu zpracování inkubátoru a akcelerátoru pro sociální inovace v knihovnách.

Recenze v tomto čísle informuje o publikaci vydané nakladatelstvím Karolinum Facebooková ne(závislost): identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku od autorky Marie Pospíšilové. Kniha obohacuje o jiný, hlubší pohled na prostředí této sociální sítě, přináší přehled o dosavadním zkoumání facebookové komunity, metodických východiscích tohoto zkoumání a do kontextu uvádí závěry z vlastního výzkumu facebookové populace ve věku 16–26 let.

Číslo uzavírají Novinky zahraniční knihovnické literatury, které jsou tentokrát takřka monotematicky zaměřené na otázku dokumentového kulturního dědictví a jeho uchování, na program UNESCO Paměť světa, na iniciativu Modrý štít a na související témata (z francouzského zdroje).
Je začátek března, venku mrzne, až praští a já pevně doufám, že vás naše číslo zahřeje a obohatí o nové informace. Na závěr si dovoluji připomenout, že uzávěrku pro dodání příspěvků do Knihovny: knihovnické revue 1/2018 najdete zde: http://knihovnarevue.nkp.cz/terminy/terminy-a-uzaverky.

Děkuji všem autorům a kolegům, kteří se na vydání tohoto čísla podíleli.

Za redakci přeje krásný předjarní čas Renáta Salátová

04.07.2018
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Božena Němcová - osobnost, dílo, mýtus

20. 1. 2022 – 19. 3. 2022
Klementinum

Stop predátorům

Připojte se k diskuzi, zaměřené na problematiku predátorských časopisů a konferencí, kterou pořádá Filosofický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Knihovna Akademie Věd České Republiky, Knihovna ČZU a AKVŠ!

Na základě výstupů diskuse bude vytvořen volně dostupný, výukový modul podporující informovanost v souvislosti s predátorskými praktikami.

Diskuze se koná
25. ledna 2022 od 13:00–14:30.

Přihlaste se na: bit.ly/stoppredatorum

STOPPREDATORUM.png

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Kategorie: