Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 01 Historie a současnost Doc. MUDr. Milan Špála, CSc (20.11.1930- 30.1.2018)

Doc. MUDr. Milan Špála, CSc (20.11.1930- 30.1.2018)


PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

Docent MUDr. Milan Špála, CSc., patofyziolog, pedagog a informační profesionál, odešel z tohoto světa 30. ledna 2018. V letech 1956–1989, po studiích medicíny, obhájení kandidátské dizertace a habilitace z patologické fyziologie významně působil v oboru patologické fyziologie. V roce 1990 založil bibliograficko-informační oddělení Ústavu vědeckých informací na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, které vedl do roku 2000.

Spala02.JPG

Zdroj: Albertina icome Praha s.r.o. a INFORUM

Desítky let se věnoval vědecké, pedagogické a publikační činnosti v oblasti informační vědy a vědeckých lékařských informací, kde významně ovlivňoval a vychoval řadu spolupracovníků z řad knihovníků, bibliografů i zdravotnických informatiků. Nelze opomenout a nezdůraznit, že se v této oblasti stal u nás „průkopníkem scientometrie“ [1], jak pana docenta nazval u příležitosti jeho 85. narozenin doc. Petr Bartůněk. Zásluhou docenta Špály navštívil Prahu v roce 1995, kde získal čestný doktorát Univerzity Karlovy, prof. Eugene Garfield, zakladatel bibliometrie, jehož výzkum vedl k vytvoření Ústavu vědeckých informací neboli ISI (Institute for Scientific Information) a posléze citační databáze, nejvýznamnějšího světového informačního zdroje v oblasti výzkumu a vývoje Web of Science (WoS), který je dnes součástí ISI Web of Knowledge.

Doc. Milan Špála patřil v devadesátých letech mezi zakládající členy České společnosti pro zdravotnickou informatiku a vědecké informace České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde působil jako člen výboru až do svých osmdesáti šesti let. Členové výboru vzpomínají, že byl tradičním přednášejícím na téměř všech 29 odborných seminářích Medsoft, které tato odborná společnost spolupořádá.

Další pražská mezinárodní konference o profesionálních elektronických informačních zdrojích – „Inforum“ – byla od poloviny devadesátých let neoddělitelně spojena se jménem docenta Špály. Zde působil jako dlouholetý člen programového výboru a opakovaně jako moderátor odborných sekcí a excelentní přednášející.

Jeho bohatá publikační a přednášková činnost (soupis jeho děl čítá kolem sta publikovaných prací), které věnoval pan docent velkou pozornost,  zůstává podchycena v bibliografii Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ), která registruje publikace z oboru lékařství a zdravotnictví. Jeho v dobrém slova smyslu neutuchající pedagogická činnost byla mimo jiné zaměřena na rozvíjení metodik vědecké práce, kultivaci adeptů vědy nebo začínajících autorů. Milan Špála nechyběl na žádném významnějším odborném pracovním setkání lékařských knihovníků a informatiků, kde býval vtipným přednášejícím, diskutérem i kritikem. V působení na poli informační vědy a lékařského knihovnictví se u pana docenta vedle jeho bohatých zkušeností z klinické praxe lékaře, vědce a pedagoga projevovala také jeho kolegialita, osobitý šarm a humor. Na osobnost docenta Špály budeme vzpomínat při nemnohých příležitostech, avšak je stále se k čemu vracet, zůstává zde „psáno a řečeno“. Jak on sám často opakoval a uvedl ve svém „Praktickém desateru (více méně) úspěšného autora“: „publikační činnost patří… k tvé profesi (nezapomínej na tvrdé a uplatňované pravidlo „publish or perish“, ale měj na mysli i zásadu „publico ergo sum“). [2]

[1] BARTŮNĚK, Petr. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc. – 85 let: K významnému životnímu jubileu průkopníka vědy o informacích a scientometrie u nás. Časopis lékařů českých. 2015, 154(6), 313–315.

[2] ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉNĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW: < http://www.lf1.cuni.cz/Data/files/spala/04%20Text%20%2014%20Praktick%C3%A9%20desatero%20autora%20060315.doc>

04.07.2018
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Sto let ruské pomocné akce

19. 11. 2021 – 22. 1. 2022
Klementinum

plakat_rpa100.png

ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-nabizi-knihovnam-a-jejim-ctenarum-zpravy-o-eu-zdarma/2098379

Zprávy týkající se EU do knihoven od ČTK zdarma mají za cíl zvýšení povědomí o činnosti Evropské unie.

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022