Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 01 Informace a konference Rozhovor na téma konference Kniha ve 21. století

Rozhovor na téma konference Kniha ve 21. století

Na otázky odpovídala: PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (libuse.foberova@fpf.slu.cz)


Od kdy se konference koná a proč zrovna v Opavě?

S myšlenkou propojit teorií s praxí a pořádat odborné knihovnické konference přišla docentka Milada Písková, když v roce 2004 zorganizovala historicky první knihovnickou konferenci pod názvem Kniha ve 21. století. Ta byla jednodenní a nečekaně úspěšná. Podařilo se najít mezeru na knihovnickém trhu a vhodně doplnit řadu jiných a zajímavých knihovnických aktivit. Pořadatele konference fascinoval fenomén kniha natolik, že ho dali do názvu a je leitmotivem po celou dobu. Vždy se nabízelo zajímavé propojení problematiky knihovnictví a literatury, kde řada kolegů z bohemistiky prezentovala své vědecké závěry. Proč zrovna v Opavě, protože jako jediní zařazujeme do kurikula výuku české a světové literatury, domníváme se, že se jedná o důležitou kompetenci knihovníků. Proto se konference jmenuje Kniha ve 21. století. Kniha je „nejvíc cool“ vynález. Knihovny by měly vsadit na své tradiční hodnoty a ty rozvíjet. Obrátit pozornost na čtení s porozuměním a lákat čtenáře do prostředí krásných čítáren.

Témata jednotlivých ročníků:

Konference, které organizovala doc. PhDr. Milada Písková, CSc. – vedoucí oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví

2004 „Papírová kniha versus elektronická“

2005 „Knihy a knihovny v estetické a etické výchově“

2006 „Percepce textů, výchova čtenáře – ano, či ne“

2007 „Klasická kniha vedle jiných informačních zdrojů“

2008 „Knihovna učící (se)“

Konference, které organizovali vyučující oddělení knihovnictví Ústav bohemistiky a knihovnictví

2009 „Společnost a četba“ (organizovala PhDr. Libuše Foberová, PhD.)

2010 „Knihovna jako instituce a vztahová síť budoucnosti“ (organizovala PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.)

2011 „Kniha – knihovník – knihovna“ (organizoval Mgr. Jan Matula, PhD.)

2012 „Budoucnost knihoven – trendy a směry“ (organizovala PhDr. Libuše Foberová, PhD.)

2014 „Trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb“ (organizovala PhDr. Libuše Foberová, PhD., Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.)

2016 „Redefinování role knihoven ve 21. století“ (organizovala PhDr. Libuše Foberová, PhD.)

Oslovují organizátoři konference přednášející nebo naopak se přednášející hlásí sami?

Většinou se hlásí přednášející sami. Zveme ale i renomované odborníky podle obsahu konference. Od počátku zveme kolegy z Národní knihovny ČR PhDr. Víta Richtera, Mgr. Zlatu Houškovou, ale i ředitelé knihoven PhDr. Halinu Molinovou, Ing. Leu Prchalovou, Mgr. Zuzanu Bornovou, Janu Galášovou ad. Letos jsme pozvali ředitele Moravské zemské knihovny v Brně prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D. Zveme i významné profesory z oboru prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD., prof. Ing. Milana Konvita, PhD. a doc. PhDr. Pavla Rankova, PhD., ten mimo jednoho ročníku vystoupil pokaždé. Pozvali jsme např. šéfredaktora Grand Biblia Jaroslava Císaře, nebo Mgr. Tomáše Baránka spisovatele, publicistu a nakladatele. Letos jsme pozvali Mgr. Pavla Vosobu spisovatele a podnikatele. Snažíme se zprostředkovat i názor odborníků z jiného oboru. Dáváme prostor nejen odborníkům z praxe, ale i odborníkům z teorie. Jde nám o vzájemný dialog a o propojení teorie s praxí.

Účastní se konference zahraniční hosté a z jakých zemí?

Ze zahraničí přijíždějí hosté zejména z Polska a Slovenska. Dlouhodobě spolupracujeme s univerzitami v těchto zemích, proto jsme letos zařadili blok polských expertů z různých univerzit, které vyučují studijní program Informační studia a knihovnictví. V dalším ročníku pozveme kolegy i z Maďarska (Visegrádská čtyřka V4).

Píše se o této konferenci v médiích (mimo knihovnických časopisů) nebo je prezentována například v regionální televizi apod.?

O konferenci se píše v různých médiích, mimo knihovnický tisk to jsou zejména regionální deníky, ale zprávy o konferenci se objevily i v rozhlase a v TV POLAR. O konferenci se vždy píše v univerzitních novinách atd.

Máte programový výbor? Pokud ano, jak jsou vybírání členové?

Programový výbor se tvoří podle spolupořadatelů, letošní složení: zástupce SKIP 10 Mgr. Zuzana Bornová, za Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě PhDr. Marie Šedá, za Moravskou zemskou knihovnu v Brně Mgr. Jan Lidmila, za SLU v Opavě PhDr. Libuše Foberová, PhD., doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. a prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

Jaké je další směřování konference?

Jak už jsem naznačila, příští konference v roce 2018 (12. ročník) bude zaměřena na kooperaci v rámci Visegrádské čtyřky. Nyní plánujeme složení programového výboru 2018, který se sejde do prázdnin a naplánuje strategii a téma příští konference. Univerzita má jiný pracovní rytmus než knihovny, proto plánovat akce takového rozsahu je složitější a musí na to být více času. Bez pomoci spolupořadatelů, sponzorů a přátel by realizace konferencí na půdě univerzity nebyla možná. Také musím zmínit obrovskou podporu města Opavy, vedení univerzity a Moravskoslezského kraje. Nejvíce ale děkuji věrným účastníkům, kteří na naši konferenci Kniha ve 21. století jezdí od samého počátku. Mezi nimi je i hodně bývalých studentů a nás setkání s nimi velmi těší.

Za rozhovor děkuje Renáta Salátová

FOBEROVÁ, Libuše a  Renáta SALÁTOVÁ. Rozhovor na téma konference Kniha ve 21. století. Knihovna plus [online], 2016, 12(1) [cit. 2014-11-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/informace-a-konference/rozhovor-na-tema-konference-kniha-ve-21.-stoleti

01.07.2016
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Sto let ruské pomocné akce

19. 11. 2021 – 22. 1. 2022
Klementinum

plakat_rpa100.png

ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-nabizi-knihovnam-a-jejim-ctenarum-zpravy-o-eu-zdarma/2098379

Zprávy týkající se EU do knihoven od ČTK zdarma mají za cíl zvýšení povědomí o činnosti Evropské unie.

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022