Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 01 Historie a současnost PhDr. Jarmila Burgetová (3. 7. 1931 -14. 1. 2016)

PhDr. Jarmila Burgetová (3. 7. 1931 -14. 1. 2016)

Místo nekrologu

Anna Machová

Dovolte mi tuto osobní vzpomínku, jinak se mi psát nedaří.

Jarmila Burgetová si mě v první polovině 90. let sama našla. Měla jsem štěstí, byla frankofil a knihovnický profesionál.

Naší profesní organizaci SKIP bylo sotva několik let, já sama jsem nebyla jejím členem. Měla jsem za sebou nedávno dokončené specializační studium francouzštiny a „slávu“ člověka, který v Národní knihovně ČR zvládne tlumočit tehdy početným delegacím francouzských studentů a dalších zájemců o informace o našem oboru. Bylo jich tehdy, po „zvednutí železné opony“, poměrně hodně.

[Foto Olga Domorázková]. Fotografie byla pořízena na veletrhu Svět knihy v Praze v roce 2012, je to setkání Frankofonního klubu SKIP, jehož byla Mgr. Olga Domorázková zakládajícím členem.

Jarmila Burgetová byla již od 80. let členkou Mezinárodní asociace bibliologů (AIB – Association internationale de bibliologie) a pro jedno z kolokvií této frankofonně orientované organizace, které se v letech 1994–1995 konalo myslím v Maroku, potřebovala přeložit do francouzštiny referát o citační analýze v ČR a hledala někoho, kdo bude ochoten tu zapeklitou terminologii do francouzštiny převést. Citační analýzou jsem se do té doby neměla proč zabývat, internetové zdroje byly v plenkách, pana docenta Špálu jsem ještě neměla tu čest znát, nezbylo než se ponořit do sbírek Knihovny knihovnické literatury a prostřednictvím odkazů a bibliografií u článků v českých sbornících verifikovat vlastní představy o termínech, které se těžko daly ve slovnících najít (tehdy se ještě francouzština a francouzský odborný svět považovaly za nepominutelný zdroj při psaní odborných článků, takže i „analyse des citations“ se objevovala v upozorněních na literaturu).

Svého úkolu jsem se zřejmě zhostila dobře, protože následovalo pozvání ke vstupu do SKIP od samotné předsedkyně Burgetové – s tím, že „by mě tam potřebovala“…

Pak jsme spolu prostě 20 let pracovaly. Jarmila Burgetová měla zvláštní schopnost donutit člověka k práci, k níž by jinak možná těžko nacházel odvahu. Tak se zrodil první „speciál“ Bulletinu SKIP o francouzském knihovnictví (připravený narychlo a z toho, co bylo „po ruce“, protože dr. Kurkovi tehdy kdosi nedodal materiál o jiné zemi), náš společný česko-francouzský/francouzsko-český slovník (nebo spíš glosář) odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb (vydán péčí SDRUKu), další překlady referátů pro kolokvia AIB, společná účast a vystoupení na jednom z těchto kolokvií v Paříži (1996, pokud mně paměť neklame), intenzivní spolupráce s Mediatékou Francouzského institutu (a nešlo jen o vzájemné návštěvy a přátelské sklenky vína – mnozí s povděkem vzpomínají např. na kurz odborné francouzštiny nebo na mikrosemináře k novinkám v oboru). Plodná byla spolupráce s knihovnou v pařížském Pompidouově centru (Centre Georges Pompidou – Bibliotheque publique d´information, BPI), která vyústila v několik stáží a v dobrou neformální spolupráci s kolegy z francouzských knihoven (stvrzenou například účastí čtyř francouzských přednášejících na konferenci Knihovny současnosti v roce 2002). Nemohu pominout výborné kontakty Jarmily Burgetové se Sdružením informačních profesionálů (Association des professionnels de l´information et de la documentation, ADBS), která se zhmotnila v Evropském průvodci kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb (vydal SKIP v roce 2006).

Kontakty Jarmily Burgetové v největším francouzském knihovnickém spolku (Association des bibliothécaires francais, ABF) umožnily připravit řadu akcí a zajistit po mnoho let účast našich zástupců na výročních kongresech ABF. Šťastné bylo období let 2002–2007, kdy se podařilo spolu s francouzskými kolegy zorganizovat několik studijních cest – našich knihovníků do Francie a francouzských k nám. Naše cesta do Francie zaměřená na novostavby a architekturu knihoven roce 2002 měla výsledky: vznik Frankofonního klubu SKIP (protože lidé, spojení touto cestou, chtěli spolu nadále komunikovat), ale i nápady promítnuté do konkrétních rekonstrukcí v českých knihovnách. Nechtěli jsme zůstat dlužníky ABF, který v roce 2002 hradil velkou část nákladů na naši cestu, ale „přitáhnout“ na reciproční cestu do ČR skupinu Francouzů, všeobecně dosti skeptických k tomu, co by u nás mohli uvidět a čím se třeba i inspirovat, se nějaký čas nedařilo. Díky kontaktům a úpornosti Jarmily Burgetové se nakonec cesta, při níž jsme mohli prezentovat např. tehdy zánovní knihovny v Liberci, Brně, Jindřichově Hradci, uskutečnila. Dosti rezolutně a vůči svým krajanům nesmlouvavě se při našem společném hodnocení této akce vyjádřil jeden z bývalých ředitelů Mediatéky Francouzského institutu Alain Massuard: Francouzi si v českých knihovnách jasně uvědomili, že odborný diskurz s Čechy mohou vést na téže úrovni, na jakou jsou zvyklí, že Střední Evropa není exotika, ale země, kde není nutné „vyučovat od začátku“.

Snad mi čtenáři prominou, že jsem se soustředila na oblast, s níž je spojeno moje nejintenzivnější vzpomínání na Jarmilu Burgetovou. Její výjimečná energie, tělesná kondice a jazyková výbava jí umožnily velmi neformálně jednat a navazovat pro české knihovnictví prospěšné kontakty také např. v Německu a Rakousku. Měla svoje „knihovnické známé“ v Portugalsku, v Kanadě, v Itálii. Bojovala za to, aby český stát finančně podporoval členství SKIPu v IFLA. Byla také ale bez předsudků – věřila, že SKIP jednou naváže kontakt a spolupráci s Ruským knihovnických spolkem…

Před několika lety jsme si s Jarmilou Burgetovou říkaly, že by bylo zapotřebí připravit téma francouzského knihovnictví pro Bulletin SKIP znovu, protože uplynulo mnoho času, mnoho věcí se změnilo a soustavně se tím u nás nikdo nezabývá… Také slovník-glosář by potřeboval „zásah“ atd. atd. Pracovní vytížení nás obou, nemoci a neúprosný čas už nám to nedovolily.

MACHOVÁ, Anna.  PhDr. Jarmila Burgetová…místo nekrologu. Knihovna plus [online], 2016, 12(1) [cit. 2014-11-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/historie-a-soucasnost/jarmila-burgetova-3.-7.-1931-14.-1.-2016

01.07.2016
Vyhledávání
TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .
Inforum

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství