Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 1 Recenze VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia 2017. 933 s. ISBN 978-80-200-2752-8.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia 2017. 933 s. ISBN 978-80-200-2752-8.

file_pdf.png
voit_img_0.jpgKdyž doc. Petr Voit ještě jako pracovník Národní knihovny ČR v polovině devadesátých let minulého století sestavil rejstříky ke Knihopisu českých tisků od doby nejstarší do konce 18. století, stal se nejlepším znalcem v tomto oboru u nás. To potvrdil zpracováním Encyklopedie knihy (Praha 2006) a nyní historickou řadou publikací nazvanou Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Její první svazek zaměřil na pražský tiskařský rod Severinů a tisky Jana Kosořského (Praha 2013).

Druhý díl tohoto souboru přináší poutavé čtení, a to nejen pro knihovědce. Autor sleduje tiskovou produkci podle jednotlivých tiskařů, kteří v první polovině 16. století již působili u nás v řadě míst. Popisuje jejich životní osudy, vychází z dosavadní literatury, napravuje taktně možná pochybení a přesvědčivě dokresluje to, co z archivních podkladů či tiskové produkce nelze prokázat. Samostatné kapitoly jsou věnovány tiskařům Plzně, kde přes 30 tisků vyšlo z dílny Mikuláše Bakaláře. Nejpočetnější produkce byla v Praze u Mikuláše Konáče z Hodíškova. V Čechách pracovali v té době tři tiskaři v Mladé Boleslavi a po jednom v Bělé pod Bezdězem, Litoměřicích a Litomyšli. Také na Moravě, kde mělo od roku 1486 primát Brno s tiskaři Konrádem Stahelem a Matyášem Prenleinem, pak autor seznamuje s dílnou Konrada Baumgartena v Olomouci, zámeckou tiskárnou v Náměšti nad Oslavou, s tiskařem Simprechtem Froschauerem v Mikulově, Kašparem Aorgem v Lulči a Prostějově, Janem st. Olivetským a Janem Güntherem v Olomouci, resp. v Prostějově. Pro české tisky měl v té době velký význam Norimberk, o jehož tiskařích se rovněž z Voitovy knihy dozvíme – ať již proto, že se zde tisklo pro náš trh, nebo proto, že tiskařský materiál nebo samotní tiskaři byli s dílnami v Norimberku spojeni.

Kniha je zpracována metodou de visu. Autor k tomuto dílu prohlédl 666 exemplářů postinkunábulí a dalších tisků z dílen 39 tiskařů, jejichž soupis za každým heslem (tiskařem) tvoří zevrubnou bibliografii včetně uvedení místa uložení, případně údajů o zdroji informací, pokud se tisk nedochoval. O pečlivosti přístupu svědčí i to, že Petr Voit v této práci seznamuje s 50 tisky, o kterých dosavadní soupisy nevěděly. Výklad doprovázejí fotografické ukázky titulních listů nebo ilustrací a to vše je předkládáno v dokonalém grafickém uspořádání.

Pro knihovědu je významný rozsáhlý pomocný aparát, který tvoří tematický přehled tisků a soupis ilustračních štočků k dosavadním oběma svazkům, dále přehled zkratek a literatury a rejstříky jmenný, věcný, názvový a bibliografický s konkordancí ke Knihopisu.

Historiky i další zájemce upoutá autorova metoda. I když vychází ze znalosti tiskové produkce a věcně bibliograficky ji sepisuje, jde o čtivě zpracované rozsáhlé dílo, ve kterém je knižní produkce zasazena do náboženských a literárních souvislostí. Autor skromně naznačuje v úvodu, že dává podklady k dalšímu literárnímu bádání, avšak tuto rozsáhlou práci je jen stěží možné ještě doplňovat. Dostává se nám do rukou reprezentační dílo české knihovědy, které je výsledkem dlouholetého cílevědomého výzkumu.

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

 

KUBÍČEK, Jaromír. VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia 2017. 933 s. ISBN 978-80-200-2752-8. Knihovna: knihovnická revue. 2018, 29(1), 83–84. ISSN 1801-3252.

22.06.2018
Vyhledávání

TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR