Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 1 Recenze Recenze

Recenze

STOCK, Wolfgang G. a Mechtild STOCK. Handbook of information science. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ix, 901 s. Reference. ISBN 978-3-11-023499-2.

file_pdf.png

Kam kráčíš informační vědo aneb Informační věda spíše z pohledů vědeckotechnických a inženýrských?

8-1.jpgInformační věda má na svém kontě další kvalitní publikaci. Komplexní a vysoce odborná monografie z pera (či spíše z klávesnice) německých autorů se na informační vědu však dívá spíše z pohledu elektronizace a digitalizace dokumentů a dokumentové komunikace. Je přesně tou publikací, kdy informační věda zdůrazňuje spíše vztah k počítačové vědě než k historickým kořenům dokumentu, a také např. k sociálním a humanitním vědám. Library and Information Science, LIS, Information Science, to všechno jsou zastřešující pojmy pro krásný obor mající v sobě i úžasné knihovnictví všech forem a zaměření a trendů.

Publikace je členěna do 17 částí označených A až Q, i v tom je trochu jiná oproti jiným dílům informační vědy. V každém případě kapitoly zabývající se vyhledáváním informací v širším kontextu a jdoucí ke kořenům včetně matematických souvislostí, zpracování přirozeného jazyka, booleovského modelu, vyhledávání v prostředí webu, dále reprezentací znalostí od metadat přes folksonomie až po organizaci znalostních systémů jsou čtenářským zážitkem sloužícím pro poučení i inspirací. Je vhodné, že byly také několikrát zařazeny propedeutické kapitoly k tématům vyhledávání informací nebo k reprezentaci znalostí, což jsou v podstatě dvě základní témata této rozsáhlé příručky informační vědy.

Publikace spíše potěší inženýrské pojetí a přístupy k informační vědě než odborníky sociálních věd, ale zároveň v každé kapitole lze vidět inspirace historickými kořeny informační vědy stejně jako jejími trendy, které popravdě řečeno budou více a více spojeny s elektronickým a digitálním světem informační společnosti. Sami autoři v podstatě zdůrazňují jen následující subdisciplíny informační vědy, kterými jsou vyhledávání informací, reprezentace znalostí, management znalostí, (překvapivě) informační gramotnost, výzkumné oblasti informační společnosti a informetrii spolu s webovým světem. Je však pěkné, že autoři uznávají s úctou verzi informační vědy ve smyslu „library and information science“ a citují díla, která o informační vědě hovoří i v sociálních aspektech. Po dlouhé době jsem viděl (asi to tedy dokládá více evropské pojetí publikace) i odkaz na ruské autory z oblasti informační vědy.

Dílo se obecně hlásí k informační vědě, jak ji chápeme po dlouhá desetiletí, a to spíše k inženýrskému či vědeckotechnickému aspektu informační vědy zde v tomto díle preferovanému. Publikace si najde své čtenáře a určitě zvyšuje prestiž našeho „oboru budoucnosti“ s úžasnými „paměťovými funkcemi a rolemi“.

Richard Papík

 

PAPÍK, Richard. STOCK, Wolfgang G. a Mechtild STOCK. Handbook of information science. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ix, 901 s. Reference. ISBN 978-3-11-023499-2. Knihovna: knihovnická revue. 2016, 27(1), 98. ISSN 1801-3252.

19.12.2016
Vyhledávání

TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kategorie: